Parteneriatul Public - Privat in Leasing – Dezvoltare – Operare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Parteneriatul Public - Privat in Leasing – Dezvoltare – Operare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

Capitolul I
Consideraţii teoretice şi cadrul legislativ ce reglementează achiziţiile publice
l.l. Conceptul de achiziţie publică.pag.3
1.2. Reforma sistemului de achiziţie publică şi modificările aduse de noua legislaţie în domeniu…….pag.5
1.3.Pincipiile achiziţiilor publice şi domeniul de aplicare a acestora.pag.12
Capitolul II
Cadrul instituţonal în domeniul achiziţiilor publice
2.1. Organismele europene cu rol în achiziţii publice.pag.18
2.2.Prezentarea ANRMAP.pag.19
2.3 Atribuţiile şi activităţile Direcţiei Generale de Control.pag.23
Capitolul III
Contractul de achiziţii publice
3.1. Procedurile principale de atribuire a contractelor de achizitie publică.pag.30
3.2. Procedurile speciale de achiziţie publică.pag.44
3.3. Etapele procesului de achiziţie publică.pag.45
Capitolul IV
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice.pag.50
Concluzii.pag.59
Bibliografie.pag.60

Extras din document

Capitolul I

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI

CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE

Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică majoră, cu consecinţe directe asupra dezvoltării economice şi sociale atât la nivelul comunităţilor locale cât şi la nivel naţional, anual, volumul achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii realizate de autorităţile şi instituţiile publice depăşeşte 8% din produsul intern brut.

Conform unor statistici, instituţiile publice din România cheltuiesc anual pentru cumpărarea de bunuri şi servicii cel puţin cinci miliarde de euro. Pentru anii ce vor urma numărul de achiziţii publice va creşte şi ca urmare a fondurilor alocate României de către Uniunea Europeană.

l.l. Conceptul de achiziţie publică

Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico-tehnice-economice a societăţii româneşti şi desemnează totalitatea regulilor şi acţiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici şi în care cererea lansată de organismele de interes public se întâlneşte cu oferta propusă de un operator economic . Cu alte cuvinte, aproape tot ce se cumpară din bani publici înseamnă achiziţie publică.

Achiziţia publică este acel contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestărea de servicii .

Între elementele componente ale sistemului de achiziţie publică intervin relaţii specifice atingerii scopului general. Elementele componente ale sistemului sunt:

• autoritatea de reglementare;

• autorităţile contractante;

• supraveghetorii sistemului.

Sunt furnizori de produse, prestatori de servicii sau executanţi de lucrări: persoane fizice sau juridice de drept privat - sau grupuri de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări. Această categorie cuprinde: persoanele fizice autorizate; societatile comerciale, indiferent de forma lor de organizare (SA, SIQ,SCS, SCCA, SRL); regiile autonome.

Toate entităţile care fac achiziţii publice poartă numele de autorităţi contractante. Intră în această categorie, conform prevederilor OUG nr. 34/2006 :

• orice organism al statului (autoritate/institutie publică);

• orice organism de drept public fară caracter comercial sau industrial, controlat de un organism al statului;

• orice intreprindere publică;

• orice subiect de drept din sectorul utilităţilor care desfăşoară activităţi pe baza unui drept special sau exclusiv.

Relaţiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de regulă:

• de comerţ, unde o parte solicită sa cumpere produse, servicii şi lucrări şi cealaltă să le vândă;

• de suport, unde o parte solicită sprijin pentru aplicarea regulii jocului şi cealaltă îl oferă;

• de supraveghere, unde o parte aplică regula jocului şi cealaltă verifică aplicarea corectă a acesteia;

• de înfaptuire a dreptăţii, unde partea lezată îşi valorifică un drept pe calea acţiunii în instanţă. Regula jocului este creată de autoritatea de reglementare şi constă în normele aplicabile în procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Având în vedere că se folosesc bani publici, procedurile prin care se realizează achiziţiile sunt gândite încât să respecte principiile cheltuirii eficiente a banilor publici .

Fisiere in arhiva (1):

  • Parteneriatul Public - Privat in Leasing - Dezvoltare - Operare.doc