Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 19258
Mărime: 813.47KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura

Cuprins

CAP 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAŞI 3

1.1. Scurt istoric 3

1.2. Obiect/domeniu de activitate 4

1.3. Organizare internă (organigramă) 6

CONDUCEREA EXECUTIVĂ 9

Tabel nr.2-Conducerea executiva CAS Iasi 9

1.4. Structura de personal 12

Tabelulu nr. 4 Structura de personal în cadrul CAS Iaşi 14

1.5. Funcţionalitate 14

1.6. Relaţii cu exteriorul 23

1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la 28

1.7.1 Realizarea veniturilor în perioada 2009-2011. 28

Cea mai mare parte a veniturilor Casei de Asigurări de Sănătate provin din : 28

1.7.2 Realizarea cheltuielilor în perioada 2009-2011. 31

CAP 2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 34

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 34

2.2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare (calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare) 38

2.2.1. Cheltuieli cu servicii medicale şi medicamente 39

2.2.2. Cheltuielile de personal 45

2.3 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 58

2.3.1. Fluxul informaţional al fundamentării cheltuielilor de personal 60

CAP 3. FINANŢAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 63

3.1. Surse de finanţare la CAS Iaşi 63

3.2. Metodele tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor 64

3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 65

3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 68

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 69

3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 71

SURSE BIBLIOGRAFICE 74

Extras din document

CAP 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAŞI

1.1. Scurt istoric

În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănatate Iaşi este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi care are ca principal obiect de activitate asigurarea functionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

CAS Iaşi, ca o componentă a sistemului asigurărilor sociale, a cunoscut o evoluţie ascendentă odată cu modificările intervenite în legislaţia din domeniu.

Momentul cheie în procesul formării sistemului de asigurări de sănătate din România îl reprezintă adoptarea Legii nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, în prezent abrogată. Până la apariţia acestei legi, sistemul de ocrotire a sănătăţii a fost coordonat de catre Ministerul Sănătăţii prin cele 41 de direcţii sanitare judeţene şi direcţia sanitară a municipiului Bucureşti, constituit dintr-o reţea de spitale, policlinici, dispensare şi alte unităţi sanitare. Mai funcţionau şi un număr de spitale, institute şi centre naţionale de înalta specializare direct subordonate Ministerului Sănătatii, precum şi reţele medicale paralele, care furnizau servicii medicale şi răspundeau de ocrotirea sănătăţii pentru o anumită categorie de populaţie.

Legea nr. 145/1997 , devine astfel primul act normativ care a introdus principiile asigurărilor sociale de sănătate, fundamentand o serie de caracteristici noi: cuprindere obligatorie a populaţiei într-un sistem unitar de protecţie socială, alegerea liberă a medicului, unităţii sanitare şi a casei de asigurări de sănătate, acordare pachet definit de servicii medicale – reglementate prin contractul–cadru, finanţare prin contribuţii şi subvenţii de stat, echilibru financiar, funcţionare descentralizată, solidaritate şi subsidiaritate în colectarea şi utilizarea fondurilor, echitate, accesibilitate în acordarea serviciilor medicale.

În perioada 1997 – 2001, Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 a fost modificată succesiv prin OUG. nr.30/1998, OUG nr.72/1998 şi OUG. nr.180/2000, iar din 20 noiembrie 2002 (data apariţiei în Monitorul Oficial), această legea fost abrogată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 – privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (art. 108).

Începând cu anul 2006 în sistemul de asigurări de sănătate din România se produc modificări substanţiale, prin aprobarea de către Parlamentul României a pachetului de legi privind reforma în domeniul sanitar, Legea nr. 95/2006.

Având în vedere organizarea sistemului de sănătate din România în prezent pe nivele de acordare a asistenţei medicale, primară, secundară şi terţiară, atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Sănătăţii ca principal actor al sistemului, au fost treptat transferate.

1.2. Obiect/domeniu de activitate

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătatii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.

Ca parte integrantă a acestui sistem CAS Iaşi îşi propune construirea unui sistem de asigurări de sănătate performant, eficient şi transparent, creşterea gradului de încredere şi de satisfacţie al asiguraţilor, având drept misiune garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de cea mai înaltă calitate.

Obiectivele declarate ale CAS Iaşi sunt impartite, putem spune, pe două laturi: obiective generale şi obiective specifice.

Obiective generale

- să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;

- să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu îin condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Ca obiective specifice regăsim:

- să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

- să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;

- să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activitatii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei;

- să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;

- să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;

- să asigure confidenţialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;

- să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

- să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;

- să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.

Preview document

Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 1
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 2
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 3
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 4
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 5
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 6
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 7
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 8
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 9
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 10
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 11
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 12
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 13
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 14
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 15
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 16
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 17
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 18
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 19
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 20
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 21
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 22
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 23
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 24
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 25
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 26
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 27
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 28
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 29
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 30
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 31
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 32
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 33
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 34
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 35
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 36
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 37
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 38
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 39
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 40
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 41
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 42
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 43
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 44
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 45
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 46
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 47
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 48
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 49
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 50
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 51
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 52
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 53
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 54
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 55
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 56
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 57
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 58
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 59
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 60
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 61
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 62
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 63
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 64
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 65
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 66
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 67
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 68
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 69
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 70
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 71
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 72
Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurari de Sanatate Iasi.docx

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași

Capitolul 1. Organizarea şi conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi “Resursele financiare ale statului împreună cu...

Gestiunea financiară Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon, Iași

Capitolul 1. Organizarea şi conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” “Resursele financiare ale statului împreună cu...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Capitolul 1. Organizare și funcționalitate la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași 1.1. Scurt istoric Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi a fost înfiinţat...

Organizarea gestiunii financiare la CJAS Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iaşi 1.1. Prezentarea instituţiei Asigurările sociale de sănătate...

Gestiunea financiară a Spitalului Militar de Urgență Dr. Iacob Czihac, Iași

Capitolul 1. Organizarea si functionarea spitalului Spitalului Clinic Militar de Urgenţă “ Dr. Iacob Czihak”, Iaşi 1.1. Scurt istoric Spitalul...

Organizarea si Conducerea Gestiunii Financiare la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

1.1 Scurt istoric si obiect de activitate al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica si...

Organizare și Funcționalitate

CAP.1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA C.A.S. IAŞI În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de...

Monografie Casa de Asigurări Iași

Sãnãtatea-“o stare de bunãstare fizicã,mentalã si socialã şi nu doar o absenţa a bolii şi a infirmitãţii”definiţie din care putem distinge cã...

Ai nevoie de altceva?