Monografie Casa de Asigurări Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 16879
Mărime: 75.83KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA ALEXANDRU-IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR FINANTE-BANCI

Cuprins

CAP.1-Scurt istoric, obiect de activitate,trasaturi generale

I.1. Scurt istoric

I.2.Obiect de activitate

I.3.Trãsãturi generale privind asigurãrile sociale de sãnãtate din România

I.3.1. Factori ce determinã cresterea cheltuielior de sãnãtate

I.3.2.Tipuri de cheltuieli pentru sãnãtate

I.3.3.Cheltuieli publice pentru sãnãtate:

I.3.4. Sistemul de finanţare a sãnãtãţii (cheltuieli publice)-caracteristici (model german):

I.3.5. Sisteme de finantare a sanatatii:

I.3.6. SURSELE DE FINANTARE A ACTIUNILOR DE OCROTIRE A SANATATII:

I.3.7.SISTEMUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE DIN ROMANIA

I.3.8. Fondul asigurarilor sociale de sanatate

I.3.9. Destinatia fondului de asigurari sociale de sãnãtate

I.4. Structura organizatoricã şi funcţionalitate (atribuţii, rãspunderi, competenţe):Relaţii interne în cadrul Casei de Asigurãri de Sãnãtate-STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAŞI-RELATII INTERNE

I.5. Relatii cu exteriorul - instituţii ierarhic superioare şi subordonate, furnizori, beneficiari, instituţii financiar-bancare – Trezoreria Finanţelor Publice)

I.6. Suportul juridic al activitaţilor în acţiunile desfaşurate:lista actelor normative privind activitatea financiar-contabilã

Cap .II: FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA CASA DE ASIGURARI DE SANATATE IASI

II.1.Procesul bugetar în România,veniturile si cheltuielile bugetare,principii bugetare si clasificatia bugetarã

II.2. INDICATORI FOLOSIŢI ÎN FUNDAMENTAREA VENITURILOR Bugetului Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sãnãtate-baza de calcul,exemplu de calcul,cote

II.3. INDICATORI FOLOSIŢI ÎN FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR Bugetului Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sãnãtate

II.3.1.CHELTUIELI DE PERSONAL

II.3.2 CHELTUIELI MATERIALE

II .3.3 CHELTUIELI DE CAPITAL

II.4. INDICATORI SPECIFICI

II.4.1.MEDICINA PRIMARÃ

II.4.2. AMBULATORIILE CLINICE

II.4.3.ASITENŢA AMBULATORIE

II.4.4.ASITENŢA MEDICALÃ STOMATOLOGICÃ-

II.5.Concluzii

CAP III. Finantarea activitãţilor şi acţiunilor în instituţiile publice

SURSE DE FINANŢARE

A. BUGETUL STATULUI-cele 4 etape ale executiei bugetare, deschiderea creditelor bugetare-flux informational

B.

C. SURSE ALTERNATIVE (SAU COMPLEMENTARE)- donaţii şi sponsorizãri reglementate prin OG. 1661 bis /2003

BIBLIOGRAFIE

ORGANIZAREA GESTIUNII FINANCIAR-BUGETARE LA CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE IAŞI

Extras din document

Sãnãtatea-“o stare de bunãstare fizicã,mentalã si socialã şi nu doar o absenţa a bolii şi a infirmitãţii”definiţie din care putem distinge cã ocrotirea sãnãtãţii este o problemã cu un profund caracter social.

I.1. Scurt istoric: Casa de Asigurãri de Sãnãtate IAŞI a fost înfiinţatã în aprilie 1999, şi a funcţionat iniţial în baza legii 145/1998.

Dispoziţii generale

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Iaşi (CAS Iaşi) este instituţie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, care administrează şi gestionează în mod autonom Fondul de asigurări sociale de sănătate propriu, cu respectarea normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel judeţean.

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este organizată în baza O.U.G. nr.150 /2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) şi a statutului propriu aprobat propriu aprobat de Consiliul de Administraţie al C.N.A.S.

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi administrează fondul de asigurări sociale de sănătate (FASS), fond constituit din contribuţia asiguraţilor, contribuţia persoanelor fizice şi juridice care angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, alte venituri. CAS Iaşi reprezintă interesele asiguraţilor săi, 789044 la o populaţie de 861934 locuitori (la data de 31.03.2002), cu un grad de urbanizare de 46 %.

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în raza de competenţă.

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi are sediul în municipiul Iaşi la adresa: str. Gheorghe Asachii 18-20, 700483, judeţul Iaşi

I.2. Obiect de activitate- desfăşurat de către Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi

Principalele atribuţii ale CAS Iaşi, conform statutului propriu sunt:

- administrează împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate;

- controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoiu, în condiţiile legii;

- participă la acreditarea medicilor şi a personalului sanitar care poate fi admis să lucreze în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- încheie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, în limita condiţiilor prevăzute de contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;

- decontează furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, contravaloarea serviciilor contractate şi prestate asiguraţilor, pe baza formularelor de raportare, stabilite prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

- efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi de evaluare a interesului manifestat de către aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;

Activitatea colectivului de funcţionari publici şi salariaţi ai CAS Iaşi pe perioada primului trimestru al anului 2005 a stat sub semnul încheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile generate de incertitudinea formei finale a Contractului Cadru pe acest an şi a alocării bugetului CNAS pe judeţe, cu faza imediat următoare - defalcarea sumelor alocate de la bugetul FNUASS pe furnizorii de servicii medicale.

I.3.Trãsãturi generale privind asigurãrile sociale de sãnãtate din România

I.3.1. Factori ce determinã cresterea cheltuielior de sãnãtate:

• Creşterea numarului populaţiei

• Modificarea structurii populaţiei

• Accentuarea factorilor de risc

• Creşterea costurilor prestaţiilor medicale

I.3.2.Tipuri de cheltuieli pentru sãnãtate

1.Cheltuieli publice

2.Cheltuieli private-aceste sume ce constituie cheltuieli private nu sunt considerate prelevãri obligatorii

Preview document

Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 1
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 2
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 3
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 4
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 5
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 6
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 7
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 8
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 9
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 10
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 11
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 12
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 13
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 14
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 15
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 16
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 17
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 18
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 19
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 20
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 21
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 22
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 23
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 24
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 25
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 26
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 27
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 28
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 29
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 30
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 31
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 32
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 33
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 34
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 35
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 36
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 37
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 38
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 39
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 40
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 41
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 42
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 43
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 44
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 45
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 46
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 47
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 48
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 49
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 50
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 51
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 52
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 53
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 54
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 55
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 56
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 57
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 58
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 59
Monografie Casa de Asigurări Iași - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Monografie Casa de Asigurari Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Publice în Cadrul Casei Județene de Pensii Iași

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 1.1 Scurt istoric Casa Judeţeană de Pensii Iaşi este organizată şi...

Studiu Monografic privind Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Casa de Asigurări de Sănătate Neamț

CAP 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMŢ 1.1. Scurt istoric Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este o...

Monografie Casa De Asigurări de Sănătate Iași

Cap 1. Organizarea şi funcţionarea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi 1.1 Scurt istoric Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Iaşi...

Abordări teoretice privind informația contabilă

Je me suis rapproché dans le présent document l'idée que l'information est le fondement d'une société future. La grande richesse se mesure à la...

Ai nevoie de altceva?