Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4196
Mărime: 22.68KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Voinea si Ana Maria Bercu
am prezentat acest proiect in cadrul universitatii alexandru ioan cuza, iasi, la facultatea de economie si administrarea afacerilor, specializarea administratie publica

Cuprins

1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice.2

2. Individualizarea misiunii şi obiectului de activitate în instituţia publică.2

3. Prezentarea obiectivelor şi activităţilor instituţiei publice.3

4. Analiza situaţiei financiare.3

5. Impozitele și taxele locale.7

6. Impozitul pe cladiri.7

7. Impozitul pe teren.10

8. Taxa asupra mijloacelor de transport.12

9. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor.14

10. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.15

11. Impozitul pe spectacole.15

Bibliografie

Extras din document

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale în cadrul Primăriei Botoșani

1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice

Primăria Municipiului Botoşani este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărâile Consiliului Judeţean Botoşani privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

2. Misiunea şi obiectul de activitate în instituţia publică

Primăria Municipiului Botoşani este o structură funcţională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispozitiile Primarului, soluţionând, în condiţiile legii, probleme curente ale comunităţii locale.

Întreaga activitate a Primăriei Municipiului Botoşani se subordonează principiului legalităţii, gestionării responsabile şi eficiente a problemelor publice, în interesul colectivităţii locale.

Misiunea Primăriei Municipiului Botoşani este de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare.

Atribuţiile Primăriei Municipiului Botoşani se concretizează în activităţi executive cu caracter de dispoziţie şi activităţi cu caracter de prestaţie.

Prin activităţile executive cu caracter de dispoziţie se realizează procesul de organizare şi executare a legilor, hotărârilor Consiliului Local şi altor acte normative, stabilindu-se conduita concretă pe care trebuie să o urmeze diferite persoane fizice şi juridice din Municipiul Botoşani.

Actele juridice emise în exercitarea acestor activităţi sunt dispoziţii, avize, acorduri şi autorizaţii.

Activităţile executive cu caracter de prestaţie se realizează din oficiu sau la cererea cetăţenilor şi persoanelor juridice din municipiu, urmărind în principal:

- asigurarea calităţii vieţii în cadrul colectivităţii locale (salubritate, ocrotirea mediului ambiant, asigurarea utilităţilor publice, întreţinerea căilor publice).

- satisfacerea unor cerinţe, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau juridice (eliberarea de certificate, nomenclatura stradală şi recenzarea imobilelor, realizarea cadastrului imobiliar- edilitar, soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor, analiza şi promovarea către autoritatea deliberativă a propunerilor de soluţionare a problemelor ce intră în competenţa materială de soluţionare a acesteia, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, etc).

3. Prezentarea obiectivelor şi activităţilor instituţiei publice

Primăria Municipiului Botoşani are ca obiectiv principal servirea colectivităţii realizând acest lucru prin gestionarea resurselor ce aparţin oraşului. Pentru aceasta se elaborează şi aprobă anual, bugetele de venituri şi cheltuieli şi se stabilesc impozitele şi taxele locale şi taxele speciale.

Ca obiective menţionăm:

- Eficientizarea activităţilor instituţiei;

- Cât mai buna gestionare a resurselor financiare;

- Finalizarea programelor şi proiectelor iniţiate de Primăria Municipiului Botoşani;

- Perfecţionarea sistemului de relaţionare cu cetăţenii;

- Iniţierea de noi proiecte şi acţiuni pe plan social, de programe de mediu;

- Intensificarea acţiunilor ce ţin de imaginea localităţii.

4. Analiza situaţiei financiare

Cheltuielile din bugetele publice revin, ca responsabilitate de fundamentare şi execuţie, instituţiilor specializate în gestiunea balanţelor financiare ale statului ori ale unităţilor administrativ – teritoriale, pe de o parte şi consumatorii de fonduri publice (ordonatori de credite bugetare) pe de altă parte. Instituţiile publice, în cea mai mare parte apar cu calitatea de consumatori de fonduri publice, respectiv ordonatori de credite bugetare potrivit cu înscrierea de cheltuieli în bugetele publice pe de o parte şi consemnarea de indicatori asemănători (la cheltuieli) în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Cheltuielile întâlnite comune tuturor instituţiilor publice, indiferent de subordonarea lor sunt:

- Cheltuieli de personal;

- Cheltuieli materiale şi servicii;

- Cheltuieli de capital.

Preview document

Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 1
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 2
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 3
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 4
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 5
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 6
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 7
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 8
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 9
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 10
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 11
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 12
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 13
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 14
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 15
Perceperea și așezarea impozitelor și taxelor locale - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Perceperea si Asezarea Impozitelor si Taxelor Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Monografie fiscal-bugetară privind fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare pe exemplu SC Electrica SA

Capitolul I. Organizarea si functionarea S.C. Electrica S.A. I.1 Scurt istoric - Uzina de lumina, prima denumire a filialei Electrica - Iasi...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la contribuabili și organele fiscale

Cap.1 Organizarea si functionarea unei societati comerciale 1.1 Scurt istoric si obiect de activitate La data de 23/12/1989 a luat fiinta gazeta...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Contex SRL Vaslui

CAP. 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA S.C.CONTEX S.R.L. 1.1.Istoric S.C. CONTEX S.R.L. si-a inceput activitatea in 1991 fiind inregistrata la...

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna

1.Notiuni privind Administratia Publica Locala.Primaria Administratia Publica reprezinta un domeniu de activitate care asigura, in principal,...

Asezarea și Perceperea Impozitelor și Taxelor Locale pe Exemplul Primăriei podu-iloaiei

1. Scurtă analiză financiară a veniturilor proprii institutiei Pe baza documentelor obtinute de la institutia publică în discutie si anume...

Așezarea și Perceperea Impozitelor și Taxelor Locale pe Exemplul Primăriei

1. GENERALITĂȚI Primăria Municipiului Iasi Primăria Municipiului Iaşi reprezintă structură organizatorică importantă în cadrul administraţiei...

Așezarea și Perceperea Impozitelor și Taxelor Locale la Primăria Comunei Bălăceana

1. Noțiunea de impozite și taxe locale Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale, ale unităţilor...

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Resița, Județul Caraș-Severin

Cap.1.Prezentare Consiliul Local Reşiţa-Serviciul public “Direcţia Impozite şi taxe” şi aplicabilitatea impozitelor şi taxelor locale în...

Ai nevoie de altceva?