Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 31346
Mărime: 201.94KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Capitolul 1: Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Finanţelor Publice

1.1. Scurt istoric

1.2. Structura organizatorică

1.3. Funcţionalitate

1.3.1. Relaţii interne

1.3.2. Relaţii externe

1.4. Strucura şi evoluţia veniturilor bugetare a Administraţiei Finanţelor Publice Iaşi în perioada 2003 – 2005

Capitolul 2. : Aşezarea, constatarea, controlul materiei impozabile

2.1. Aşezarea propriu-zisă a impozitelor şi determinarea cuantumului de plată 2.2. Constatarea materiei impozabile

2.3. Controlul

Capitolul. 3. : Urmarirea veniturilor bugetare

3.1. Modalităţi de încasare (de stingere) a obligaţiilor fiscale

3.2. Executarea silită – acţiune de stingere a obligaţiilor fiscale

3.3. Încasarea propriu-zisă

Extras din document

Cap.1. : Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Finanţelor Publice

1.1. Scurt istoric

Administraţia Finanţelor Publice este unitatea fiscală teritorială, organizată la nivel de municipiu, subordonată directorului general, prin care se realizează în plan teritorial atribuţiile Direcţiei generale a finanţelor publice.

Ca unitate organizată la nivel de municipiu, Administraţia Finanţelor Publice Iaşi, a funcţionat conform O.M.F.P. nr.224/2001 până la 15 iulie 2003, iar după această dată, conform O.M.F.P. nr.790/2003 pană la sfârşitul anului 2003 prin Compartimentul de Trezorerie şi Contabilitate Publică, Compartimentul de Administrare a Veniturilor Statului şi servicii independente.

Prin Administraţia Finanţelor Publice se realizează în plan teritorial atribuţiile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene.

1.2. Structura organizatorică

Activitatea de administrare a venitulor statului se realizează prin următoarele compartimente:

COMPARTIMENTUL TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ

- Serviciul - Încasarea şi evidenţa veniturilor statului;

- Serviciul - Verificarea şi decontarea cheltuielilor instituţiilor publice;

- Serviciul - Administrarea conturilor persoanelor fizice şi juridice;

- Serviciul - Administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei;

- Serviciul - Caserie-tezaur, vânzarea şi gestiunea titlurilor de stat şi certificatelor de trezorerie.

COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE A VENITURILOR STATULUI

- Birou - Gestionare Registru Contribuabili şi declaraţii fiscale;

- Serviciul - Gestiune Registru Contribuabili – declaraţii fiscale, persoane fizice;

- Serviciul - Colectare, executare silită, persoane juridice;

- Serviciul - Colectare, executare silită, persoane fizice;

- Compartimentul - Asistenţă contribuabili, persoane juridice;

- Compartiment - Aplicare acorduri fiscale internaţionale;

- Compartiment - Bilanţuri;

- Birou - Control fiscal persoane fizice.

SERVICII INDEPENDENTE

- Compartiment - Juridic;

- Serviciul - Tehnologia informaţiei.

La sfârşitul anului 2003, prin O.M.F.P. nr.790/2003 a fost modificat numărul salariaţilor. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi înregistra un număr de 176 salariaţi, astfel :

- 1 şef administraţie;

- 2 şefi administraţie adjuncţi;

- 73 salariaţi la Trezorerie şi Contabilitate Publică;

- 85 salariaţi la Administrarea Veniturilor Statului;

- 15 salariaţi la servicii independente.

Administraţia Finanţelor Publice municipală este condusă de un şef administraţie, ajutat de 2 şefi adjuncţi.

Activitatea de administrare a veniturilor statului

- este coordonată de un şef administraţie adjunct;

- se realizează prin următoarele compartimente:

• Serviciul de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice şi juridice. Acest serviciu are următoarele atribuţii:

o preluarea şi înregistrarea declaraţiilor de venit realizate din cedarea folosinţei bunurilor, practicarea de profesii liberale şi meserii;

o prelucrare şi înregistrare declaraţii venit global şi declaraţii speciale;

o eliberarea certificatelor de stare materială şi adeverinţe;

o preluare şi înregistrare declaraţii şi deconturi de Taxă pe Valoare Adăugată - persoane fizice;

o eliberarea de decizii returnate de la oficiul poştal;

o eliberare plicuri expediate de Ministerul Finanţelor Publice, returnate de oficiul poştal.

• Serviciul de colectare, executare silită persoane fizice şi juridice, cu următoarele atribuţii :

o stingerea creanţelor bugetare persoane fizice şi juridice;

o depunerea documentaţiei conform O.G. 40/2002;

o emiterea adeverinţelor şi certificatelor de atestare fiscală;

o evidenţa dosarelor de insolvabilitate;

o organizarea de licitaţii şi depunerea ofertelor directe cu privire la bunurile mobile şi imobile;

o evidenţa sechestrelor bunurilor mobile şi imobile.

• Biroul de asistenţă contribuabil persoane juridice:

o acordare de asistenţă de specialitate contribuabililor persoane juridice.

• Compartimentul bilanţuri:

o preluarea şi verificarea bilanţurilor contabile şi a dărilor de seamă contabile ;

o preluare bilanţurilor contabile pentru lichidare, fuziune sau divizare ;

o vizarea registrelor de contabilitate şi a registrului fiscal ;

o eliberare dovezi cifră de afacere;

o preluare deconturi Taxă pe Valoare Adăugată şi declaraţii impozite şi taxe la unităţile monitorizate;

o primirea de cereri de rambursare a Taxei pe Valoare Adăugată şi declaraţii impozite şi taxe la unităţile monitorizate;

o eliberare certificate de atestare fiscală la unităţile monitorizate.

Preview document

Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 1
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 2
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 3
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 4
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 5
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 6
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 7
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 8
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 9
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 10
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 11
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 12
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 13
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 14
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 15
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 16
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 17
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 18
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 19
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 20
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 21
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 22
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 23
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 24
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 25
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 26
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 27
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 28
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 29
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 30
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 31
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 32
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 33
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 34
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 35
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 36
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 37
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 38
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 39
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 40
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 41
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 42
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 43
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 44
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 45
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 46
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 47
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 48
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 49
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 50
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 51
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 52
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 53
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 54
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 55
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 56
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 57
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 58
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 59
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 60
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 61
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 62
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 63
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 64
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 65
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 66
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 67
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 68
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 69
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 70
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 71
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 72
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 73
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 74
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 75
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 76
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 77
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 78
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 79
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 80
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 81
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 82
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 83
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 84
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 85
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 86
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 87
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 88
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 89
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 90
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 91
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 92
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 93
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 94
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 95
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 96
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 97
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 98
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 99
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 100
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 101
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 102
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 103
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 104
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 105
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 106
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 107
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 108
Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la Administratia Finantelor Publice Iasi.doc

Te-ar putea interesa și

Monografie Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI I.1. Localizarea institutiei în sistemul organizational Studiul de caz de...

Organizarea si Functionarea Primariei Iasi

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI Documentul care atesta înfiintarea Primariei municipiului Iasi este Legea comunala din...

Organizarea si Functionarea DEFPL din Cadrul Primariei Municipiului Iasi

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI ECONOMICE SI DE FINANTE PUBLICE LOCALE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI I 1: SCURT...

Organizarea si Functionarea Primariei Municipiului Iasi

Primăria Municipiului Iaşi Capitolul I: Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orasul Iaşi se numără printre...

Managementul Organizatiilor Publice, Organizare si Structura Organizatorica in Primaria Municipiului Iasi

1.1. Definire Din perspectiva managementului public, institutiile si autoritatile publice se constituie ca un subsistem al sistemului social...

Studiu Monografic Realizat la Primăria Municipiului Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primariei este fostul Palat Roznovanu,...

Caiet practică Primăria Municipiului Iași

1.Scurt istoric Municipiul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, fiind mentionat pentru prima oara intr-un...

Organizarea și Funcționarea Primăriei Municipiului Iași

1. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric. Constituţia României, Legea nr.69/1991 privind administraţia...

Ai nevoie de altceva?