Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 14873
Mărime: 129.12KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul de copii „Sf. Parascheva” Botosani

1.2. Obiect/ Domeniu de activitate

1.3.Organizare internă (organigramă comentată)

1.4.Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară)

1.5.Structura de personal

1.6. Relaţii cu exteriorul

1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Spitalul de copii „Sfanta Parascheva” din Botosani în perioada 2007-2009

Cap 2. Fundamentarea indicatorilor financiari la Spitalul de Copii “Sf. Parascheva” Botosani

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare ale Spitalului de Copii “Sf. Parascheva” Botosani

2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare

Cap.3. Finantarea cheltuielilor bugetare

3.1. Surse de finantare a institutiilor publice

3.2 Modalitati tehnice utilizate în finantarea cheltuielilor bugetare

3.2.1. Deschiderea si repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat

3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale

3.3. Utilizarea efectiva a creditelor bugetare si a fondurilor alocate. Plăti pentru cheltuieli

3.4. Fluxuri informationale generate de finantarea cheltuielilor bugetare

Bibliografie

Extras din document

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul de copii „Sf. Parascheva” Botosani

1.1.Scurt istoric

Entitatea publică studiată se numeste „Spitalul de Copii Botosani”, unitate cu personalitate juridică în subordinea Directiei de Sănătate Publică a Judetului Botosani.”

Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, publică sau privată, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, care asigură servicii medicale. Spitalul de Copii Botosani este monospecializat în acordarea de servicii medicale, oferindu-le în special copiilor, persoanelor până în 18 ani.

Are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul asigură, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

Spitalul de Copii Botosani s-a înfiintat ca institutie publică cu personalitate juridică prin Hotărâre de Guvern la 01 ianuarie 1993. Până la acea dată functiona ca sectie a Spitalului Judetean. Sediul social este Bulevardul Mihai Eminescu Nr. 16, Botosani.

Activitatea sanitară a spitalului se desfăsoară atât în clădirea sa construită în sistem modular si pavilionar cât si în cabinete scolare, grădinite si cabinete scolare de stomatologie. Activitatea medico-sanitară principală se desfăsoară atât în aceeasi curte (corpurile A,B, C, BFT) si corpul D aflat la 75 metri distantă, cât si în locatie separată, respectiv sectia Distrofici/Recuperare Pediatrică aflată la aproximativ 3 km distantă.

Structura organizatorică a spitalului cuprinde Sectii (Pediatrie 1, A.T.I., Pediatrie 2, Chirurgie Pediatrică, Recuperare Pediatrică), Compartimente (Cardiologie, Dermato-Venerologie, Recuperare, Hematologie, Alergologie, Ortopedie, Primire urgente), Laboratoare (Analize medicale, Radiologie, Anatomie Patologică, Sănătate Mintală, Recuperare, Imagistică), Cabinete Medicale ( scolare, scolare stomatologie, din gradinite), Farmacie.

“Spitalul de Copii Botosani” are si un Ambulatoriu de Specialitate care cuprinde mai multe cabinete cu diferite specializări. Laboratoarele sunt unice, deservind atât paturile cât si ambulatoriul de specialitate.

1.2. Obiect/ Domeniu de activitate

Spitalul de Copii Botoşani este spital de specialitate cu un număr de 270 de paturi, asigurând asistenţă medicală (spitalicească şi ambulatorie) populaţiei de până la 18 ani şi asigură asistenţă medicală într-o specialitate, pediatrie, în conexiune cu alte specialităţi complementare.

În raport cu atributiile pe care le detine, si în conformitate cu legislatia în vigoare, Spitalul de copii Botosani este obligat să asigure :

- prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, a bolilor cronice si degenerative, precum şi adaptarea şi aplicarea la specificul teritoriului a programelor naţionale de sănătate publică;

- controlul medical si supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi;

- primul ajutor medical si asistentă medicală de urgentă ;

- efectuarea consultatiilor, investigatiilor , tratamentelor si a altor îngrijiri medicale bolnavilor ambulatori si spitalizatilor ;

- depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor.

1.3.Organizare internă (organigramă comentată)

Organigrama Spitalului are la bază structura organizatorică a Spitalului de copii „Sf. Parascheva” din Botosani. Structura organizatorică a unităţilor sanitare se stabileşte în mod unitar, potrivit legii, de către organele de conducere colectivă ale acestora, pe baza normelor metodologice.

Spitalele, institutele şi centrele medicale cu paturi se organizează ca unităţi cu personalitate juridică, dacă au minim 120 de paturi – spitalul de copii are 265 de paturi. La stabilirea numărului de paturi se iau în considerare şi cabinetele de consultaţii din policlinici şi dispensare medicale din structura organizatorică a unităţilor sanitare. Organizarea este evidenţiată în documentele de formalizare a structurii organizatorice, respectiv Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi fişele de post.

Preview document

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 1
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 2
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 3
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 4
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 5
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 6
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 7
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 8
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 9
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 10
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 11
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 12
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 13
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 14
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 15
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 16
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 17
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 18
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 19
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 20
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 21
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 22
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 23
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 24
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 25
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 26
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 27
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 28
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 29
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 30
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 31
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 32
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 33
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 34
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 35
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 36
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 37
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 38
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 39
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 40
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 41
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 42
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 43
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 44
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 45
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 46
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 47
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 48
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 49
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 50
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 51
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 52
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 53
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 54
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 55
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 56
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 57
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 58
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 59
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 60
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 61
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Spitalul de Copii Sfanta Parascheva Botosani.docx

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?