Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 15387
Mărime: 114.64KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul I

Consideraţii teoretice şi cadrul legislativ ce reglementează achiziţiile publice

l.l. Conceptul de achiziţie publică.pag.3

1.2. Reforma sistemului de achiziţie publică şi modificările aduse de noua legislaţie în domeniu…….pag.5

1.3.Pincipiile achiziţiilor publice şi domeniul de aplicare a acestora.pag.12

Capitolul II

Cadrul instituţonal în domeniul achiziţiilor publice

2.1. Organismele europene cu rol în achiziţii publice.pag.18

2.2.Prezentarea ANRMAP.pag.19

2.3 Atribuţiile şi activităţile Direcţiei Generale de Control.pag.23

Capitolul III

Contractul de achiziţii publice

3.1. Procedurile principale de atribuire a contractelor de achizitie publică.pag.30

3.2. Procedurile speciale de achiziţie publică.pag.44

3.3. Etapele procesului de achiziţie publică.pag.45

Capitolul IV

Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice.pag.50

Concluzii.pag.59

Bibliografie.pag.60

Extras din document

Capitolul I

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI

CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE

Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică majoră, cu consecinţe directe asupra dezvoltării economice şi sociale atât la nivelul comunităţilor locale cât şi la nivel naţional, anual, volumul achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii realizate de autorităţile şi instituţiile publice depăşeşte 8% din produsul intern brut.

Conform unor statistici, instituţiile publice din România cheltuiesc anual pentru cumpărarea de bunuri şi servicii cel puţin cinci miliarde de euro. Pentru anii ce vor urma numărul de achiziţii publice va creşte şi ca urmare a fondurilor alocate României de către Uniunea Europeană.

l.l. Conceptul de achiziţie publică

Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico-tehnice-economice a societăţii româneşti şi desemnează totalitatea regulilor şi acţiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici şi în care cererea lansată de organismele de interes public se întâlneşte cu oferta propusă de un operator economic . Cu alte cuvinte, aproape tot ce se cumpară din bani publici înseamnă achiziţie publică.

Achiziţia publică este acel contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestărea de servicii .

Între elementele componente ale sistemului de achiziţie publică intervin relaţii specifice atingerii scopului general. Elementele componente ale sistemului sunt:

• autoritatea de reglementare;

• autorităţile contractante;

• supraveghetorii sistemului.

Sunt furnizori de produse, prestatori de servicii sau executanţi de lucrări: persoane fizice sau juridice de drept privat - sau grupuri de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări. Această categorie cuprinde: persoanele fizice autorizate; societatile comerciale, indiferent de forma lor de organizare (SA, SIQ,SCS, SCCA, SRL); regiile autonome.

Toate entităţile care fac achiziţii publice poartă numele de autorităţi contractante. Intră în această categorie, conform prevederilor OUG nr. 34/2006 :

• orice organism al statului (autoritate/institutie publică);

• orice organism de drept public fară caracter comercial sau industrial, controlat de un organism al statului;

• orice intreprindere publică;

• orice subiect de drept din sectorul utilităţilor care desfăşoară activităţi pe baza unui drept special sau exclusiv.

Relaţiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de regulă:

• de comerţ, unde o parte solicită sa cumpere produse, servicii şi lucrări şi cealaltă să le vândă;

• de suport, unde o parte solicită sprijin pentru aplicarea regulii jocului şi cealaltă îl oferă;

• de supraveghere, unde o parte aplică regula jocului şi cealaltă verifică aplicarea corectă a acesteia;

• de înfaptuire a dreptăţii, unde partea lezată îşi valorifică un drept pe calea acţiunii în instanţă. Regula jocului este creată de autoritatea de reglementare şi constă în normele aplicabile în procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Având în vedere că se folosesc bani publici, procedurile prin care se realizează achiziţiile sunt gândite încât să respecte principiile cheltuirii eficiente a banilor publici .

Preview document

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 1
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 2
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 3
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 4
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 5
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 6
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 7
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 8
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 9
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 10
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 11
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 12
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 13
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 14
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 15
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 16
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 17
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 18
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 19
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 20
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 21
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 22
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 23
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 24
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 25
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 26
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 27
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 28
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 29
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 30
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 31
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 32
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 33
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 34
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 35
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 36
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 37
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 38
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 39
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 40
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 41
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 42
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 43
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 44
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 45
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 46
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 47
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 48
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 49
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 50
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 51
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 52
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 53
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 54
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 55
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 56
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 57
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 58
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 59
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 60
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 61
Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Parteneriatul Public - Privat in Leasing - Dezvoltare - Operare.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Dinamica raportului privat-public în evoluția societății omenești

PRIVATIZAREA Privatizarea consta în transferul activelor care sunt în proprietatea statului sau a societatilor comerciale cu capital majoritar de...

Dezvoltarea Locală - Modele Teorii Parteneriate

REZUMAT În lucrarea de faţă vom trata aspecte privind parteneriatul în dezvoltarea locală. Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o...

Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică

CAPITOLUL 1 PARTENERIATUL DEZVOLTĂRII LOCALE 1.1.Consideraţii generale Parteneriatul, este definit ca fiind „un acord între două sau mai multe...

Parteneriat Public Privat

1. Conceptul de dezvoltare comunitara Dezvoltarea locala este un proces de diversificare si de dezvoltare a activitatilor economice si sociale la...

Parteneriatul public-privat în dezvoltarea economiei locale

1. Introducere In România primele structuri de parteneriat public-privat (PPP) s-au format ad-hoc la nivel national inca de la jumatatea anilor...

Parteneriat public-privat în gestiunea riscurilor, inclusiv în domeniul asigurărilor sociale

Societatea riscului Nu mai suntem riguros în societatea modernã, ci trãim schimbarea modernitãtii însăsi, într-un mod semnificativ, care ne...

Parteneriatul Public-Privat

INTRODUCERE Definiţie: Parteneriatul public-privat (PPP) ↔ reprezintă asocierea sub diverse forme între sectorul public şi cel privat cu scopul...

Parteneriatul Public-Privat

Capitolul 1. 1.1 Constituirea si functionarea Consiliului Local, Iasi Consiliul Local este o autoritate a administratiei publice care...

Ai nevoie de altceva?