Impactul politicii europene de ocupare a fortei de munca, la nivelul Municipiului Bucuresti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Impactul politicii europene de ocupare a fortei de munca, la nivelul Municipiului Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

1. Stabilirea obiectivelor 3
2. Definirea populației 3
3. Alegerea metodei de culegere a datelor 4
4. Elaborarea chestionarului 4
5. Extragerea eșantionului 9
6. Ancheta pilot 15
7. Culegerea, verificarea și centralizarea datelor 16
8. Prelucrarea și analiza datelor pornind de la obiectivele propuse 16
Concluzii 27

Extras din document

1. Stabilirea obiectivelor

Prin această lucrare ne propunem să cercetam impactul pe care îl au Politicile Europene de Ocupare a Forței de Muncă în România, acesta reprezentând punctul de plecare în formularea obiectivelor aferente cercetării realizate.

În cadrul acestei cercetări, se au în vedere următoarele obiective:

 Analiza opiniei cetățenilor privind statutul României de stat membru UE

 Investigarea opiniilor cetățenilor privind impactul Politicii Europene de Ocupare a Forței de Muncă asupra României.

De asemenea, rezultatele prelucrate în cadrul acestui sondaj, au în vedere atât reliefarea impactului pe care îl constituie politicile europene de ocupare a forței de muncă, precum și creșterea efectelor politicilor europene de ocupare a forței de muncă, la nivelul Municipiului București.

Metodologia utilizată în scopul atingerii acestor obiective are în vedere:

 Anchetă de opinie pe bază de chestionar, aplicat la nivelul cetățenilor Municipiului București, prin care se analizează opinia acestora cu privire la impactul Politicii Europene de Ocupare a Forței de Muncă și măsuri de îmbunătățire a acesteia, în vederea creșterii efectelor politicilor europene de ocupare a forței de muncă, la nivelul României.

2. Definirea populației

Pentru definirea populației am utilizat informațiile furnizate de Dna. Director Executiv Mareș Maria, din cadrul A.M.O.F.M.. Pornind de la interviul aplicat acesteia, am ales un număr de 100 de respondenți aferenți Sectoarelor din Municipiul București.

Baza de sondaj a fost formată din cetățenii activi și inactivi ai Municipiului București. Deoarece ne interesează estimarea paramentrilor pentru fiecare sector și ulterior se va aplica un plan de sondaj stratificat, criteriul de stratificare fiind Sectoarele Municipiului București.

În urma prelucrării informațiilor auxiliare s-au obținut următoarele date:

Sectorul Număr respondenți (pers.) Vârsta medie (ani) Dispersia

1 12 32,41 80,70

2 13 26,23 45,60

3 18 30,33 70,05

4 17 31,12 71,27

5 9 28,11 104,31

6 28 21,64 3,44

Total 100

3. Alegerea metodei de culegere a datelor

Metoda de colectare a informațiilor a fost sondajul statistic, prin aplicarea interviului indirect unui număr de 100 de respondenți, pe platforma „Belvedere online”. Interviurile s-au desfășurat în perioada 26 noiembrie – 7 decembrie.

4. Elaborarea chestionarului

La elaborarea chestionarului am utilizat procedeul structurat de prezentare a întrebărilor și am ținut cont de principiile generale ale întocmirii unui astfel de instrument de culegere a datelor. O primă problemă, este stabilirea lungimii chestionarului. Am dorit ca numărul de întrebări să nu fie prea mare, având în vedere că cetățenii sunt destul de ocupați, fiecare grabindu-se să ajungă la destinația sa.

De asemenea, am evitat întrebările delicate, în prima parte plasând întrebările generale, având ca scop acomodarea respondentului cu întrebările. Am plasat întrebările dificile la mijlocul chestionarului, moment în care respondentul s-a familiarizat cu modul de desfășurare a interviului, dar nu este prea obosit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul politicii europene de ocupare a fortei de munca, la nivelul Municipiului Bucuresti.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC