Managementul Achizitiilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 12 voturi)

Acest proiect trateaza Managementul Achizitiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 76 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: univ Titu Maiorescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Stiinta Administratiei, Management

Cuprins

CUPRINS
CAP. I NOTIUNI GENERALE
I.1 Definitii
I.2 Tipuri de contracte de achizitie publica
I.3 Principii în achizitii publice
CAP. II PUBLICAREA ANUNTURILOR SI STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE
II. 1 Publicarea anunturilor privind achizitiile publice
II.2 Criteriile de atribuire a contractelor de achizitii publice
CAP. III PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA
III.1 Proceduri de atribuire
III. 2 Etapele procesului de achizitie publica
CAP. IV STUDIU DE CAZ REALIZAT LA SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA
CAP. V CONCLUZII SI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP. I NOTIUNI GENERALE

I.1 Definitii

Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico economico tehnica a societatii românesti .

Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public , respectiv dezvoltarea si îmbunatatirea mediului de viata al comunitatii .

In cadrul sistemului , elementele componente interactioneaza între ele conditionându-se , potentându-se sau anihilându-se unele pe celelalte .

Elementele componente ale sistemului sunt :

-autoritatea de reglementare ;

-autoritatile contractante ;

-operatori economici ;

-supraveghetorii sistemului .

Relatiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de regula:

-de comert , unde o parte solicita sa cumpere produse , servicii si lucrari si cealalta sa le vânda ;

-de suport , unde o parte solicita sprijin pentru aplicarea regulii jocului si cealalta îl ofera ;

-de supraveghere , unde o parte aplica regula jocului si cealalta verifica aplicarea corecta a acesteia ;

-de înfaptuire a dreptatii , unde partea lezata îsi valorifica un drept pe calea actiunii în instanta .

Regula jocului este creata de autoritatea de reglementare si consta în normele aplicabile , în procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica .

În concluzie , sistemul achizitiilor publice desemneaza totalitatea regulilor si a actiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici si in care cererea lansata de organismele de interes public se întâlneste cu oferta depusa de un operator economic .

În cadrul sistemului de achizitie publica autoritatea de reglementare este reprezentata de Autiritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor publice , care are rolul fundamental de elaborare , promovare si implementare a politicii în domeniul achizitiilor publice .

Autoritatile contractante sunt autoritatile puterii publice si alte persoane juridice de drept privat ce desfasoara activitati in domeniul utilitatilor si joaca rolul de cumparator . Acestea dispunând de resurse financiare , încearca sa satisfaca nevoile comunitatii de produse , servicii si lucrari publice prin atribuirea de contracte . Exemple de autoritati contractante : institutii publice , orice organism de drept public , etc.

Prin operator economic se întelege orice furnizor , prestator sau executant care ofera în mod licit pe piata produse , servicii sau executa lucrari .

Supraveghetorii mediului de functionare a sistemului achizitiilor publice sunt:

-Ministerul Finantelor Public ;

-Curtea de Conturi ;

-Agentia Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

-Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor .

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Achizitiilor Publice.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE TG-JIU MASTER MODULUL ,,SITUATII FINANCIAR-CONTABILE SI AUDITAREA ACESTORA”