Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 10486
Mărime: 79.50KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Master de specializare - Administraţie Publică

Cuprins

CUPRINS

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 3

1.1 Context (maxim 2 pagini) 3

1.2 Titlul proiectului 6

1.3 Localizarea 6

1.4 Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini) 6

1.5 Scop, obiective şi jaloane (maxim 3 pagini) 11

II. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR, RESURSELOR ŞI BUGETULUI 14

2.1 Descrierea detaliată a activităţilor (maxim 9 pagini) 14

2.2 Echipa de implementare a proiectului (maxim 3 pagini) 29

2.3 Durata activităţilor/subactivităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului 33

2.4 Matricea cadru logic 34

2.5 Bugetul Proiectului 34

III. STABILIREA ELEMENTELOR PENTRU EVALUAREA PROIECTULUI 35

3.1 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină) 35

3.2 Indicatori de urmărire şi evaluare proiectului (maxim 1 pagină) 35

IV. BIBLIOGRAFIE 37

Extras din document

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea proiectului:

1.1 Context (maxim 2 pagini)

a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată în 2-3 fraze (vezi suportul de lucrări practice)

În România, deşi în ultimii ani s-au înregistrat ameliorări a modului în care sunt tratate persoanele cu Sindromul Down, nu există încă o inserţie sociolă a acestora. Copii cu Sindromul Down reprezintă o categorie de persoane cu risc ridicat de excludere socială, însă, trebuie menționate eforturile pe plan legislativ și strategic ale autorităților, prin care s-a dorit modificarea viziunii preconcepute a faptului că această afecțiune se tratează, respectiv se menține sub control pe baza exclusivă a medicamentelor.

Ceea ce este blamabil într-o societate care se autointitulează evoluată este lipsa unor programe de dezvoltare axate pe nevoile individuale şi sociale care să contribuie la normalizarea existenţei acestor cetăţeni.

Aceste idei preconcepute sunt evidente și în Județul Iași, majoritatea cetățenilor considerând că nu ține de responsabilitatea lor să se implice în integrarea socială a persoanelor cu Sindrom Down.

În vederea soluționării acestei probleme se urmărește crearea unei instituții care să răspundă nevoilor acestora și prin programele desfășurate să faciliteze integrarea socială a copiilor ce suferă de Sindromul Down.

b. Descrierea solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri, fără a se omite:

• numele organizaţiei solicitante şi datele de contact ale acesteia

• tipul organizaţiei (instituţie publică, organizaţie non-guvernamentală, firmă privată)

• obiectul de activitate al organizaţiei

• misiunea organizaţiei

• echipa de conducere şi experienţa în domeniul proiectelor, dacă este cazul (tipul proiectelor la care a luat parte organizaţia, sursele de finanţare accesate, scopul proiectelor respective)

• Numele organizației solicitante: Organizația Neguvernamentală „Şanse Egale”

Date de contact: www.sanseegale.org

Strada Vasile Conta nr. 2

Telefon: 0232 - 271 687

Fax:0232 – 241 963

• Tipul organizaţiei: Organizație Neguvernamentală (ONG)

• Obiectul de activitate al organizaţiei: Domeniul public

• Misiunea organizaţiei: Identificarea nevoilor comunității și implicarea în rezolvarea lor pentru a asigura prosperitatea și furnizarea de servicii societății în mod echilibrat.

• Echipa de conducere:

Nume Profesia Funcția

Chiruță Ciprian Profesor Fondator ONG

Maftei Simona Kinetoterapeut Membru ONG

Pristavu Alexandru Gimnast Membru ONG

Alexandrescu Gabriela Medic Președinte Executiv

Iosub Maria Profesor Director Economic

Experiență în implementarea proiectelor:

1. Titlu: Copiii străzii care muncesc

Scop: Reintegrarea familială și recuperarea școlară a copiilor străzii care muncesc

Parteneri: DPC-ur; Unități de învățământ; Centre de plasament

2. Titlu: Centrul European de integrare a copiilor instituționalizați

Scop: Pregătirea personalului din centrele de plasament și îmbunătățirea mediului din centrele de plasament (creșterea accesului la informație, pregătire pentru o viață independentă etc.)

Parteneri: Universitatea din Antwerpen - Belgia, Universitatea Satakunta - Finlanda, Școala de perfecționare în studii sociale și pedagogice Massnahmen – Germania.

3. Titlu: Centre de consiliere pentru tineri consumatori de droguri

Scop: Recuperarea și reabilitarea psiho-sociala a persoanelor toxico-dependențe

Parteneri: Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan, Iași; Autoritatea de Sănătate Publică Iași.

c. Descrierea modalităţii de finanţare selectate (programul de finanţare, obiectivele şi priorităţile în care se încadrează ideea, solicitanţii, activităţile şi cheltuielile eligibile) – se vor include informaţiile necesare pentru a realiza evaluarea eligibilităţii proiectului propus, dar nu se vor copia integral informaţiile găsite la finanţator. Se vor selecta doar cele relevante din punct de vedere al ideii de proiect, în max. o jumătate de pagină.

Programul de finanțare ales este Programul de Coeziune Economică și Socială/Dezvoltarea Resurselor Umane/Servicii Sociale ce are ca obiectiv global realizarea unui sistem național de asistență socială bazat pe principiul egalității care să rezolve problemele reale ale grupurilor vulnerabile în societate și care să fie construit printr-un proces de consultare și participare continuă a reprezentanților diferitelor nivele guvernamentale și în cadrul unui parteneriat efectiv cu societatea civilă.

Proiectul de integrare socială a copiilor cu Sindromul Down se încadrează în Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” a POS DRU –ului și se adresează persoanelor care întâmpină dificultăţi

de integrare în societate .

Axa prioritară 6 are ca obiective:

1. Creşterea incluziunii sociale;

2. Prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii;

3. Sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc de muncă.

Preview document

Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 1
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 2
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 3
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 4
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 5
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 6
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 7
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 8
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 9
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 10
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 11
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 12
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 13
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 14
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 15
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 16
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 17
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 18
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 19
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 20
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 21
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 22
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 23
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 24
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 25
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 26
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 27
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 28
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 29
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 30
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 31
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 32
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 33
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 34
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 35
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 36
Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Infiintarea unei Scoli pentru Copiii cu Sindromul Down.doc

Alții au mai descărcat și

Relația administrației publice cu presa

I Relaţiile publice concept rol şi istorie 1.1 Delimitări conceptuale Practica relaţiilor publice este arta şi ştiinţa socială a analizării unor...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani

CAPITOLUL I ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA ŞCOALA GENERALĂ NR.13 BOTOŞANI 1.1. SCURT ISTORIC Şcoala Generală nr. 13 din Municipiul Botoşani a...

Construirea unei Piețe Agroalimentare cu Obor

I IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI ÎNCADRAREA ÎN LINIA DE FINANȚARE I 1 Stabilirea ideii de proiect, problema ce se dorește a fi rezolvată sau...

Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei

INTRODUCERE Persoana şi mediul de viaţă sunt în strânsă relaţie, iar mediul este eterogen şi schimbător. În încercarea de a găsi un singur cuvânt...

Reabilitarea și modernizarea secției de pediatrie, din cadrul Spitalului Județean Târgoviște

Capitolul I. Prezentarea Institutiei Consiliul local Misiunea acestei instituţii este să rezolve o parte din problemele curente ale...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare

1. Organizare şi funcţionalitate la Liceul Teoretic "Miron Costin" Iaşi 1.1 Scurt istoric Apariţia acestei instituţii - care a marcat formarea...

Plan de management pentru înființarea unei unități de învățământ preșcolar - Grădinița Particulară Adelline

I.1. Scurta prezentare Prezentul Plan de afaceri se refera la infiintarea unei unitati particulare de invatamant prescolar, care va functiona in...

Amenajarea unui centru social de cazare pentru persoanele vârstnice în Municipiul Piatra Neamț

AMENAJAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE CAZARE PENTRU PERSOANELE VARSTNICE IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT Capitolul 1 - Prezentarea institutiei si a...

Ai nevoie de altceva?