Management de mediu într-o instituție publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 4440
Mărime: 832.73KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Margareta Florescu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT – ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

Capitolul I

Prezentarea institutiei 3

Capitolul II

Calitatea aerului 5

2.1 Informatii generale 5

2.2 Structura retelei de monitorizare 5

2.3 Situatia existenta 9

2.4 Sursele de poluare 18

Capitolul III

Masuri in vederea reducerii poluarii aerului 20

Bibliografie

Extras din document

Capitolul I

Prezentarea institutiei

Implementarea şi certificarea Sistemului de Management de Mediu ISO 14001 la Primăria Baia Mare a constituit unul din principalele obiective strategice ale conducerii primăriei. Certificatul ISO 14001 acordat de firma National Quality Assurance din Marea Britanie Primăriei Baia Mare atestă conformitatea sistemului de management de mediu al primăriei, cu standardele internaţionale.

Asistenţa tehnică pentru elaborarea aplicaţiei a fost asigurată de o echipă de experţi britanici iar costurile procesului de implementare şi auditare în vederea certificării ISO14001 au fost integral suportate de Staples Trust, Anglia.

Proiectul a demarat în februarie 2004, şi datorită implicării şi interesului manifestat de angajaţii primăriei în urma auditului efectuat în perioada 27-31 martie 2006 de către firma National Quality Assurance (Societatea Naţională de Asigurarea a Calităţii) din Marea Britanie, prin cei 2 reprezentanţi ai săi: Dl. Bujtàs Gyula şi Somhegyi Tibor, Primăria Baia Mare a obţinut certificarea faptului că sistemul său de management de mediului este conform cu cerinţele standardului ISO 14 001/2005.

Implementarea sistemului de management de mediu ISO14001 într-o municipalitate este o realizarea deosebită, deoarece după Primăria Generală a municipiului Bucureşti, Primăria Baia Mare este a doua municipalitate din România care a reuşit această performanţă de recunoaştere internaţională, asigurând un suport consistent pentru administrarea durabilă a resurselor comunitare.

De asemenea, Primăria Baia Mare speră ca experienţa acumulată cu această ocazie să fie preluată şi de către alte autorităţi ale administraţiei publice sau instituţii interesate din ţară. Iniţiativa va fi lansată la următoarea întâlnire a Asociaţiei Municipiilor din România.

Elaborate de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) - organismul responsabil pentru prezentarea (crearea) de standarde internaţionale voluntare, standardele ISO 14000 se referă la sistemul de management de mediu, având ca scop general susţinerea protecţiei mediului şi prevenirea poluării în echilibru cu necesităţile socio-economice, în condiţiile degradării alarmante a mediului înconjurător sub presiunea factorului uman.

Bazat pe principiul potrivit căruia în implementarea unui sistem de management de mediu este importantă prevenirea şi nu detectarea efectelor negative ale proceselor şi rezultatelor acestora asupra mediului, ISO 14000 cere firmelor să conceapă şi să implementeze un sistem de management, EMS (Environment Management System), care va evalua permanent şi va diminua efectele negative cauzate mediului înconjurător.

Primul din seriile de documente ISO 14000, ISO 14001 asigură specificaţia pentru standardul managementului mediului ce trebuie dobândit şi alte documente ajutătoare care oferă îndrumarea pentru implementare, audit şi desfăşurarea unui Sistem de Management al Mediului în conformitate cu Standardul ISO 14001.

ISO 14001 este aplicabil tuturor tipurilor şi mărimilor de organizaţii, inclusiv în industrie şi în toate sectoarele comerciale şi de servicii, precum şi în administraţia publică. Are similitudini în principiile sistemului de management cu ISO 9001, standardul internaţional al managementului calităţii. ISO 14001 descrie elementele esenţiale necesare certificării, dar nu include criterii specifice de realizare, conţinând următoarele elemente:

• Declaraţia de politică de mediu

• Planificarea, inclusiv stabilirea procedurilor pentru identificarea aspectelor de mediu şi conformitatea cu legislaţia. Implementarea sistemului de management al mediului şi desfăşurarea, inclusiv identificarea responsabilităţilor, instruirea şi proceduri de urgenţă (extreme).

• Verificarea şi întreprinderea de acţiuni corective, inclusiv monitorizare, acţiuni în cazuri de neconformitate, păstrarea înregistrărilor şi auditul.

• Revizuiri de mediu

Implementarea standardului ISO 14001 oferă următoarele beneficii municipalităţii şi comunităţii locale:

• cadru pentru îmbunătăţirea permanentă a performanţei privind respectarea mediului înconjurător

• imagine favorabilă a organizaţiei/instituţiei faţă de autorităţi, cetăţeni

• cost redus al gestionării deşeurilor

• economii realizate la consumul de energie, apă, materii prime şi materiale

• costuri de distribuţie minime

ISO 14001 se aplică tuturor aspectelor de mediu pe care municipalitatea le poate controla şi peste care poate fi de aşteptat ca el să aibă influenţă. Acest standard internaţional este aplicabil oricărei organizaţii/instituţii care este dornică să :

• implementeze, întreţină şi îmbunătăţească un sistem de management de mediu.

• se asigure de conformarea sa cu politica de mediu declarată.

• demonstreze o asemenea conformare celorlalţi.

• caute certificarea/înregistrarea EMS-ului (Environment Management System) sau de către o organizaţie externă.

• facă o auto-declaraţie de conformare cu acest standard din proprie iniţiativă.

Aplicând cele prezentate la nivelul Municipalităţii Baia Mare, se poate concluziona că acest pas va însemna că fiecare persoană din cadrul instituţiei noastre a acceptat şi va acţiona în spiritul responsabilităţii protejării şi îmbunătăţirii mediului, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile.

Capitolul II

Calitatea aerului

2.1 Informatii generale

În judetul Maramures, zona Baia Mare se confrunta în continuare cu episoade de înrautatire a calitatii aerului, situatie determinata în principal de emisiile de poluanti în atmosfera provenite preponderent de la S.C. Romplumb SA Baia Mare, unitate cu profil de metalurgie neferoasa, dar si de poluarea remanenta a solului datorata activitatilor metalurgice si miniere din zona, desfasurate de o perioada îndelungata de timp si de activitatile sociale desfsurate, în conditii meteorologice si geografice specifice care defavorizeaza dispersia poluantilor. Societatea S.C. Romplumb S.A. Baia Mare are perioada de tranzitie pâna la 31.12.2010, negociata cu Uniunea European.

Preview document

Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 1
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 2
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 3
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 4
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 5
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 6
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 7
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 8
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 9
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 10
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 11
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 12
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 13
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 14
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 15
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 16
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 17
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 18
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 19
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 20
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 21
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 22
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 23
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 24
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 25
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 26
Management de mediu într-o instituție publică - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Management de Mediu intr-o Institutie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Managementul Carierei

Cap. I: Abordări teoretice asupra managementului carierei 1.1. Introducere in managementul carierei Managementul carierei este procesul de...

Cariera în Funcția Publică

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei la Consiliul Judeţean Arad implică o gamă largă de activităţi desfăşurate, în principal de către personalul...

Evaluarea Performanțelor Resurselor Umane

I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane Necesitatea evaluării performanţelor nu...

Practică Consiliul Județean Botoșani

Prezentul raport de practică a fost realizat la Consiliului Judeţean Botoşani (CJB), în cadrul Serviciului Strategii, Parteneriate şi Cooperare...

Analiza Activității Primăriei Sectorului 2

Prezentarea Primariei Sectorului 2 al Municipiul Bucuresti Administratia publica are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau...

Managementul Țării

Introducere Prin guvernare se acţionează la nivel economic, politic şi administrativ pentru a manageria afacerile publice, utilizând resurse...

Managementul Carierei

Capitolul 1. Elemente introductive privind managementul carierelor 1.1. Conceptul de carieră Managementul carierelor este procesul de proiectare...

Cultura Organizațională

1. Prezentarea generală a conceptului de cultură organizaţională Conceptul de cultură organizaţională se referă la tot ceea ce înseamnă standarde...

Ai nevoie de altceva?