Politici Publice și Schimbare Instituțională

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 190 în total
Cuvinte : 76877
Mărime: 1.52MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Miroiu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Ştiinţe Politice

Cuprins

Lista figurilor şi tabelelor

Introducere

Capitolul 1. Modernizarea administraţiei publice – bune practici, condiţionalităţi şi schimbare instituţională –

1.1. Contextul conceptual european al modernizării administraţiilor publice

1.1.1 Un exemplu de „bună practică”: Marea Britanie

1.1.2 Modernizarea administraţiei publice în ţările Europei continentale

1.1.3 Modernizarea administraţiei publice în ţările foste comuniste

1.2. Modernizarea administraţiei publice şi schimbarea instituţională

1.2.1 Variabila contextuală - reforma administraţiei la nivel european

1.2.2 Variabila autohtonă - Contextul instituţional

1.3. Implicaţiile pentru o reformă a formulării politicilor publice în România

Capitolul 2. Schimbarea instituţională şi procesul de tranziţie

2.1. Instituţii şi schimbare instituţională – perspectiva teoretică a neoinstituţionalismului

2.2. Schimbarea instituţională în perioada de tranziţie

2.3. Perspective teoretice asupra relaţiei între statele membre şi instituţiile Uniunii Europene

Capitolul 3. Instrumente teoretice pentru analiza alternativelor instituţionale

– relaţia principal agent, reglementarea, bugetarea –

3.1. Perspective teoretice asupra relaţiei între membrii unei birocraţii administrative şi decidentul politic

3.1.1. Relaţia între membrii unei birocraţii administrative şi decidentul politic în perspectiva teoriei weberiene a birocraţiei

3.1.2. Relaţia între membrul unei birocraţii administrative şi decidentul politic în perspectiva teoriei alegerii raţionale.

3.2. Modelul principal agent

3.2.1. Componentele modelului principal agent

3

3.2.2. Reducerea asimetriei informaţionale

3.3. Reglementarea ca instrument al politicilor publice şi schimb între reglementat şi reglementator

3.3.1 Reglementarea ca instrument al politicilor publice

3.3.2 Reglementarea ca schimb

3.3.3. Determinanţii instituţionali în procesul de reglementare

3.4. Bugetarea şi planificarea strategică

3.4.1 Modele de bugetare

3.4.2 Planificarea strategică

Capitolul 4. Schimbarea regulilor de formare a politicilor publice la nivel central

- un caz pentru schimbare instituţională -

4.1. Reforma politicilor publice în România

4.2 Relaţia principal agent între Centrul Guvernului şi ministerele de linie

4.3. Secretariatul General al Guvernului – funcţii şi atribuţii

4.1.1 Documentele de politici publice

4.1.2 Planurile strategice

4.2 Avantajele şi limitele soluţiei procedurale în privinţa elaborării politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale

Anexa 1

Anexa 2

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Începând cu data de 1 ianuarie 2007 România este membră a Uniunii Europene. Agenda publică din ultimii ani a fost ocupată într-o proporţie covârşitoare de subiecte legate de respectarea de către România a condiţiilor impuse de Uniunea Europeană pentru obţinerea acestui statut. Rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene au avut uneori efectele unor barometre politice pentru formaţiunile politice aflate la putere, prestaţia echipelor guvernamentale fiind evaluată în funcţie de natura aprecierilor formulate în aceste rapoarte.

Printre domeniile care au făcut subiectul acestei monitorizări s-a numărat şi administraţia publică1. Ca urmare a recomandărilor formulate în aceste rapoarte, administraţia publică românească a fost supusă unui proces de schimbare al cărui principal obiectiv l-a constituit îndeplinirea cerinţelor impuse de statutul de membru al Uniunii Europene. Spre deosebire de corpusul de reglementări reprezentat de acquis-ul comunitar, la nivelul statelor membre ale Uniunii nu există, în ceea ce priveşte administraţia publică, un model unic de organizare şi funcţionare. Acest fapt se datorează diferenţelor între sistemele politice sau tradiţiile administrative ale acestor ţări (Bouckaert şi Pollitt 2000, Kassim et all 2000). Cu toate acestea, întărirea capacităţii administrative a ţărilor candidate2 a fost considerată o condiţie pentru dobândirea statutului de membru al Uniunii. Fără un model de administraţie impus de Uniunea Europeană, România s-a aflat practic, asemenea altor ţări (Kassim et all, 2000), în situaţia de a alege unul din oferta existentă la nivelul statelor mai dezvoltate ale Uniunii.

În România, la fel ca în cazul majorităţii ţărilor foste comuniste, reforma administraţiei publice a întâmpinat dificultăţi nu atât datorită lipsei de experienţă în ceea ce priveşte iniţierea şi dezvoltarea unor măsuri reformatoare, cât faptului că aceste reforme au fost determinate de presiuni externe, ca urmare a adoptării obiectivului politic al aderării la Uniunea Europeană (Goetz 2001, Radaelli 2004). Fiecare dintre ţările foste comuniste a urmat traiectorii diferite ale reformei, România începând prin a-şi concentra acest efort în trei direcţii: descentralizarea administrativă, reforma funcţiei publice şi reforma formulării politicilor publice.

1 În fiecare din rapoartele de ţară, a fost semnalat stadiul reformei în ceea ce priveşte administraţia publică (vezi în special raportatele de monitorizare ale României din anii 2003, 2004, 2005, 2006).

2 Pentru ţările candidate la statutul de membru, printre criteriile de aderare se numără şi cel referitor la necesitatea creşterii capacităţii administrative (criteriul a fost adoptat la Madrid în cadrul adunării Consiliului European din decembrie 1995). Acestui criteriu i se adaugă cel referitor la capacitatea statelor candidate de a implementa aquis-ul comunitar ceea ce, de asemenea, presupune creşterea capacităţii administrative (criteriu formulat în iunie 2000 la adunarea Consiliului European de la Feira).

6

Una dintre probleme generate de reformele iniţiate în ţările din sud-estul Europei este legată de trecerea de la o administraţie puternic centralizată, caracterizată printr-o birocraţie excesivă, la o administraţie specifică statelor democratice. Natura şi ritmul de modernizare a administraţiei au fost însă diferite pentru fiecare din ţările sud-est europene, fiind de cele mai multe ori asimilată efortului de dobândire a statutului de membru al unor organisme internaţionale de tipul Uniunii Europene sau NATO3. Acestor condiţii, de a căror realizare a depins integrarea formal/administrativă a acestor ţări în clubul ţărilor dezvoltate ale Europei, le corespund un set de obiective specifice a căror realizare a fost monitorizată de acestea organisme precum şi Banca Mondială (vezi Banca Mondială, 2004). Dacă în cazul unor domenii, realizarea condiţiilor de aderare la una dintre acestea cum este Uniunea Europeană a fost facilitată de existenţa unui acquis comunitar pentru diferitele domenii vizate, în ceea ce priveşte administraţia acesta nu există4, condiţionarea fiind mai degrabă legată de iniţierea unui proces de modernizare care să conducă la un grad de eficienţă crescut al activităţilor administraţiei publice. În aceste condiţii, fiecare dintre ţările Uniunii Europene au adoptat un model specific de organizare şi coordonare a administraţiei publice conform tradiţiilor şi practicilor existente la nivelul acestora (vezi Bouchaert şi Pollitt, 2000).

Din acest punct de vedere, principala provocare cu care se confruntă România este de a identifica şi adopta un model de dezvoltare a administraţiei publice care să răspundă cerinţelor de eficienţă impuse de Uniunea Europeană. Criteriul ce trebuie satisfăcut nu se referă strict la natura măsurilor luate ci la crearea unor mecanisme prin care elaborarea şi implementarea politicilor publice, indiferent de conţinutul lor, să conducă la creşterea capacităţii administrative.

Preview document

Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 1
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 2
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 3
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 4
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 5
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 6
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 7
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 8
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 9
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 10
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 11
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 12
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 13
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 14
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 15
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 16
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 17
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 18
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 19
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 20
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 21
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 22
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 23
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 24
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 25
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 26
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 27
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 28
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 29
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 30
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 31
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 32
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 33
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 34
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 35
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 36
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 37
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 38
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 39
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 40
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 41
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 42
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 43
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 44
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 45
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 46
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 47
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 48
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 49
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 50
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 51
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 52
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 53
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 54
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 55
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 56
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 57
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 58
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 59
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 60
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 61
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 62
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 63
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 64
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 65
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 66
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 67
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 68
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 69
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 70
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 71
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 72
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 73
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 74
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 75
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 76
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 77
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 78
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 79
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 80
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 81
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 82
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 83
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 84
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 85
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 86
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 87
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 88
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 89
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 90
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 91
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 92
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 93
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 94
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 95
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 96
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 97
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 98
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 99
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 100
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 101
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 102
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 103
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 104
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 105
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 106
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 107
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 108
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 109
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 110
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 111
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 112
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 113
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 114
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 115
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 116
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 117
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 118
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 119
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 120
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 121
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 122
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 123
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 124
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 125
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 126
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 127
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 128
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 129
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 130
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 131
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 132
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 133
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 134
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 135
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 136
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 137
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 138
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 139
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 140
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 141
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 142
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 143
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 144
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 145
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 146
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 147
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 148
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 149
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 150
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 151
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 152
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 153
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 154
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 155
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 156
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 157
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 158
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 159
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 160
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 161
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 162
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 163
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 164
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 165
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 166
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 167
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 168
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 169
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 170
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 171
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 172
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 173
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 174
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 175
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 176
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 177
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 178
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 179
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 180
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 181
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 182
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 183
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 184
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 185
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 186
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 187
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 188
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 189
Politici Publice și Schimbare Instituțională - Pagina 190

Conținut arhivă zip

  • Politici Publice si Schimbare Institutionala.pdf

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Comunicarea în administrația publică

Instituţii –organizaţii Vom defini, mai întâi, instituţiile şi organizaţiile, într-o perspectivă propusă de “Dicţionarul de sociologie”, coordonat...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Administrația publică de stat - Guvernul

Guvernul 1. Rolul Guvernului În conformitate cu art. 101 alin. 1 din Constituție, Guvernul, potrivit programului său de guvernare, acceptat de...

Imaginea publică a instituțiilor

REZUMAT Prin prezenta lucrare s-a incercat dezvoltarea conceptului de “imagine publica”, accentul fiind pus pe cadrul institutional si...

Te-ar putea interesa și

Tratatul de la Lisabona

Introducere Această lucrare nu are pretenţia unei analize detaliate ci doreşte să explice esenţa prevederilor Tratatului de Reformă, cât şi să...

Criza Bancară

Introducere Teoria banilor, a creditului bancar şi a pieţelor financiare constituie sfidarea teoretică cea mai importantă pentru ştiinţa...

Managementul calității unităților de poliție

Introducere Elaborarea strategiilor, planificarea sarcinilor şi resurselor, adoptarea deciziilor şi declanşarea acţiunilor nu sunt procese...

Managementul calității în administrația publică locală - aplicație la Prefectura Județului Sibiu

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ Administraţia publică trebuie să asigure servicii publice, la acelaşi nivel de...

Reforma în administrația publică

STRATEGIA GUVERNULUI PRIVIND ACCELERAREA REFORMEI ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1. Consideratii generale Sistemul politic din România a suferit...

Tendințe Privind Globalizarea Piețelor Financiare

1. Internaţionalizare şi interdependenţă financiară Internaţionalizarea activităţilor şi structurilor unităţilor bancare a creat o tehnostructură...

Planul Local de Modernizare și Dezvoltare a Sectorului 2

INTRODUCERE Acest proiect s-a constituit ca urmare a nevoilor şi ideilor actorilor locali din Sectorul 2, şi doreşte să sprijine contribuţiile...

Criza Bancară

G20 si noile reguli pentru banci Liderii celor mai mari economii ale lumii au insistat pe implementarea unor reguli dure de administrare a...

Ai nevoie de altceva?