Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 27919
Mărime: 342.07KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura

Cuprins

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 3

I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice 3

I.2.Scurt istoric al Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 7

I.3. Organizarea Institutiei pe compartimente de specialitate 8

I.3.1.Conducerea Institutiei Prefectului Iasi 9

I.3.2.Servicii şi compartimente în cadrul instituţiei prefectului 12

(Aparatul de specialitate al prefectului) 12

I.4. Relaţii interne din cadrul Institutiei Prefectului Judetului Iasi 18

I.5.Relatii cu exteriorul 20

I.5.1.Relatia prefecturii cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale 20

I.5.2.Relatia cu cetatenii 21

I.5.3.Relatia cu ONG-urile 22

I.5.4.Alte relatii 23

I.6.Structura de personal 23

Cap.II.Fundamentarea indicatorilor financiari reprezentativi la Institutia Prefectului Judetului Iasi 27

II.1.Cadru juridic normativ 27

II.2.Calcule si fundamentari cu privire la veniturile inscrise in buget 31

II.3.Calcule si fundamentari cu privire la cheltuielile inscrise in buget 34

II.3.2.Cheltuieli de capital 50

II.4.Analiza bugetului de venituri şi cheltuieli la Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi 51

CAP.III Finantarea bugetara la Institutia Prefectului Judetului Iasi 52

III.1. Elemente de baza in ce priveste finantarea cheltuielilor bugetare 52

III.2.Cerinte ale finantarii 54

III.2.Metode, tehnici, proceduri si operatiuni privind finantarea cheltuielilor bugetare 54

III.2.2.Utilizarea creditelor bugetare 57

III.2.3. Plăţi pentru cheltuielile bugetare prin Trezoreria Finanţelor Publice 60

III.2.4. Încheierea exerciţiului bugetar 63

III.3.Surse de finantare 67

III.4. Finantarea prefecturii de la bugetul de stat 69

III.4..1.Deschiderea de credite bugetare 69

III.4.2.Repartizarea creditelor bugetare 71

III.4.3.Executia de casa a bugetelor institutiilor publice 72

Cap.IV. Organizarea şi conducerea evidenţei în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 73

IV.1.Planul de conturi pentru instituţii publice 73

IV.2.Evidenta economica 75

IV.2.1..Evidenta tehnico-operativa 75

IV.2.2.Evidenta contabila 82

IV.2.3.Evidenta statistica 85

IV.3.Organizarea contabilitatii privind gestiunea financiara a Institutiei Prefectului Iasi 85

IV.3.1Contabilitatea curenta si centralizatoare 86

Bibliografie 94

Extras din document

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice

Pentru a putea exercita puterea politica, poporul creeaza statul. Acesta este “un sistem organizational, regelementat juridiceste, care reglementaeaza in mod suveran conducerea unei societati (a unei populatii stabilizate pe un teritoriu delimitat prin frontiere de teritoriul asupra caruia se exercita alte puteri statale)”

Teritoriul, populatia si puterea publica reprezinta deci elementele din care este format statul. Prin cel de-al treilea element, puterea de stat sau suveranitate, se intelege “puterea pe care o are statul de a comanda tuturor indivizilor ce intra in compunerea populatiei sale, unita cu aceea de a recunoaste pe teritoriul sau nici o alta vointa venita dinafara.”

In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare de reguli juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de solutionare a litigiilor care apar in societate sau functia judecatoreasca.Fiecarei functii ii corespunde o putere: puterea legislativa, puterea executive si puterea judecatoreasca.

Statul trebuie privit, asadar, ca “un anasamblu sistematizat de organe de stat(legiuitoare, administrative, judecatoresti), deseori denumite autoritati statale sau publice investite cu forta coercitiva, capabila sa indeplineasca functiile pentru care au fost create. ”

In Constitutia Romaniei exista Titlul III, denumit “Autoritatile publice”, in care se regasec exprimate cele trei puteri astfel: legislativul in normele referitoare la Parlament; executivul in normele privitoare la Presedintele Romaniei si Guvern; justitia in normele care se refera la autoritatea judecatoreasca.Fiecare putere se realizeaza prin acte juridice specifice.

Administratia publica este o forma a vietii publice.Aceasta poate fi definita ca ansamblul activitatilor Presedintelui Romaniei, Guvernului, autoritatilor administrative autonome centrale, autoritatilor administrative autonome locale si, dupa caz, structurilor subordonate acestora, prin care, in regim de putere publica, se aduc la indeplinire legile sau, in limitele legii se presteaza servicii publice.

Deasemeni administratia publica are la baza trei principii in functie de care isi desfasoara activitatea:centralizare, descentralizare si deconcentrare.

Centralizarea în administratia publica înseamna în plan organizatoric, subordonarea ierhica a autoritatilor locale fata de cele centrale si numirea functionarilor publici din conducerea autoritatilor locale de catre cele centrale, iar în plan functional, emiterea actului de decizie de catre autoritatile centrale si executarea lui de catre cele locale.

Descentralizarea în administratia publica este un regim juridic în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de functionari numiti de la centru ci de catre cei alesi de corpul electoral. În acest regim administrativ, statul confera unor autoritati publice si dreptul de exercitare a puterii publice în unele probleme. Acest regim juridic se fundamenteaza în plan material pe un patrimoniu propriu al unitatilor administrativ-teritoriale, distinct de cel al statului, care asigura mijloacele necesare pentru satisfacerea intereselor locale.

Desconcentrarea constituie un regim administrativ care se situeaza între centralizare administrativa si descentralizare administrativa. Ceea ce o apropie de centralizare este faptul ca titularii puterii locale nu sunt alesi de electoratul local, ci sunt numiti de la centru. Ceea ce o apropie de descentralizare este faptul ca titularii puterii locale au competenta sa rezolve ei problemele locale, fara sa le mai înainteze sefului sau ierarhic de la centru, dar el este supus controlului acestuia si obligat sa se conformeze actelor superiorului sau. În cazul desconcentrarii, autoritatea publica locala ramâne parte integranta în sistemul ierarhiei centrale. Deciziile date în competenta autoritatilor publice locale sunt luate de aceasta sub puterea ierarhica a autoritatilor centrale.

Tutela administrativa este o institutie a dreptului public în baza careia autoritatea centrala a administratiei publice (Guvernul sau Ministerul de Justitie) si reprezentantii locali ai acesteia, au dreptul de a controla activitatea autoritatilor aministratiei publice locale, autonome, descentralizate.

În acest sens Constitutia României prevede ca,,Guvernul asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice”– art. 101 (1) - ,,Ministerele se organizeaza numai în subordinea Guvernului. Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor” – art. 115 - ,,Guvernul numeste câte un prefect în fiecare judet si în municipiul Bucuresti. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, din unitatile administrativ teritoriale” – art. 122 (1) si (2).

Tutela administrativa este mai apropiata de regimul administrativ de descentralizare, întru-cât titularii autoritatii locale nu mai sunt numiti de autoritatea centrala ( ca în cazul desconcentrarii) ci desemnati de însasi autoritatea locala, iar actele lor trebuie sa fie aprobate în prealabil de autoritatea centrala abilitata de lege.

Tutela administrativa înseamna un control (între anumite limite) din partea autoritatilor centrale asupra celor locale, descentralizate, control care sa înlature sau sa limiteze tendintele centrifuge ale autoritatilor locale, aflate în disonanta cu politica statului, sa asigure totodata rezolvarea nu numai a intereselor locale ci si a celor generale.

Controlul exercitat de Guvern este un control general. Pentru realizarea acestui control general Guvernul si-a constituit structuri adecvate – Departamentul de Control, Departamentul pentru Administratia Publica Locala care potrivit competentelor stabilite prin hotarâri ale Guvernului exercita si atributii de control asupra activitatii autoritatilor locale, autonome, descentralizate.

Preview document

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 1
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 2
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 3
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 4
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 5
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 6
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 7
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 8
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 9
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 10
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 11
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 12
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 13
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 14
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 15
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 16
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 17
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 18
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 19
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 20
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 21
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 22
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 23
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 24
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 25
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 26
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 27
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 28
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 29
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 30
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 31
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 32
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 33
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 34
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 35
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 36
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 37
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 38
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 39
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 40
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 41
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 42
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 43
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 44
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 45
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 46
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 47
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 48
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 49
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 50
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 51
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 52
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 53
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 54
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 55
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 56
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 57
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 58
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 59
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 60
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 61
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 62
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 63
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 64
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 65
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 66
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 67
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 68
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 69
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 70
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 71
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 72
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 73
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 74
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 75
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 76
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 77
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 78
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 79
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 80
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 81
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 82
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 83
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 84
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 85
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 86
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 87
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 88
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 89
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 90
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 91
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 92
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 93
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 94
Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Gestiunii Financiare in Cadrul Institutiei Prefectului Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Practică Prefectura Iași

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 1.1 Elemente de referinţă 1.1.1 Scurtă prezentare a judeţului şi...

Ai nevoie de altceva?