Fundamentarea Veniturilor la Primaria Dorohoi

Imagine preview
(7/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Fundamentarea Veniturilor la Primaria Dorohoi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 85 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Economie

Cuprins

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI DOROHOI 3
I.1. SCURT ISTORIC 3
I.2. OBIECT DE ACTIVITATE 4
I.3. ORGANIZARE INTERNA SI FUNCTIONALITATE 5
I.3.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA 5
I.3.2. RESPOSABILITATILE PRIMARULUI, VICEPRIMATULUI SI SECRETARULUI 6
I.3.3.OBLIGATIILE PERSONALULUI DIN APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE 10
I.4. RELATII INTERNE ÎNTRE COMPARTIMENTE ÎN PLAN FISCAL SI BUGETAR 16
I.5. RELATII EXTERNE 18
CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI 23
II.1. CADRUL JURIDIC ÎN ASEZAREA SI CALCULUL OBLIGATIILOR CATRE BUGETUL PUBLIC 23
II.2. FUNDAMENTARE INDICATORILOR FINANCIARI PRIVIND VENITURILE 23
II.2.1 VENITURI CURENTE 24
II.2.2.VENITURILE DIN CAPITAL 37
II.2.3. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA 37
II.3. CALCULE SI FUNDAMENTARI PRIVIND PRINCIPALELE CATEGORII DE CHELTUIELI 38
II.3.1.DIMENSIONAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL 40
II.3.2.. DIMENSIONAREA CHELTUIELILOR MATERIALE SI DE SERVICIU 46
II.3.3. DIMENSIONAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL 52
II. 4. CONTINUTUL SI STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 54
CAPITOLUL III FINANTAREA ACTIVITATILOR LA PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI 59
III.1 SURSE DE FINANTARE 59
III.2. METODE, TEH.NICI, OPERATIUNI FOLOSITE ÎN FINANTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI DOROHOI 62
CAPITOLUL IV SISTEMUL INFORMATIONAL ECONOMIC CARE REFLECTA GESTIUNEA FINANCIARA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI DOROHOI 68
IV.1. EVIDENTA TEHNIC-OPERATIVA 68
IV. 2. EVIDENTA CONTABILA 71
IV. 3. EVIDENTA STATISTICA 78
IV.4.ORGANIZAREA CONTABILITATII PRIVIND ACTIVITATEA PROPRIE SI CENTRALIZATOARE 79
BIBLIOGRAFIE 85

Extras din document

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi

I.1. Scurt istoric

Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta existenta municipiului Dorohoi, este actul din 6 octombrie 1407 prin care boierii moldoveni reînnoiesc în orasul Liov omagiul catre regele Vladislav Iagello al Poloniei. Al treilea dintre cei 27 de boieri semnatari este "pan Mihail de la Dorohoi".

Mihail de la Dorohoi este mentionat in documentele târgului timp de 30 de ani (1407-1437), fapt ce-l determina pe Gh. Ghibanescu sa-l considere întemeitorul vietii administrative la Dorohoi.

Astfel anul 2007 va fi un an de jubileu pentru municipiu caci se împlinesc 600 de ani de la atestarea documentara care coincide în mod placut cu anul preconizat de aderarea la Uniunea Europeana.

Municipiul Dorohoi este situat în nord-estul tarii, la o distanta de 493 km de Bucuresti, pe calea ferata si de 488 km, pe sosea. In cadrul judetului Botosani se gaseste in nord-vestul acestuia, la 35 km de municipiul cu acelasi nume.

Personalitati ale Municipiului Dorohoi:

- George ENESCU, muzician;

- Dumitru POMPEI, matematician;

- Gheorghe Gh. BURGELE, avocat publicist;

- Octavian COTESCU, actor;

- Theodor V. IONESCU, fizician, profesor universitar;

- Stefan AIRINEI, geofizician;

- Vasile I. BEJAN, medic, profesor universitar;

I.2. Obiect de activitate

Primarul, viceprimarul si secretarul Municipiului Dorohoi, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Dorohoi, care aduc la îndeplinire hotarârile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.

Administratia publica în Municipiul Dorohoi se organizeaza si functioneaza în temeiul:

- principiilor autonomiei locale;

- descentralizarii serviciilor publice;

- eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale;

- legalitatii;

- consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Autonomia locala este numai administrativa si financiara si priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii apartin orasului. Resursele financiare de care dispune Primaria Municipiului Dorohoi sunt proportionale cu competentele si responsabilitatile prevazute de lege. Pe lânga aceste resurse financiare, Primaria dispune si de bunuri proprietate publica sau privata ale municipiului în conformitate cu acelasi principiu al autonomiei locale.

Prin reglementarile în vigoare ( Legea 251/2001 privind Legea administratiei publice locale) Primaria Municipiul Dorohoi este persoana juridica de drept public având patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.

I.3. Organizare interna si functionalitate

I.3.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA

La Primaria Dorohoi structura organizatorica cuprinde urmatoarele compartimente de lucru:

- directie, coordonata de un director executiv, în subordinea directiei pot functiona servicii, birouri , compartimente, sectoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea Veniturilor la Primaria Dorohoi.doc

Alte informatii

In cadrul acestei monografii am analizat evolutia tip de 3 ani a veniturilor la o institutie publica, in general, cu referire practica la Primaria Dorohoi, precum si modul de fundamnetare a acestor venituri.