Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 20755
Mărime: 345.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, Management - Administratie Publica

Extras din document

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se organizează şi functionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteza şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile:

1. muncii;

2. familiei;

3. egalităţii de şanse;

4. protecţiei sociale.

În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îndeplineşte următoarele funcţii:

a. de elaborare a strategiilor şi proiectelor de acte normative, prin care se asigură punerea în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, familiei, egalităţii de şanse şi protecţiei sociale;

b. de elaborare a programelor în domeniul muncii, protecţiei şi securităţii sociale;

c. de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

d. de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;

e. de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi şef de misiune pentru Fondul social european;

f. agenţie de implementare şi de autoritate de implementare pentru asistenţa financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate;

g. de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate;

h. de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

i. de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al functionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv conducătorului executiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

In exercitarea funcţiilor sale Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

A În domeniul afacerilor europene şi relaţiilor externe:

a) duce la îndeplinire obligaţiile României ce decurg din statutul de stat membru al

Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;

b) urmăreşte evoluţia şi dinamica politicilor şi strategiilor Uniunii Europene, precum şi

corelaţia dintre acestea şi politicile şi strategiile naţionale, pentru domeniul său de

activitate;

c) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu

politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură

participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;

d) coordonează activitatea în domeniul relaţiilor externe ale ministerului;

e) coordonează activitatea ministerului în relaţia cu Organizaţia Internaţională a

Muncii, Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Cooperare şi

Dezvoltare Economică şi alte organizaţii internaţionale;

f) derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse din alte state;

g) negociază şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale,

pentru domeniul său de activitate;

h) asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare şi al

proiectelor cu finanţare nerambursabilă derulate de minister;

i) elaborează documentele programatice privind politicile sociale şi de ocupare a forţei

de muncă finanţate din Fondul social european;

j) asigură coordonarea la nivel tehnic şi financiar a programelor operaţionale finanţate

din Fondul social european;

k) asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană în

cadrul programelor PHARE de care beneficiază ca autoritate de implementare şi,

respectiv, pentru care a fost acreditat ca agenţie de implementare;

l) asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin

Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane;

m) coordonează implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor

programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu

aria de responsabilitate;

n) asigură preşedinţia, secretariatul şi organizarea reuniunilor Comitetului de

monitorizare a Programului operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane;

o) reprezintă România, în condiţiile legii, la organismele internaţionale şi la instituţiile

europene din domeniul său de activitate;

p) coordonează activitatea ataşaţilor pe probleme de muncă şi afaceri sociale.

A. În domeniul politicilor sociale;

a) identifică şi elaborează politici publice în domeniul social, în colaborare cu alte

instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale;

b) evaluează efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare;

c) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice

iniţiate şi implementate la nivelul ministerului;

d) fundamentează, pe baza unor indicatori specifici, măsuri de protecţie socială;

e) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de organe ale

administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate

Preview document

Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 1
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 2
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 3
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 4
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 5
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 6
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 7
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 8
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 9
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 10
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 11
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 12
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 13
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 14
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 15
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 16
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 17
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 18
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 19
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 20
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 21
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 22
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 23
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 24
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 25
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 26
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 27
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 28
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 29
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 30
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 31
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 32
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 33
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 34
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 35
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 36
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 37
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 38
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 39
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 40
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 41
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 42
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 43
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 44
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 45
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 46
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 47
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 48
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 49
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 50
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 51
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 52
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 53
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 54
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 55
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 56
Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Studiu asupra Sistemului de Protecție Socială în România

INTRODUCERE În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de "servicii sociale" utilizat la nivel european, mai ales în condiţiile în...

Egalitatea de șanse între femei și bărbați și accesul pe piața muncii din România

Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și una care a fost consacrată de la început în Tratatul de la...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

Cap.1 Participarea României la fondurile și programele de preaderare Relațiile active ale României cu Uniunea Europeană au început din 1990....

Drepturile Copilului

Introducere “Omul, fiinţă socială prin esenţă, se raportează în mod necesar la semeni, la societate în ansamblu, acesta fiind cadrul care-i...

Analiza sistemică a unei instituții publice de la nivel central

Introducere În elaborarea prezentei lucrări am considerat că orice proces sau fenomen poate fi privit ca un sistem, că orice activitate în...

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est

1) Cap 1. Rezumat executiv Organizaţia aleasă pentru efectuarea stagiului de practică este o instituţie organizată la nivel regional, respectiv...

Discriminare și Echitate în Managementul Resurselor Umane

Managementul resurselor umane este activitatea de management raspunzatoare de toate deciziile si actiunile care afecteaza relatia dintre o...

Ai nevoie de altceva?