Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 27689
Mărime: 319.65KB (arhivat)
Publicat de: Dinu Zamfir
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. 1. Introducere.4
 2. 2. Definitii terminologice si conceptuale.5
 3. 3.1 Caractere Generale ale Functiei Publice in UE.10
 4. 3.2 Reforma Administratiei Publice in Contextul Agendei Lisabona.14
 5. 3.3 Particularitati ale Functiei Publice in Statele Membre UE.15
 6. 3.3.0 Membre Fondatoare.15
 7. - Germania.15
 8. - Franta.17
 9. - Italia.21
 10. - Olanda.24
 11. - Belgia.29
 12. - Luxemburg.32
 13. 3.3.1 Valul 1 de extindere.35
 14. - Regatul Unit.35
 15. - Danemarca.40
 16. - Irlanda.42
 17. 3.3.2 Valul 2 de extindere.45
 18. - Grecia.45
 19. 3.3.3 Valul 3 de extindere.49
 20. - Spania.49
 21. - Portugalia.51
 22. 3.3.4 Valul 4 de extindere.53
 23. - Austria.53
 24. - Suedia.57
 25. - Finlanda.60
 26. 3.3.5 Valul 5 de extindere.65
 27. - Ungaria.65
 28. - Cipru.67
 29. - Polonia.69
 30. - Estonia.70
 31. - Cehia.71
 32. - Slovenia.73
 33. - Slovacia.74
 34. - Malta.75
 35. - Letonia.76
 36. - Lituania.78
 37. - Bulgaria.80
 38. - Romania.82
 39. 4. Concluzii.84
 40. 5. Bibliografie.86

Extras din proiect

Introducere

Lucrarea de fata isi propune sa analizeze politica de reforma a functiei publice in Uniunea Europeana, mai intai prezentand caracterele generale ale acestei notiuni, iar apoi fiecare tara membra UE in parte. Pentru o mai buna intelegere si parcurgere a lucrarii, aceasta este structurata pe capitole si subcapitole, fiecare dintre ele urmarind o anumita tematica.

Astfel, partea a doua a lucrarii se concentreaza pe explicarea notiunilor si conceptelor folosite , precizand sensurile care le sunt atribuite in context.

Partea a treia trateaza politica de reforma a functiei publice atat in contextul Uniunii ca intreg, cat si separat, prezentand pentru fiecare tara membra Ue in parte principalele trasaturi ale functiei publice si progresele sau reformele care au fost intreprinse in acest domeniu, urmand ca in partea a patra sa fie exprimate concluziile .

Experienţa statelor care acum sunt membre ale Uniunii Europene demonstrează că procesul de consolidare a democraţiei presupune o suită de reforme care cuprinde întreaga viaţă socială, de la aspectele politice, până la cele ale administraţiei publice. Aceste reforme cu o natură extrem de diversă sunt necesare atât la nivel central cât şi local.

Reforma politică a unei societăţi fără o reformă a administraţiei publice, ambele în legătură cu o reformă structurală a economiei nu va duce, însă, la nici un rezultat. In orice societate reformele care vizează progresul general presupun, totodată, schimbări la nivelul mentalităţilor individuale, dar şi la nivel colectiv. Valorile democraţiei sunt puse în practică, în ultimă instanţă de profesionişti, de cei care ocupă funcţii publice şi se află într-un permanent contact cu cetăţenii.

Scopul reformei administraţiei publice locale în ţările Uniunii Europeane este acela de a crea administraţii capabile să-şi îndeplinească funcţiile şi atribuţiile astfel încât să pregătească condiţiile şi să asigure dezvoltarea economică, socială şi organizaţională într-un anumit spaţiu şi într-o anumită perioadă.

2. Definitii terminologice si conceptuale

In aceasta parte a lucrarii sunt prezentate cele mai importante notiuni cu ajutorul carora se va face analiza politicii de reforme a functiei publice in partea a treia a proiectului nostru.

Noţiunea de funcţie publică europeană. Etimologic, funcţia publică provine din expresia franceză „fonction publique”. Corespondentul englez al funcţiei publice este „civil service”. Cele două noţiuni exprimă filozofii diferite. Expresia franceză face trimitere la puterea publică, la autoritate şi dominaţie din partea statului. Expresia engleză pune în evidenţă mai mult „statul în serviciul cetăţeanului”. (A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.1, Ed.All Beck, Bucureşti, 2001, p.525)

Aceasta notiune este utilizată în două sensuri, diferite in funcţie de contextul concret. Mai întâi, în sensul cel mai larg al termenului, funcţia europeană desemnează atât persoanele investite cu autoritate publică care lucrează pentru o instituţie sau un organism european dar şi funcţionarii care desfăşoară activitate în structurile administraţiei publice pentru fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

La rândul lor, persoanele care lucrează pentru instituţii şi organisme comunitare sunt fie funcţionari europeni (în sensul restrâns al noţiunii) fie agenţi contractuali, adică persoane care desfăşoară activitate în baza unui contract de muncă şi nu sunt investite cu autoritate publică. Definiţia noţiunii de funcţionar european în sens restrâns este cuprinsă în art. 1 din Statut, potrivit căruia “este funcţionar al comunităţilor, în sensul prezentului statut, orice persoană care a fost numită în condiţiile prevăzute de acest statut, într-o funcţie permanentă dintr-una din instituţiile Comunităţii, printr-un act scris al autorităţii investite cu puterea de numire de această instituţie.”

În legislaţia statelor europene nu există o definiţie standard a funcţiei publice şi a

funcţionarului public, dar au fost identificate şi analizate suficiente elemente similare în toate aceste ţări care să demonstreze că există o bază unitară de raportare reprezentată printr-o serie de standarde comune în domeniul managementului funcţiei publice. Câteva dintre aspectele esenţiale referitoare la funcţionarul public din ţările Uniunii Europene sunt prezentate în continuare:

se constituie într-un corp bine definit în categoria personalului bugetar,

temeiul legal al încadrării se regăseşte în lege, făcându-se o delimitare de personalul

contractual care se supune legislaţiei muncii,

numirea în funcţia publică se face în temeiul legii, prin voinţa autorităţilor publice, a

reprezentantului statului care are atribuţii în acest sens şi nu în conformitate cu acordul a

două părţi,

există anumite condiţii speciale stipulate de lege pentru eliberarea sau destituirea din

funcţie a funcţionarilor publici,

activitatea funcţionarilor publici este foarte bine reglementată, având un rol constituţional

şi strategic,

stabilitatea pe funcţia publică este o cerinţă pe care toate instituţiile publice o respectă,

obligativitatea funcţionarilor publici de a nu avea apartenenţă politică,

profesionalism în exercitarea funcţiilor publice.

Preview document

Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 1
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 2
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 3
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 4
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 5
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 6
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 7
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 8
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 9
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 10
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 11
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 12
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 13
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 14
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 15
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 16
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 17
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 18
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 19
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 20
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 21
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 22
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 23
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 24
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 25
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 26
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 27
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 28
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 29
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 30
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 31
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 32
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 33
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 34
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 35
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 36
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 37
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 38
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 39
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 40
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 41
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 42
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 43
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 44
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 45
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 46
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 47
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 48
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 49
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 50
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 51
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 52
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 53
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 54
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 55
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 56
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 57
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 58
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 59
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 60
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 61
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 62
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 63
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 64
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 65
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 66
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 67
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 68
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 69
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 70
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 71
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 72
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 73
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 74
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 75
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 76
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 77
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 78
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 79
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 80
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 81
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 82
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 83
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 84
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 85
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 86
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 87
Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Politica de Reforma a Functiei Publice in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Drepturile și obligațiile funționarilor publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Funcția publică în context european - studiu de caz - Franța și Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Descentralizarea Administrativă

Capitolul I. Concepte teoretice privind descentralizarea administrativa §1 Centralizarea si descentralizarea în administratia publica notiuni...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Primăriei Municipiului Iași

Cap.I Organizarea și funcţionalitatea Primăriei Municipiului Iași 1. Cadrul general de înfiinţare și organizare a Primăriei Municipiului Iași...

Garantarea Constituțională a Autonomiei Locale

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Funcția și funcționarul public

Personalul administratiei publice Orice domeniu de activitate al vietii politice,economice,sociale,ca si al celui administrativ din orice tara...

Formarea Funcționarilor Publici - Obiectiv Strategic al Sistemului Administrativ Românesc

1.Conceptele de funcţie publică şi funcţionar public În ceea ce priveşte funcţia publică şi funcţionarul public în reglementarea românească,...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Politici Publice și Schimbare Instituțională

Introducere Începând cu data de 1 ianuarie 2007 România este membră a Uniunii Europene. Agenda publică din ultimii ani a fost ocupată într-o...

Politică fiscală România

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Evoluția Comunităților Europene în Context Internațional

R E Z U M A T Lucrarea ”Procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii comerciale falite în contul creanţei, suportarea...

Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est

Uniunea Europeană aşa cum arată de la 1 ianuarie 2007 Reforme administrative în Europa Centrală şi Est INTRODUCERE Pe plan mondial tendinţa...

Asigurarea standardelor etice în strategiile de reformă a administrației

I. INTRODUCERE: I.1. ABORDARE: Avand in vedere faptul ca tema prezentei lucrari este” Asigurarea standardelor etice in strategiile de reforma...

Reforma administrației publice - dimensionări conceptuale

Ce presupune reforma în administraţia publică? Aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a consfinţit cea mai importantă schimbare...

Ai nevoie de altceva?