Mixul de Marketing pentru Serviciul Public - Amenajare Drumuri si Siguranta Circulatiei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Mixul de Marketing pentru Serviciul Public - Amenajare Drumuri si Siguranta Circulatiei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

Mixul de marketing se refera la o anumita structura de eforturi de marketing, la combinarea, proiectarea si integrarea în diverse proportii într-un program de marketing a variabilelor controlabile în scopul dobândirii eficacitatii necesare realizarii obiectivelor organizatiei într-o perioada determinata.

Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei, este un serviciu în cadrul Primariei Municipiului X.

Astfel acest serviuciu are în vedere urmatoarele aspecte:

- urmareste si asigura viabilitatea drumurilor publice, aplica, instaleaza si intretine mijloacele de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei.

- realizeaza amenajari rutiere in scopul determinarii pietonilor si conducatorilor de vehicule sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.

- impreuna cu politia rutiera, aplica si instaleaza mijloace de semnalizare rutiera, echipamente si amenajari rutiere destinate sigurantei circulatiei.

- urmareste in exploatare starea tehnica a pasajelor, podurilor si podetelor din municipiul Brasov

- urmareste degajarea vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale

- elibereaza autorizatii de ocupare a domeniului public cu materiale de constructii, moloz si schele. Calculeaza taxele de ocupare a domeniului

public.Urmareste incadrarea in termenul autorizat si aducerea terenului la starea initiala

- inventariaza si urmareste starea tehnica a gurilor de scurgere stradala

- urmareste si verifica derularea activitatii de blocare la roata si ridicarea autovehiculelor stationate in zone nepermise.

- coordoneaza desfasurarea lucrarilor tehnico-edilitare cu lucrarile de reparatii si modernizare drumuri publice

- elibereaza avize de principiu privind realizarea lucrarilor tehnico-edilitare pe domeniul public

- aproba lucrari de sapatura pentru realizarea lucrarilor edilitare amplasate pe domeniul public Calculeaza taxele, urmareste incadrarea in termenul autorizat si participa la receptie dupa aducerea terenului la starea initiala.

- urmareste conform normelor metodologice,conditiile de inchidere sau de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari pe domeniul public.

- intocmeste si autorizeaza planurile de organizare a circulatiei din minicipiul Brasov si ia masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fluentei in siguranta traficului.

- stabileste reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule.

- stabileste masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor si piste de biciclete

- inregistreaza si tine evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii (carute, remorci, etc) conform HCL 109/2005

- ia masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzisa circulatia.

- recupereaza daune accidente rutiere

- elibereaza LT -uri pentru vehicule cu tractiune animala

- coordoneaza activitatea de demolare constructii neautorizate

- coordoneaza activitatile privind interventiile - utilajele, forta de munca - in cazul calamitatilor naturale (inundatii, cutremure)

Fisiere in arhiva (1):

  • Mixul de Marketing pentru Serviciul Public - Amenajare Drumuri si Siguranta Circulatiei.doc