Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 20600
Mărime: 102.21KB (arhivat)
Publicat de: Roza Gheorghiu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Haliga Iustin
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA”IASI

Cuprins

 1. CAP.1. Organizarea si functionarea SC AURNIVAS SRL
 2. 1.1. Scurt istoric
 3. 1.2 Obiectul de activitate
 4. 1.3. Organizarea interna
 5. 1.4. Structura personalului
 6. 1.5. Relatiile cu exteriorul
 7. 1.6. Principalele categorii de venituri si cheltuieli
 8. CAP.2. Fundamentarea veniturilor bugetare la SC AURNIVAS SRL
 9. 2. 1. Cadrul juridic privind aşezarea şi perceperea veniturilor bugetare
 10. 2.2. Metode, tehnici şi operaţiuni folosite în aşezarea şi perceperea veniturilor bugetare
 11. 2. 2.1. Calculul, vărsarea şi plata veniturilor bugetare
 12. 2.2.2. Încasarea veniturilor bugetare
 13. 2.2.3. Urmărirea şi controlul veniturilor bugetare
 14. 2.3.Particularităţi în aşezarea şi perceperea principalelor categorii de venituri bugetare
 15. 2.3.1. Impozitul pe venitul din salarii
 16. 2.3.1.1. Cadrul juridic
 17. 2.3.1.2. Calcule privind fundamentarea impozitului pe venitul din salarii
 18. 2.3.1.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea impozitului pe venitul din salarii
 19. 2.3.2. Impozitului pe profit
 20. 2.3.2. 1. Cadrul juridic
 21. 2.3.3. Taxa pe valoarea adăugată
 22. 2.3.3. 1. Cadrul juridic
 23. 2.3.3.2.Operaţiuni scutite de plata TVA
 24. 2.3.3.3. Flux informational corespunzător stabilirii şi plăţii T.V.A.
 25. 2.3.4. Impozite şi taxe locale
 26. 2.3.4.1. Impozitul pe clădiri
 27. 2.3.4.2. Impozitul pe mijloacele de transport
 28. 2.3.5. Contribuţiile agentului economic
 29. 2.3.5.1. Contribuţia la asigurările sociale de sănătate
 30. 2.3.5.2. Contribuţia la asigurările sociale de stat
 31. 2.3.5 3. Contribuţia la fondul de şomaj
 32. CAP.3. Realizarea veniturilor bugetare
 33. 3.1.Impozitul pe venit de natura salariilor
 34. 3.2.Impozitul pe profit
 35. 3.3.Taxa pe valoare adaugata
 36. 3.4.Impozite si taxe locale
 37. 3.4.1.Impozitul pe cladiri
 38. 3.4.2.Impozitul pe mijloace de transport
 39. 3.5.Contributii la bugetele asigurarilor sociale si ajutor de somaj
 40. 3.5.1.Contributiile la asigurarile sociale de stat
 41. 3.5.2.Contributiile la asigurarile de sanatate
 42. 3.5.3.Contributiile la fondul de somaj /CAP.4. Concluzii /4.1.Bibliografie

Extras din proiect

CAP.1. Organizarea si functionarea SC AURNIVAS SRL

1.1 Scurt istoric

SC Aurnivas SRL a fost infiintata in anul 2001, in Iasi, la initiativa unicului asociat Plavanescu Aurica, pe durata nelimitata.

Forma de proprietate o reprezinta capitalul integral privat. Capitalul social al firmei a fost initial de 200 RON, dar s-a marit in anul 2007 la 75.400 RON. Structura companiei, flexibilitatea si diversificarea produselor si serviciilor, au permis adaptarea continua la schimbarile si cererile pietei din Romania. Orice produs sau serviciu prestat de firma are la baza rezultatele analizei profilului beneficiarilor sai, a cerintelor si asteptarilor acestora.In firma Aurnivas S.R.L este promovata o cultura organizationala puternica avand ca valoare fundamentala orientarea catre client. Desi sunt o firma tanara, in scurt timp au reusit sa se impuna pe piata datorita profesionalismului cu care trateaza clientii.

1.2.Obiectul de activitate

Obiectul de activitate principal al societatii este “comertul cu ridicata al materialului lemnos si de constructii” – cod 5153.

Conform actului constitutiv al societatii, ca activitati secundare se regasesc: “452 – constructii de cladiri sau parti ale acestora: geniu civil”; “453 – lucrari de instalatii pentru cladiri”; “454 – lucrari de finisare”.

1.3. Organizarea interna

SC Aurnivas SRL are un numar de 12 angajati, din care un director economic, un director tehnic, un economist, o secretara, si opt muncitori calificati, din care doi sunt sefi de echipa.

Directorul de vanzari si directorul tehnic au relatii de colaborare in cadrul structurii organizatorice, ambii avand in subordonare economistul, secretara si cei doi sefi de echipa.

Structura organizatorică are o importanţă majoră în organizaţie, ea reprezentând un mijloc de realizare a obiectivelor şi de creştere a performanţelor sale.

Funcţionarea organizaţiei într-un mediu, ai căror parametri sunt frecvent marcaţi de dinamism, incertitudine şi, deseori de ostilitate, depinde hotărâtor de modul în care sunt plasate şi utilizate resursele umane, astfel încât structura organizatorică să asigure uşurinţa şi flexibilitatea în mişcările de adaptare la mediu.

Directorul economic:

- răspunde de menţinerea capacităţii de plată a unităţii;

- coordonează întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de credite bancare;

- răspunde de utilizarea creditelor conform destinaţiilor lor, de decontarea valorică a contractelor încheiate cu furnizorii, de plata la termen a sumelor care constituie obligaţii ale societăţii comerciale faţă de terţi;

- analizează posibilităţile de prevenire a imobilizărilor financiare şi de sporire a volumului mijloacelor circulante;

- urmăreşte zilnic situaţia disponibilului în bancă a încasărilor prin casă a compensărilor cu furnizorii şi beneficiarii;

- răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii financiare şi de gestiune a firmei;

- exercită controlul financiar preventiv;

- răspunde de realizarea analizelor economico-financiare ale societăţii, de întocmirea bilanţului contabil şi a raportului de gestiune;

- organizează inventarierea generală a patrimoniului unităţii la finele fiecarei luni şi la încheierea exerciţiului financiar;

- răspunde de modul de stabilire a preţurilor de vânzare a mărfurilor şi analizează nivelul preţurilor mărfurilor societăţii comparativ cu cele ale altor unităţi patrimoniale;

- urmăreşte modul de obţinere a rezultatelor financiare şi stabileşte repartizarea pe destinaţii a profitului;

- organizează înregistrarea operaţiunilor patrimoniale cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative şi sistematic, în conturi analitice şi sintetice;

- analizează lunar cheltuielile angajate de societate;

- răspunde de organizarea fluxului informaţional financiar – contabil.

Preview document

Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 1
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 2
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 3
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 4
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 5
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 6
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 7
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 8
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 9
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 10
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 11
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 12
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 13
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 14
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 15
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 16
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 17
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 18
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 19
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 20
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 21
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 22
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 23
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 24
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 25
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 26
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 27
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 28
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 29
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 30
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 31
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 32
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 33
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 34
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 35
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 36
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 37
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 38
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 39
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 40
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 41
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 42
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 43
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 44
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 45
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 46
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 47
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 48
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 49
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 50
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 51
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 52
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 53
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 54
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 55
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 56
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 57
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 58
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 59
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 60
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 61
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 62
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 63
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 64
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 65
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 66
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 67
Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Lucrare Practica - Organizarea si Functionarea SC Aurnivas SRL - Proces Bugetar Public.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?