Managementul Achizițiilor Publice

Proiect
8.1/10 (12 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 17839
Mărime: 5.01MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: univ Titu Maiorescu
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE TG-JIU MASTER MODULUL ,,SITUATII FINANCIAR-CONTABILE SI AUDITAREA ACESTORA”

Cuprins

CUPRINS

CAP. I NOTIUNI GENERALE

I.1 Definitii

I.2 Tipuri de contracte de achizitie publica

I.3 Principii în achizitii publice

CAP. II PUBLICAREA ANUNTURILOR SI STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE

II. 1 Publicarea anunturilor privind achizitiile publice

II.2 Criteriile de atribuire a contractelor de achizitii publice

CAP. III PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA

III.1 Proceduri de atribuire

III. 2 Etapele procesului de achizitie publica

CAP. IV STUDIU DE CAZ REALIZAT LA SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA

CAP. V CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP. I NOTIUNI GENERALE

I.1 Definitii

Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico economico tehnica a societatii românesti .

Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public , respectiv dezvoltarea si îmbunatatirea mediului de viata al comunitatii .

In cadrul sistemului , elementele componente interactioneaza între ele conditionându-se , potentându-se sau anihilându-se unele pe celelalte .

Elementele componente ale sistemului sunt :

-autoritatea de reglementare ;

-autoritatile contractante ;

-operatori economici ;

-supraveghetorii sistemului .

Relatiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de regula:

-de comert , unde o parte solicita sa cumpere produse , servicii si lucrari si cealalta sa le vânda ;

-de suport , unde o parte solicita sprijin pentru aplicarea regulii jocului si cealalta îl ofera ;

-de supraveghere , unde o parte aplica regula jocului si cealalta verifica aplicarea corecta a acesteia ;

-de înfaptuire a dreptatii , unde partea lezata îsi valorifica un drept pe calea actiunii în instanta .

Regula jocului este creata de autoritatea de reglementare si consta în normele aplicabile , în procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica .

În concluzie , sistemul achizitiilor publice desemneaza totalitatea regulilor si a actiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici si in care cererea lansata de organismele de interes public se întâlneste cu oferta depusa de un operator economic .

În cadrul sistemului de achizitie publica autoritatea de reglementare este reprezentata de Autiritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor publice , care are rolul fundamental de elaborare , promovare si implementare a politicii în domeniul achizitiilor publice .

Autoritatile contractante sunt autoritatile puterii publice si alte persoane juridice de drept privat ce desfasoara activitati in domeniul utilitatilor si joaca rolul de cumparator . Acestea dispunând de resurse financiare , încearca sa satisfaca nevoile comunitatii de produse , servicii si lucrari publice prin atribuirea de contracte . Exemple de autoritati contractante : institutii publice , orice organism de drept public , etc.

Prin operator economic se întelege orice furnizor , prestator sau executant care ofera în mod licit pe piata produse , servicii sau executa lucrari .

Supraveghetorii mediului de functionare a sistemului achizitiilor publice sunt:

-Ministerul Finantelor Public ;

-Curtea de Conturi ;

-Agentia Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

-Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor .

Preview document

Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 1
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 2
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 3
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 4
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 5
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 6
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 7
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 8
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 9
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 10
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 11
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 12
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 13
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 14
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 15
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 16
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 17
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 18
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 19
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 20
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 21
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 22
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 23
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 24
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 25
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 26
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 27
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 28
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 29
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 30
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 31
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 32
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 33
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 34
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 35
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 36
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 37
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 38
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 39
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 40
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 41
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 42
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 43
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 44
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 45
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 46
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 47
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 48
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 49
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 50
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 51
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 52
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 53
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 54
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 55
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 56
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 57
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 58
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 59
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 60
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 61
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 62
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 63
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 64
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 65
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 66
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 67
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 68
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 69
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 70
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 71
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 72
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 73
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 74
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 75
Managementul Achizițiilor Publice - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Managementul Achizitiilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Eficientizarea Procesului Decizional în Administrația Publică

1.1. Efectele deciziilor administrative în activitatea de administraţie publică Decizia administrativă creează consecinţe deosebite în mediul...

Achizitii Publice

1. Aspecte generale privind contractul de achizitie publica Sistemul achizitilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor...

Procedura Incheierii Contractului de Achizitii Publice

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,...

Factori de Succes si Impedimente in Implementarea Guvernarii Electronice in Romania

CAPITOLUL 1 Conceptul de guvernare electronică 1.1 Apariţia e-guvernării în societatea românească Calculatoarele şi în principal Internet-ul, au...

Stadiul Actual al Descentralizării Administrației Publice în România

Introducere Această lucrare are ca temă <<Stadiul actual al descentralizării administraţiei publice în România>> şi prezintă desfaşurarea...

Achiziții Publice

normative generale de aplicare a Ord de urg. 34/2006 si ind de utilizare CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Se aprobã normele de...

Elaborarea Deciziilor în Instituțiile Publice

I. Decizia administrativa-aspecte introductive Aflata în slujba cetatenilor, administratia publica trebuie sa îsi mobilizeze întregul ansamblu de...

Achizitii Publice - Principiul Proportionalitatii

Principiul proportionalitatii în achizitiile publice Ca urmare a dobândirii calitatii de stat membru al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie...

Ai nevoie de altceva?