Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 11477
Mărime: 55.85KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tabara Vasile
proiectul a fost sustinut la facultatea "Lucian Blaga" sibiu

Cuprins

1. ORGANIZAREA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

A. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI RESURSELE UMANE DIN PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI

B. STRUCTURA ADMINISTRATRIVĂ A COMUNEI STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI

2. ORGANIZAREA , FUNCŢIONAREA ŞI ATRIBUŢIILE INSTITUŢIEI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

A. CONSILIILE LOCALE

B. PRIMARUL LOCALITĂŢII , AUTORITATE PUBLICĂ, CE REPREZINTĂ ŞI PROMOVEAZĂ INTERESUL LOCAL

3. ROLUL ŞI ATRUBUŢIILE FUNCŢIONARULUI PUBLIC

A. DETERMINAREA FUNCŢIILOR PUBLICE

B. ATRIBUŢIILE FUNCŢIILOR PUBLICE

C. FUNCŢIONARUL PUBLIC

4. ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR SPECIFICE UNITĂŢII ADMINISTRATIVE

STUDIU DE CAZ

A. POSTUL DE MUNCĂ OCUPAT DE SECRETARUL COMUNEI STRUNGA

B. POSTUL DE MUNCĂ OCUPAT DE REFERENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

5. CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI STRUNGA , JUDEŢUL IAŞI

Extras din document

1. ORGANIZAREA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Administraţia publică reprezintă ansamblul activităţii Preşedintelui României, Guvernului, ale autorităţilor administraţiei autonome centrale şi locale, prin care, în regim de putere publică se aduc la îndeplinire legile sau în limitele legii se prestează servicii publice.

Prin organizarea legii se înţelege pregătirea, organizarea propriu-zisă şi executarea până la faptul material concret, precum şi emiterea de acte normative cu forţă juridică inferioară, dar similară legii cum este cazul Ordonanţei de Guvern.

Orice stat , fiind o putere publică, organizată pe un teritoriu delimtat şi recunoscut de celelalte state , are rolul nu numai de a reprezenta poporul de pe acest teritoriu , ci şi de a-i rezolva interesele atât de diferite de la o persoană la alta sau de la un grup de indivizi la altul.

Pentru a-şi îndeplini acest rol statul î-şi împarte teritoriul şi populaţia în anumite zone de interes pe baza diferitelor criterii geografice, religioase , culturale etc . Aceste zone mai mici sau mai mari sunt unităţile administrativ teritoriale care de-a lungul istoriei au purtat diverse denumiri: ţinut , regiune , judeţ , oraş , comună, etc .

În unităţlie sale administrativ-teritoriale , statul a creat autorităţi publice care să-l reprezinte şi să acţioneze în acestea pentru realizarea intereselor sale dar şi ale locuitorilor respectivi.

Pentru armonizarea acestor categorii de interese, statul a creat regimuri juridice sau instituţii speciale, fiecare dintre ele asigurând o rezolvare mai mult sau mai puţin corespunzătoare situaţiilor concrete .

În aceste condiţii putem vorbi despre centralizare , descentralizare , deconcentrare , tutela administrativă .

Pentru înţelegerea sistemului promovat de Constituţia României în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice , arătam că se cunosc două modalităţi principale de organizare administrativă , organizarea centralizată şi cea descentralizată la care se adaugă un sistem intermediar şi secundar , respectiv organizarea desconcentrată.

Administraţia publică se poate defini ca acea categorie a autorităţilor de stat constituită în temeiul aceleiaşi funcţii (forme) fundamentale de activitate executivă , pe care o înfăptuiesc şi prin care se realizează, în mod specific, puterea publică .

Centralizarea în administraţia publică înseamnă subordonarea ierarhică a autoritatilor locale faţă de cele centrale şi numirea funcţionarilor publici din conducerea autorităţilor locale de catre cele centrale, iar în plan funcţional omiterea actului de decizie de către autorităţile centrale şi executarea lui de către cele locale.

În cadrul centralizării, statul îşi asumă singur sarcina administrării dispunând de o

structură organizatorică ce promovează cu prioritate interesul general .

În regimul organizării şi funcţionării centralizate a administraţiei publice , sistemul prezintă dezavantaje, astfel: interesele locale nu îşi pot găsi o rezolvare optimă deoarece autorităţile centrale nu pot cunoaşte în specificitatea lor aceste interese care diferă de la o localitate la alta , de la zonă la alta .

În ceea ce priveste regimul de centralizare administrativă în România acesta este dat de organizarea şi funcţionarea administraţiei centrale şi ale serviciilor descentralizate ale acestora , inclusiv institutia prefectului .

În acest sens Constituţia României prevede: Guvernul potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament , asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice .

Atât la nivel central cât şi local există autorităţi organizate pe principiul subordonării ierarhice care realizează puterea executivă.

Alte organe ale administraţiei publice locale se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor conform art.115 din Constituţia României.

Adminstraţia publică din unităţile adminstrativ teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării , autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice .

Descentralizarea administrativă îmbracă doua forme :

- descentralizarea teritorială

- descentralizarea pe servicii

În cazul descentralizării teritoriale , teritoriul statului este împărţit în circumscripţii administrative în care funcţionează autorităţi administrative locale care se bucură de o oarecare independentă faţă de autoritatea centrală , astfel anumite servicii publice locale sunt scoase din competenţa autorităţilor centrale şi date în competenţa autorităţilor locale descentralizate care girează în circumscripţiile în care au fost alese .

Preview document

Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 1
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 2
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 3
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 4
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 5
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 6
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 7
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 8
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 9
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 10
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 11
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 12
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 13
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 14
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 15
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 16
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 17
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 18
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 19
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 20
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 21
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 22
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 23
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 24
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 25
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 26
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 27
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 28
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 29
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 30
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 31
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 32
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 33
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 34
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 35
Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Organizarea, Functionarea si Atributiile Institutiei de Administratie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentarea Generală a Sistemului Administrației Publice din România

1.Clarificări terminologice Conform Constituţiei1, România este un stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil ce se organizează...

Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România

CAP.I. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Literatura de specialitate, analiza materialelor faptice, precum şi tradiţiile romaneşti...

Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene

Capitolul 1: Notiuni introductive privind conceptual de administraţie publica locala Noţiunea de administraţie publică a fost analizată diferit în...

Sistemul Administrativ din Malta vs Sistemul Administrativ din Islanda

1.Titlul lucrarii si justificarea acestuia: “Sistemul Administrativ din Malta vs.Sistemul Administrativ din Islanda” Lucrarea prezenta poarta...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Sisteme de Administrare

I. Izvoarele dreptului administrativ European (D.A.E.) 1. Constitutia 2. Legile 3. Cutuma 4. Magna chartum libertatum II. Principiile...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică și Serviciul Public

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Datorită faptului că administraţia publică – ca activitate – se realizează printr-o multitudine de forme care...

Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE Administratia Finantelor Publice a Municipiului lasi 1.1.Scurt istoric Pe baza Legii...

Asigurarea cu Personal în Cadrul INA

umane si implicit în organizarea ergonomica a muncii aduce o contributie foarte importanta în analiza proceselor de munca. Acest aspect este strâns...

Administrația Finanțelor Publice

I. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Finanţelor Publice Targu-Frumos I.1. Scurt istoric al Adminstratiei Finantelolr Pulice Targu-...

Gestiunea Financiara a Institutiilor Publice

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE IN INSTITUTIA PUBLICA 1.1.PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI Municipiul Botosani este...

Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau

Capitolul I Organizare şi funcţionalitate la Primaria Harlau 1.1.Scurt istoric Harlau este un oraș din judetul Iasi. Este situat în nord-vestul...

Managementul Public în Context European

Introducere Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au...

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică Locală

Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o noua...

Ai nevoie de altceva?