Posturile de Muncă din Instituțiile Publice

Proiect
6/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 27269
Mărime: 243.06KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura Gabriel
UNIVERSITATEA “ ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I.1 MANAGEMENTUL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE. CONSIDERAŢII GENERALE 8

1.1.Modalităţi de manifestare a managementului în instituţiile publice 8

1.2. Flexibilizarea managementului publi.. 11

1.3. Informatizarea instituţiilor publice 13

1.3.1. Structura organizatorică. Postul de muncă 15

1.3.2. Fişa postului 17

1.4. Performanţa în managementul resurselor umane din instituţiile publice 19

CAPITOLUL II. POSTURILE DE MUNCĂ DIN INSTITUŢIILE PUBLICE. EVALUARE. ANALIZĂ. OCUPARE 23

2.1. Funcţionarul public, concept, tipologie 23

2.2. Analiza posturilor de muncă 24

2.3. Evaluarea posturilor.Obiective, principii şi metode 26

2.4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 28

2.5. Numirea funcţionarilor publici 34

CAPITOLUL III. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL PERSONALULUI DIN APARATUL PROPRIU AL PRIMARIEI COMUNEI STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI 37

3.1. Structura organizatorică şi resursele umane din Primăria Comunei Strunga, Judeţul Iaşi 37

3.2. Regulament de ordine interioară. Dispoziţii generale 41

CAPITOLUL IV. EVALUARE, ANALIZĂ, OCUPARE A POSTURILOR DE MUNCĂ DIN PRIMĂRIA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI 45

4.1. Evaluarea funcţionarului public 45

4.2. Atribuţiile secretarului 51

4.3. Atribuţiile referentului de asistenţă socială 55

4.4. Ocuparea posturilor de muncă din Primăria Comunei Strunga 57

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 65

BIBLIOGRAFIE 70

Anexe

Listă figuri

Fig. nr. 1 - Tabelul 1.1. Verbele specifice unor categorii de personal 19

Fig. nr. 2 – Tipuri de funcţionari publici 23

Fig. nr. 3 – Etapele procesului de recrutare a funcţionarilor publici 31

Fig. nr. 4 –. Metode şi tehnici folosite pentru selecţia funcţionarilor publici 32

Fig. nr. 5 – Tabelul 3.1. Categoriile, gradele, clasele şi treptele carierei funcţionarului public 43

Extras din document

I N T R O D U C E R E

MOTO

Întreabă-te mai mult cum se explică

succesul si ce merge, decât ce este

greşit, nu merge sau poate fi greşit.

Prof.J. Timmons

( Harvard University)

Amplul şi complexul proces de reformare a societăţii româneşti a cuprins, aşa cum era firesc, şi administraţia publică ca instituţie principală a statului de drept, avându-se în vedere reconsiderarea menirilor civice şi sociale, afirmarea ca factor de stabilitate şi echilibru, de garant al integrităţii statului, ale drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti constituţionale.

Reconfigurarea unei strategii manageriale presupune şi constituirea unui “corp managerial” nou, apt să răspundă în mod calificat provocărilor complexe, incluse atât pe plan profesional, cât şi ca rezultat al solicitărilor societăţii civile, în perspectiva imediată şi pentru un orizont temporal mai amplu.

”Corpul managerial” pe care însăşi ritmurile moderne ale organizaţiilor îl impun, are nevoie însă de un altfel de pregătire, de o educaţie în spirit contemporan, fundamentată pe un demers ştiinţific solid. Promovarea unor instrumente de conducere modernă şi eficientă devine esenţială, ca urmare a revalorizării factorului uman în cadrul organizaţiei.

Administraţia publică din România s-a văzut confruntată în ultimii ani cu schimbări semnificative în ceea ce priveşte cadrul propriu de funcţionare, aşteptările din partea politicului şi cetăţenilor, atribuţii şi responsabilităţi. Includerea ei, cel puţin declarativ, în procesul general de reformă, a făcut-o să se confrunte cu un set de dileme familiare întregii societăţi româneşti. Ideea de reformă, atât de frecvent vehiculată, este mult prea des legată de formulări generale, declaraţii lipsite de conţinut, apelul la infrastructură şi soluţii formale, din nefericire procesele de conducere şi organizare sunt prea puţin considerate în ecuaţia reformării sistemului administrativ, văzut ca fiind dependent exclusiv de soluţii juridice. Ignorarea necesităţii unei perspective strategice, lipsa unor preocupări consistente referitoare la pregătirea managerială a responsabililor administrativi şi-a pus şi tinde să îşi pună încă amprenta asupra unor instituţii administrative prea puţin bazate pe iniţiativă si flexibilitate.

A spune că reforma administrativă poate fi făcută nu doar prin elaborarea de legi şi ordonanţe (de multe ori lipsite de altfel de coerenţă şi continuitate în timp), ci şi cu ajutorul şi prin considerarea oamenilor ce lucrează în acest domeniu, poate părea de la sine înţeles şi pueril; observând însa realitatea ultimilor ani, putem considera că accentul pus pe sprijinirea acestor profesionişti puşi în faţa unor responsabilităţi tot mai crescute, cu mijloace tot mai puţine şi confruntaţi cu aşteptări crescute din partea cetăţeanului, a fost minim. De aceea, orice tip de demers capabil a-i asista în munca depusă poate fi util. Dacă aceste manuale vor reuşi, chiar şi parţial acest lucru, credem că efortul depus pentru realizarea lor nu a fost inutil.

Managementul public nu semnifică oferirea unor reţete fixe de succes, ce trebuie doar aplicate pas cu pas, el poate însă modifica esenţial perceperea fenomenului administrativ a acţiunii administrative, şi cel mai important lucru, poate influenţa mentalitatea managerilor publici din România, adică acelor oameni care pot, prin activitatea lor, impulsiona în sens pozitiv maniera de funcţionare a instituţiilor administrative.

Managementul, în forma actuală, a apărut într-adevăr, mai întâi în marile organizaţii economice Ne-am dat însă curând seama că managementul este necesar în toate organizaţiile moderne, indiferent dacă acestea sunt sau nu economice De fapt, am realizat că acesta este mai necesar în organizaţiile care nu au caracter economic, precum cele care nu urmăresc profitul financiar ( aşa zisul sector social), sau în instituţiile de stat. Ele au nevoie de management pentru faptul că nu sunt supuse disciplinei impuse de profit şi pierdere

Lucrarea de faţă prezintă o analiză a percepţiei functionarilor publici din cadrul Primariei comunei Strunga, judetul Iasi, asupra modului în care evoluează cariera lor şi a perspectivelor de evoluţie. Analiza a fost efectuată prin chestionarea unui eşantion al funcţionarilor publici.

Concluzia care se poate desprinde în urma analizei efectuate este că funcţionarii publici chestionaţi sunt mulţumiţi de propria profesie. De notat faptul că majoritatea s-au ferit să pronunţe cuvântul “carieră”. Au afirmat că nu sunt mulţumiţi de raportul dintre salariu şi cantitatea de muncă prestată, dar nu consideră că au o carieră.

Concluzia generală la nivel national este că funcţia publică a fost în atenţia proceselor de reformă derulate, dar nu s-a conturat o strategie de reformă dedicată exclusiv funcţiei publice, care să vizeze toate aspectele acestui domeniu, prin care să se conştientizeze că deciziile materializate în acte normative se pot pune în practică doar dacă există “corpul de profesionişti stabil şi neutru din punct de vedere politic”. Şi acest aspect s-a materializat în inexistenta unei “reglementări integrate” pentru managementul resurselor umane din administraţia publică.

CAPITOLUL I.

MANAGEMENTUL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE CONSIDERAŢII GENERALE

1.1.MODALITĂŢI DE MANIFESTARE A MANAGEMENTULUI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

Profesionalizarea managementului public constă într-un proces amplu de atragere, selecţie şi creare în cadrul instituţiilor publice a unui corp de funcţionari publici specializat în domeniul managementului public, care să exercite funcţiile managementului public, să aplice metode, tehnici şi abordări moderne şi să conducă la obţinerea unor performanţe deosebite, răspunzând atât aşteptărilor celorlalte instituţii din cadrul sistemului administrativ, cât şi cetăţenilor.

În toate ţările dezvoltate, încă de la declanşarea procesului reformelor fundamentale de structură în sectorul public, una din schimbările majore a vizat crearea şi dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici, neutru din punct de vedere politic, care să-şi asume responsabilitatea atât în punerea în aplicare a cadrului legislativ, cât mai ales în ceea ce priveşte realizarea obiectivului fundamental al managementului public, creşterea gradului de satisfacere a interesului public.

Preview document

Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 1
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 2
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 3
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 4
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 5
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 6
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 7
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 8
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 9
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 10
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 11
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 12
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 13
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 14
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 15
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 16
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 17
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 18
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 19
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 20
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 21
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 22
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 23
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 24
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 25
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 26
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 27
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 28
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 29
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 30
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 31
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 32
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 33
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 34
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 35
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 36
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 37
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 38
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 39
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 40
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 41
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 42
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 43
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 44
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 45
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 46
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 47
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 48
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 49
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 50
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 51
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 52
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 53
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 54
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 55
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 56
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 57
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 58
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 59
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 60
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 61
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 62
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 63
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 64
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 65
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 66
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 67
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 68
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 69
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 70
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 71
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 72
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 73
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 74
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 75
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 76
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 77
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 78
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 79
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 80
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 81
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 82
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 83
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 84
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 85
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 86
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 87
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 88
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 89
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 90
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 91
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 92
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 93
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 94
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 95
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 96
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 97
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 98
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 99
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 100
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 101
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 102
Posturile de Muncă din Instituțiile Publice - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Posturile de Munca din Institutiile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii...

Personalul administrației publice - politică de personal

1.FUNDAMENTAREA NOŢIUNILOR 1.1.Funcția publică și funcționarul public Funcția publică reprezintă situația juridică a persoanei învestită legal cu...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității unei instituții publice Primăria Municipiului Adjud, Județul Vrancea

1. Organizarea şi funcţionalitatea unei instituţii publice. Premise şi factori de impact 1.1 Cadrul general de înfiinţare şi organizare al...

Soluții Informaționale Actuale pentru Administrația Publică

I. INTRODUCERE Pregatirea României pentru aderarea la Uniunea Europeana a fost un proces semnificativ de tranzitie catre o societate...

Proiect practic în cadrul Primăriei Târgu Frumos, departamentul resurse umane și salarizare

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI TÂRGU FRUMOS 1.1 Prezentarea primăriei oraşului Târgu Frumos Primarul reprezintă principala...

Studiu de caz - recrutarea și selecția într-o primărie - recrutarea și selecția personalului din cadrul Primăriei Comunei Doicești Județul Dâmbovița

1.Tema studiului 3 2.Prezentarea institutiei 3 3.procedura de recrutare pentru functia de inspector principal 4 4.Identificarea si explicarea...

Politica de ocupare a forței de muncă

I. „Europa 2020”. Strategia pentru creşterea Uniunii Europene. Având drept scop creşterea numărului locurilor de muncă, productivităţii muncii şi...

Procesul de recrutare și selecție în cadrul Primăriei Trifești Județul Neamț

1. Tema aleasa Recrutarea functionarilor publice reprezinta unul din cele mai importante procese cu care se confrunta institutiile si autoritatile...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Colegiul Național de Agricultură și Economie

CapI Organizarea si functionarea Colegiului National de Agricultura ṣi Economie Tecuci 1.1 Scurt istoric Piatra de temelie a cladirii Colegiului...

Management Grup Școlar Alexandru Vlahuță Sendriceni

1. Organizarea şi funcţionarea Grup Scolar „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni 1.1. Scurt istoric În România, învăţământul este o prioritate naţională...

Utilizarea metodelor moderne de gestiune a carierei funcționarilor publici

1. Tema lucrarii Utilizarea metodelor moderne de gestiune a carierei functionarilor publici. Managementul resurselor umane este o parte activa...

Organizarea gestiunii financiare la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra Neamț

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCţIONAREA COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA NEAMŢ „Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce tu nu ştii. Nu...

Ai nevoie de altceva?