Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 8287
Mărime: 58.72KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Oprea
FEAA, Administratie publica, anul 2 de studiu, proiect pentru practica

Cuprins

1.Organizarea si functionarea autoritatii/institutiei publice 3

1.1. Scurt istoric 3

1.2. Locul in sistemul administratiei publice 4

1.3. Obiectul de activitate 6

1.4. Organigrama 7

1.5. Relatii functionale interne si externe 7

2. Procesul decizional in activitatea administrativa 10

3. Intocmirea documentelor specifice activitatii interne, continutul informational si circuitul acestora in cadrul institutiei 13

4. Elaborarea si adoptarea/emiterea actelor administrative, urmarind conditiile de fond si de forma cerute de lege, procedura implicata si efectele acestora 15

5. Procedura contencioasa 16

6. Gestiunea resurselor umane: cariera funcţionarilor publici şi desfăşurarea raporturilor de serviciu 20

7. Cheltuieli efectuate de instituţie, specificul şi eficienţa acestora 23

BIBLIOGRAFIE 29

Extras din document

1.Organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice

1.1. Scurt istoric

Primăria municipiului Piatra Neamţ a fost constituită în anul 1991. Are iniţiativă şi hotărăşte în problemele de interes local, conform Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001.

Municipiul Piatra-Neamţ este o unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. Municipiul are un patrimoniu şi are iniţiative în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii autoritatea în limitele administrative teritoriale stabilite.

În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul unităţii administrative teritoriale, împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constitue o structură funcţională cu activitatea permanentă denumită Primăria municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Personalul Primăriei este structurat pe direcţii, servicii, bunuri şi compartimente. Funcţionarii Primăriei se bucură de stabilitate în funcţie şi se supun prevederilor statutului funciţonarilor publici.

Prin personalul său de conducere şi de execuţie, Primăria municipiului, se preocupă în permanenţă de îmbunătăţirea serviciilor pe care le prestează către cetăţeni prin o bună colaborare cu aceştia, în scopul cunoaşterii problemelor lor, prin instruirea periodică a personalului din cadrul aparatului propriu şi prin aplicarea unor politici de investiţii în domenii deficitare cum ar fi :

1. Asigurarea sănătăţii unei categorii speciale a populaţiei (copii din centre de plasament, persoane fără venituri) prin constituirea de noi dispensare comunitare de medicină generală şi stomatologie, precum şi a unui laborator de analize;

2. Susţinerea învăţământului preşcolar şi şcolar prin acordarea de burse celor meritoşi şi fără posibilităţi de susţinere financiară din partea familiei;

3. Dezvoltarea turismului în zona de atragere de fonduri ale UE(PHARE, USAID, ISPA) sau alte organisme financiare (realizarea unei pârtii de schi pe muntele Cozla, cu telescaune şi construcţiile aferente, precum şi continuarea lucrărilor de modernizare a ştrandului municipal);

4. Construcţia de locuinţe sociale, impuse de numărul mare al solicitanţilor;

5. Modernizarea transportului public local de persoane;

6. Rezolvarea problemei parcării autoturismelor cetăţenilor pe domeniul public, prin construirea de parcări supraetajate peste râul Cuejdi;

7. Reabilitarea reţelelor de utilităţi (apa, gaz metan, canalizare) şi extinderea acestora în zone ale municipiului care nu sunt deservite în prezent.

1.2. Locul în sistemul administraţiei publice

Pentru satisfacerea cerinţelor colectivităţilor locale, autorităţile administraţiei publice locale înfiinţează instituţii, regii autonome, societăţi comerciale, direcţii prestatoare de servicii publice. Se va urmări ca serviciile publice furnizate să aibă un nivel calitativ superior şi costuri cât mai mici.

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

Primarul conduce serviciile publice locale şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

Cetăţeanul este în centrul atenţiei în societatea bazată pe informaţie. Societatea informaţională face posibilă crearea de noi servicii şi activităţi bazate pe tehnologii moderne de prelucrare a informaţiei şi telecomunicaţiilor, cu impact asupra administraţiei publice. Societatea informaţională se caracterizează prin democratizarea informaţiei, comunicării, înţelegerii şi cooperării.

Preview document

Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 1
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 2
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 3
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 4
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 5
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 6
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 7
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 8
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 9
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 10
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 11
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 12
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 13
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 14
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 15
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 16
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 17
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 18
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 19
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 20
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 21
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 22
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 23
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 24
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 25
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 26
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 27
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 28
Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Functionarea Autoritatii-Institutiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Lucrare de practică - în cadrul serviciului finanțelor publice al Primăriei Municipiului Iași

1. Scurt istoric al orasului Iasi Orasul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, în care a pulsat mereu,...

Practică Primăria Bacău

1. Prezenatrea instituţiei 1.1. Scurt istoric Municipiul Bacău, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume, este situat în partea centralvestică a...

Eficientizarea Procesului Decizional în Administrația Publică

1.1. Efectele deciziilor administrative în activitatea de administraţie publică Decizia administrativă creează consecinţe deosebite în mediul...

Modalități de Îmbunătățire a Procesului Decizional în Administrația Publică din România

Introducere Cap.1 Consideraţii generale O definiţie a conceptului de administraţie publică ar putea fi aceea comform căreia ea desemnează...

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Studiu de caz - sistemul decizional și calitatea deciziilor în Primăria Sectorului 4 din Municipiul București

I. Tema studiului de caz: Sistemul decizional într-o instituţie publică Sistemul decizional constituie componenţa esenţială a sistemului de...

Procesul Decizional

Introducere “Mai bine s-ă întrebi de două ori, decît să greşeşti o dată” proverb moldovenesc Pentru a putea vorbi de proces decizional...

Te-ar putea interesa și

Proiect practică Primărie Poșta Câlnău, Buzău

1. PREZENTAREA PRIMĂRIEI POŞTA CÎLNĂU 1.1. Denumirea institţtiei, profil, obiect de activitate profesională Primarul, Viceprimarul, Secretarul,...

Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia

Consiliul Local Suhaia este autoritatea deliberativă locală, care are capacitatea efectivă de a administra şi dispune de resursele financiare şi de...

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Planul Campaniei de Informare Publică pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului National

INTRODUCERE A devenit aproape un truism faptul că omenirea intră, începând cu sfârşitul acestui secol, într-o nouă eră – era informaţională....

E-comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri...

Proiect practică - Primăria Sectorului 3

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Stagiul de...

Lucrare de practică Primăria Bacău

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria Municipiului Bacau este...

Managementul organizațiilor publice, organizare și structura organizatorică în Primăria Municipiului Iași

1.1. Definire Din perspectiva managementului public, institutiile si autoritatile publice se constituie ca un subsistem al sistemului social...

Ai nevoie de altceva?