Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 12887
Mărime: 75.46KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Cuprins

Introducere 4

I. Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană 3

I.1. Momente cheie 3

I.2. Situaţia actuală 5

I.2.a. Baza legală 5

I.2.b. Actori instituţionali ai politicii de dezvoltare regională 5

I.2.c. Instrumentele de solidaritate 6

1.Fondul de solidaritate al Uniunii Europene 8

2. Fondul de coeziune 12

3. Fondurile structurale 14

4. Iniţiativele comunitare 25

5. Acţiunile inovatoare 33

6. Măsuri speciale pentru piscicultură 33

7. Rezerva de performanţă 34

I.2.d. Instrumente de preaderare: Phare, ISPA, SAPARD 38

I.3. Aspecte problematice, tendinţe şi provocări 40

II. Politica de dezvoltare regională în România 43

Extras din document

Introducere

Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul că, prin obiectivul său de reducere a disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei, acţionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creşterea economică şi sectorul IMM, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, ocuparea şi formarea profesională, educaţia, egalitatea de gen etc.

Concepută ca o politică a solidarităţii la nivel european, politica regională se bazează în principal pe solidaritate financiară, adică pe redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar realizat prin contribuţia Statelor Membre către regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere (pentru perioada 2000-2006, suma aferentă reprezintă aproximativ o treime din bugetul UE). De fapt, se poate spune că politica de dezvoltare regională are un pronunţat caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate (Fondul de coeziune, Fondurile structurale, Fondul de solidaritate) contribuie la finanţarea altor politici sectoriale – cum ar fi politica agricolă, politica socială, politica de protecţie a mediului. În plus, politica regională este corelată şi cu politica de extindere a Uniunii Europene, prin crearea fondurilor speciale de pre-aderare Phare (fond de sprijin pentru reconstrucţia economică), ISPA (instrument al politicilor structurale, ce prefigurează Fondul de coeziune) şi SAPARD (program special pentru agricultură) la care au acces ţările în curs de aderare şi prin care este sprijinită tranziţia acestora la standardele şi structurile de organizare ale UE.

Caracterul complex al politicii de dezvoltare regională este subliniat şi de modul în care acesta integrează trei dintre obiectivele prioritare ale UE: coeziunea economică şi socială, extinderea aplicării principiului subsidiarităţii şi dezvoltarea durabilă. Astfel, coeziunea economică şi socială nu numai că este prezentă la nivelul obiectivelor fondurilor structurale, dar importanţa sa este reflectată prin crearea unui fond omonim (Fondul de coeziune) ce sprijină grăbirea procesului de convergenţă şi atingere a nivelelor medii de dezvoltare ale UE, a patru State Membre mai puţin dezvoltate: Spania, Portugalia, Grecia şi Irlanda.

Principiul subsidiarităţii - care reprezintă gradul crescut de implicare a Statelor Membre în dezvoltarea şi implementarea politicilor comunitare- este present şi la nivelul altor politici. În contextul de faţă, acest principiu are aplicabilitate în negocierea finanţării din fondurile de solidaritate de către fiecare stat în parte (în funcţie de priorităţile naţionale şi regionale) precum şi în responsabilitatea ce revine acestora din urmă în implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor stabilite de comun acord. Strategia dezvoltării durabile este prezentă ca prioritate a programelor de solidaritate europeană, în special prin accentul pus pe protecţia mediului şi pe dezvoltarea de măsuri în această direcţie. Însă această strategie nu este numai europeană, ci există ca strategie globală promovată în toată lumea prin variate acorduri internaţionale, ceea ce subliniază o dată în plus caracterul complex al politicii de dezvoltare regională şi coerenţa internă a obiectivelor comunitare.

I. Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană

I.1. Momente cheie

Principiile unei politici de dezvoltare regională au fost avute în vedere la nivel European încă din 1957, odată cu semnarea Tratatului de la Roma, când cele 6 ţări semnatare (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda) au căzut de acord asupra nevoii reducerii diferenţelor existente între diferitele regiuni şi sprijinirii celor mai puţin favorizate, în scopul realizării unei economii comunitare solide şi unitare.

Această nevoie a fost concretizată în 1958, prin înfiinţarea Fondului Social European (FSE) ca principal instrument al politicii sociale comunitare, fiind centrat pe îmbunătăţirea modului în care funcţionează piaţa muncii în diferite ţări şi pe re-integrarea şomerilor pe piaţa muncii.

În 1962 a fost înfiinţat Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), în scopul finanţării politicii agricole comune şi pentru sprijinirea dezvoltării regiunilor rurale şi îmbunătăţirea structurilor agricole.

Anul 1975 aduce crearea unui al treilea fond – Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu scopul de a redistribui o parte a contribuţiilor bugetare ale Statelor Membre către regiunile cele mai sărace ale comunităţii, în vederea sprijinirii dezvoltării lor economice. Astfel, FEDR redistribuie bugetul comunitar în investiţii productive (pentru crearea şi menţinerea unor locuri de muncă durabile) şi în investiţii în infrastructură.

Un moment important în dezvoltarea politicii regionale este reprezentat de adoptarea Actului Unic European, în 1986, prin care se introduce conceptul de coeziune economică – adică a eliminării diferenţelor economice existente la nivelul diferitelor regiuni - şi se crează premisele unei politici de coeziune economică şi socială ca politică de sine stătătoare şi avînd drept scop facilitarea aderării la piaţa unică europeană a ţărilor din sudul Europei.

În februarie 1988, Consiliul European de la Bruxelles extinde operaţiunea fondurilor de solidaritate, reprezentate de fondurile menţionate anterior şi numite acum Fonduri structurale – mai precis creşte considerabil alocaţiile acestora din bugetul comunitar. Astfel, este recunoscută şi declarată oficial importanţa acestor instrumente pentru reducerea disparităţilor regionale la nivel comunitar.

Preview document

Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 1
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 2
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 3
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 4
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 5
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 6
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 7
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 8
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 9
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 10
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 11
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 12
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 13
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 14
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 15
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 16
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 17
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 18
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 19
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 20
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 21
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 22
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 23
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 24
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 25
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 26
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 27
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 28
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 29
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 30
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 31
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 32
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 33
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 34
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 35
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 36
Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Politica de Dezvoltare Regionala in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Fondurile Structurale

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 1. EVOLUŢIA FONDURILOR STRUCTURALE 1.1. Definiţia fondurilor structurale...

Politica energetică a Uniunii Europene

CAPITOLUL I - „PROBLEMATICA ENERGIEI ÎNTR-O LUME ÎN SCHIMBARE" In accepţiunea Comisiei Europene, securitatea energetică reprezintă capacitatea de...

Dezvoltarea Regionala în România

Introducere Ţările lumii sunt caracterizate ca entităţi geografice, economice şi sociale care se confruntă cu aceleaşi probleme globale, dar şi cu...

Politica de Dezvoltare Regională

Introducere “Trebuie tinut minte că nu există lucru mai greu de plănuit, mai îndoielnic de reusit si mai periculos de stăpânit decât crearea unui...

Politica de mediu

Partea I I. Baza legală a politicii de mediu Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 174 - 176 ale Tratatului CE, la...

Guvernarea electronică și serviciile publice electronice

Introducere Guvernarea electronică reprezinta utilizarea informatiei si telecomunicatiilor, si indeosebi a Internetului, in toate domeniile...

Bugetul Uniunii Europene

Capitolul 1 Bugetul Uniunii Europene 1.1 Introducere Bugetul general al Uniunii Europene este actul care prevede şi autorizează pentru fiecare...

Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu

INTRODUCERE Polemica referitoare la protecţia mediului a devenit un subiect de interes comunitar şi a prins contur din punct de vedere legislativ...

Te-ar putea interesa și

Relațiile urban-rural în cadrul politicilor regionale europene

INTRODUCERE Politica regională europeană a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai importante politici de dezvoltare, întrucât acţiunile...

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Mecanisme de implementare a programului operațional regional

Introducere Prin aceastã lucrare, am urmãrit sã analizez o problemã de mare actualitate si anume cea a instrumentelor de implementare a...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Disparități regionale în România și UE

POLITICA REGIONALA IN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe...

Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii

INTRODUCERE De la începuturile ei în anul 1957 şi până astăzi, Politica Regională a Uniunii Europene vine în sprijinul regiunilor şi statelor...

Experiența statelor membre ale UE în aplicarea politicii regionale

1. Scurt istoric al Uniunii Europene Uniunea Europeana se constituie intr-o "familie" de state europene democratice care isi unesc eforturile...

Politici de dezvoltări regionale, reabilitarea drumurilor din lumină

INTRODUCERE Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere și competitive zone din lume, atât din punctul de vedere al nivelului de...

Ai nevoie de altceva?