Politica de mediu

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 14584
Mărime: 587.49KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pacesila Mihaela
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC

Cuprins

Partea I 3

I. Baza legală a politicii de mediu 3

II. Principiile și obiectivele politicii de mediu 3

III. Principalii actori ai politicii de mediu 4

IV. Programele de acțiune pentru mediu – cadrul general de implementare a politicii de mediu 5

V. Instrumentele politicii de mediu 6

VI. Strategiile în domeniul de mediu 9

1. Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă 9

2. Strategia europeană pentru mediu și sănătate 9

3.Strategia tematica pentru managementul deșeurilor 10

4.Politica integrată a produselor 10

5.Acordurile voluntare de mediu 11

6.Convenția de la Aarhus 11

VII. Viitorul politicii de mediu ( 2014-2020) 12

VIII. BIBLIIOGRAFIE 14

Partea a II-a 15

I.Evoluția Politicii de Mediu 15

II. Organizarea Politicii de Mediu în România 17

1. Cadrul instituţional 17

2. Legislația de Mediu 18

3. Convenții și acorduri internaționale la care România este parte 21

4. Norme și standarde de mediu în România 23

5. Finanțarea protecției mediului în România 24

III. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României.Orizonturi 2013-2020-2030 26

IV.Provocări pentru perioada 2014-2020 29

V. Bibliografie.31

Partea a III-a 32

Extras din document

Partea I

I. Baza legală a politicii de mediu

Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 174 - 176 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 6 şi 95.

Articolul 174 este cel care trasează obiectivele politicii de mediu şi conţine scopul acesteia - asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului ţinând cont de diversitatea situaţiilor existente în diferite regiunii ale Uniunii. În completarea acestuia, Articolul 175 identifică procedurile legislative corespunzătoare atingerii acestui scop şi stabileşte modul de luare a deciziilor în domeniul politicii de mediu, iar Articolul 176 permite SM adoptarea unor standarde mai stricte.

Articolul 95 vine în completarea acestuia şi are în vedere armonizarea legislaţiei privitoare la sănătate, protecţia mediului şi protecţia consumatorului în Statele Membre, iar o clauză de derogare permite acestora să adauge prevederi legislative naţionale în scopul unei mai bune protejări a mediului. Funcţionând într-o altă direcţie,

Articolul 6 promovează dezvoltarea durabilă ca politică transversală a Uniunii Europene şi subliniază astfel nevoia de a integra cerinţele de protecţie a mediului în definirea şi implementarea politicilor europene sectoriale. Acestora li se adaugă peste 200 de directive, regulamentele şi deciziile adoptate, care constituie legislaţia orizontală şi legislaţia sectorială în domeniul protecţiei mediului.

II. Principiile și obiectivele politicii de mediu

Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adoptarea unei serii de măsuri minime de protecţie

a mediului, ce aveau în vedere limitarea poluării, urmând ca în anii ’90 să treacă printr-un

proces orizontalizare şi să se axeze pe identificarea cauzelor acestora, precum şi pe nevoia

evidentă de a lua atitudine în vederea instituirii responsabilităţii financiare pentru daunele

cauzate mediului.

Această evoluţie conduce la delimitarea următoarelor principii de acţiune:

• Principiul „Poluatorul plăteşte”: are în vedere suportarea, de către poluator, a

cheltuielilor legate de măsurile de combatere a poluării stabilite de autorităţile publice

• Principiul acţiunii preventive: se bazează pe regula generală că „ e mai bine să previi

decât să combaţi”;

• Principiul precauţiei: prevede luarea de măsuri de precauţie atunci când o activitate

ameninţă să afecteze mediul sau sănătatea umană, chiar dacă o relaţie cauză-efect nu

este deplin dovedită ştiinţific;

• Principiul protecţiei ridicate a mediului: prevede ca politica de mediu a UE să

urmărească atingerea unui nivel înalt de protecţie;

• Principiul integrării: prevede ca cerinţele de protecţie a mediului să fie prezente în

definirea şi implementarea altor politici comunitare;

• Principiul proximităţii: are drept scop încurajarea comunităţilor locale în asumarea

responsabilităţii pentru deşeurile şi poluarea produsă .

Obiectivele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene sunt clar stipulate de

Articolul 174 al Tratatului CE şi sunt reprezentate de:

• conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

• protecţia sănătăţii umane;

• utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;

• promovarea de măsuri la nivel internaţional în vederea tratării problemelor regionale

de mediu şi nu numai.

III. Principalii actori ai politicii de mediu

Comisia Europeană, DG Mediu. Direcţia Generală (DG) Mediu a fost creată în 1981 şi este

direct responsabilă pentru elaborarea şi asigurarea implementării politicii de mediu. Rolul său

este de a iniţia şi definitiva noi acte legislative în domeniu şi de a se asigura că măsurile astfel

adoptate vor fi implementate de Statele Membre.

Consiliul Miniştrilor Mediului este parte a Consiliului Uniunii Europene şi se reuneşte de

câteva ori pe an , în scopul coordonării politicilor de mediu ale SM.

Parlamentul European, Comitetul de mediu, sănătate publică şi politică a consumatorului.

Implicarea Parlamentului European în politica de mediu a Uniunii se manifestă prin

cooperarea acestuia cu celelalte instituţii şi implicarea în procesul de co-decizie. În anul 1973

Parlamentul a înfiinţat un Comitet de mediu, format din specialişti şi responsabil pentru

iniţiativele legislative privind protecţia mediului şi protecţia consumatorului.

Comitetul economic şi social are un rol consultativ în procesul de decizie şi ilustrează

generalitatea politici de protecţie a mediului ambiant.

Comitetul regiunilor are, de asemenea, rol consultativ şi asigură implicarea autorităţilor

regionale şi locale în procesul de decizie la nivel comunitar. Aspectele de mediu sunt

responsabilitatea Comisiei 4, alături de planificarea spaţială şi de chestiunile ce ţin de politica

urbană şi de energie.

Agenţia Europeană de Mediu are sediul la Copenhaga (Danemarca) şi are ca scop principal

colectarea, prelucrarea şi furnizarea de informaţii privind mediul ambiant către decidenţi şi

către public. Acest lucru se realizează prin activităţi permanente de monitorizare a mediului şi

semnalarea în timp util a problemelor pe cale de apariţie.

Curtea Europeană de Justiţie: Principala sa atribuţie este legată de punerea în aplicare şi asigurarea respectării normelor comunitare în privinţa protecţiei mediului.

Grupurile de interese ecologiste: Influenţa acestor grupuri la nivelul elaborării politicii de

mediu a crescut în ultimii ani, fapt datorat creşterii vizibilităţii şi îmbunătăţirii opiniei publice în ceea ce le priveşte. De asemenea, transformările de la nivel instituţional din Uniune au creat un context favorabil organizaţiilor neguvernamentale.

Preview document

Politica de mediu - Pagina 1
Politica de mediu - Pagina 2
Politica de mediu - Pagina 3
Politica de mediu - Pagina 4
Politica de mediu - Pagina 5
Politica de mediu - Pagina 6
Politica de mediu - Pagina 7
Politica de mediu - Pagina 8
Politica de mediu - Pagina 9
Politica de mediu - Pagina 10
Politica de mediu - Pagina 11
Politica de mediu - Pagina 12
Politica de mediu - Pagina 13
Politica de mediu - Pagina 14
Politica de mediu - Pagina 15
Politica de mediu - Pagina 16
Politica de mediu - Pagina 17
Politica de mediu - Pagina 18
Politica de mediu - Pagina 19
Politica de mediu - Pagina 20
Politica de mediu - Pagina 21
Politica de mediu - Pagina 22
Politica de mediu - Pagina 23
Politica de mediu - Pagina 24
Politica de mediu - Pagina 25
Politica de mediu - Pagina 26
Politica de mediu - Pagina 27
Politica de mediu - Pagina 28
Politica de mediu - Pagina 29
Politica de mediu - Pagina 30
Politica de mediu - Pagina 31
Politica de mediu - Pagina 32
Politica de mediu - Pagina 33
Politica de mediu - Pagina 34
Politica de mediu - Pagina 35
Politica de mediu - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Politica de Mediu.docx

Alții au mai descărcat și

Politica de Mediu - in UE si Romania

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Administratia Publica in Trei State ale UE - Spania, Italia, Finlanda - Analiza Comparata

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată...

Politica Europeana de Mediu

Capitolul I Introducere Aparuta pe agenda de lucru europeana la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeste un caracter distinct...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Principiile Politice de Mediu a Uniunii Europene

Introducere Preocuparile privind protectia mediului si expresia lor juridica au dus la formarea si afirmareaunor principii comune dreptului...

Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu

INTRODUCERE Polemica referitoare la protecţia mediului a devenit un subiect de interes comunitar şi a prins contur din punct de vedere legislativ...

Analiza Politicilor Bugetare ale Uniunii Europene în Perioada 2007-2013

Capitolul I. Evoluţii specifice politicii bugetare Analiza atentă a ceea ce primeşte şi ceea ce cheltuieşte UE poate spune foarte mult despre...

Prefectul

Istoric al reglementarii Prefectul este asa cum sustinea Prof. M. Waline, o creatie napoleoniana , ea a fost create in anul al VIII-lea de la...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

INTRODUCERE Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării...

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Ingineria și Managementul Mediului

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de...

Politica de Mediu in Uniunea Europeana

Introducere Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Management de Mediu - Relatia dintre Turism si Protectia Mediului

Cap 1 MECANISME ŞI INSTRUMENTE PENTRU MANAGEMENTUL MEDIULUI NOŢIUNI INTRODUCTIVE Mediul este parte integrantă esenţială a oricărui proces de...

Implementarea unui Sistem de Management Mediu

Etapa I. Pregătirea organizaţiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu ( SMM ) 1.1. Descrierea organizaţiei: • Profil de...

Politica de Mediu in Romania

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Politica privind protecția mediului înconjurător

INTRODUCERE În ultimele decenii, multe probleme de mediu au crescut ca urmare a activităților umane și a gestionării neplanificate a resurselor...

Ai nevoie de altceva?