Practică Ministerul Mediului

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 52277
Mărime: 1.38MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Manole

Cuprins

1. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

1.2. Baza legala de infiintare

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

1.4. Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

1.5. Minister coordonator

1.6. Contract de management, clauze, parti contractante

1.7. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

2. Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia analizata

2.1. Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar

2.2. Modalitati de finantare a activitatii desfasurate; particularitati

2.3. Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari; continutul acordului de sponsorizare; exemple

2.4. Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani

2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe

3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in institutia publica analizata

3.1. Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizatiei

3.2. Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa din institutia analizata

3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica (Monitorul Oficial 70/03.02.2003) si a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 – Analiza raportului anual

4. Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia analizata

5. Prezentarea programelor si proiectelor derulate de catre institutia analizata

6. Acte adiministrative. Circuitul documentelor

7. Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei analizate

8. Resursele umane in institutia analizata.

8.1. Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane

8.2. Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie

8.3. Modalitati de promovare si motivare a salariatilor, instrumente, mijloace

8.4. Proceduri de evaluare si control a personalului; instrumente, competente, forme, indicatori de performanta folositi sau care ar trebui folositi

8.5. Compartimente specializate in activitatea de personal; prezentarea detaliata a organizarii sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza aici

8.6. Aprecierea personala asupra stilului ce se deruleaza aici

9. Elemente privind strategia institutiei analizate

9.1. Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate

9.2. Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei

9.3. Prezentarea sistemului de obiective al institutiei publice analizate pentru perioada urmatoare 1-3 ani

9.4. Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate

9.5. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice

9.6. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in institutia analizata

10. Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata

10.1. Punctele forte si slabe

10.2. Cauzele care au generat punctele forte si slabe

10.3. Recomandari

Bibliografie

Extras din document

Prezentarea institutiei publice

1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Ministerul Mediului se organizează şi functionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteza şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului.

În vederea realizării rolului său, Ministerul Mediului îndeplineşte următoarele funcţii:

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Dispoziţii generale

(1) Ministerul Mediului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.

(2) Ministerul Mediului aplică strategia şi Programul de guvernare 2009 - 2012, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile.

(3) Ministerul Mediului realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii.

(4) Ministerul Mediului asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea şi urmăreşte implementarea acesteia.

(5) Ministerul Mediului coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale.

(6) Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Mediului exercită următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, Strategia naţională de dezvoltare durabilă şi Strategia în domeniul mediului şi gospodăririi apelor;

b) de reglementare, prin care se asigură dezvoltarea cadrului normativ şi a celui instituţional pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniile sale de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea sa;

f) de coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului;

g) de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de activitate.

Atribuţii

(1) În exercitarea funcţiilor sale Ministerul Mediului are următoarele atribuţii principale:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii şi politici în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor şi obiectivelor de mediu în celelalte politici sectoriale;

4. propune şi recomandă autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regională şi locală cu Strategia naţională de dezvoltare durabilă şi cu obiectivele stabilite prin strategiile pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;

5. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;

6. elaborează proiecte de acte normative şi avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care privesc sfera sa de competenţă;

7. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;

8. raportează sau, după caz, informează Comisia Europeană asupra măsurilor legislative adoptate în domeniile reglementate de acquis-ul comunitar de mediu, potrivit domeniilor sale de responsabilitate, suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor naţionale care transpun acest acquis;

9. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a investiţiilor de protecţie a mediului şi de gospodărire a apelor;

10. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordine.

Preview document

Practică Ministerul Mediului - Pagina 1
Practică Ministerul Mediului - Pagina 2
Practică Ministerul Mediului - Pagina 3
Practică Ministerul Mediului - Pagina 4
Practică Ministerul Mediului - Pagina 5
Practică Ministerul Mediului - Pagina 6
Practică Ministerul Mediului - Pagina 7
Practică Ministerul Mediului - Pagina 8
Practică Ministerul Mediului - Pagina 9
Practică Ministerul Mediului - Pagina 10
Practică Ministerul Mediului - Pagina 11
Practică Ministerul Mediului - Pagina 12
Practică Ministerul Mediului - Pagina 13
Practică Ministerul Mediului - Pagina 14
Practică Ministerul Mediului - Pagina 15
Practică Ministerul Mediului - Pagina 16
Practică Ministerul Mediului - Pagina 17
Practică Ministerul Mediului - Pagina 18
Practică Ministerul Mediului - Pagina 19
Practică Ministerul Mediului - Pagina 20
Practică Ministerul Mediului - Pagina 21
Practică Ministerul Mediului - Pagina 22
Practică Ministerul Mediului - Pagina 23
Practică Ministerul Mediului - Pagina 24
Practică Ministerul Mediului - Pagina 25
Practică Ministerul Mediului - Pagina 26
Practică Ministerul Mediului - Pagina 27
Practică Ministerul Mediului - Pagina 28
Practică Ministerul Mediului - Pagina 29
Practică Ministerul Mediului - Pagina 30
Practică Ministerul Mediului - Pagina 31
Practică Ministerul Mediului - Pagina 32
Practică Ministerul Mediului - Pagina 33
Practică Ministerul Mediului - Pagina 34
Practică Ministerul Mediului - Pagina 35
Practică Ministerul Mediului - Pagina 36
Practică Ministerul Mediului - Pagina 37
Practică Ministerul Mediului - Pagina 38
Practică Ministerul Mediului - Pagina 39
Practică Ministerul Mediului - Pagina 40
Practică Ministerul Mediului - Pagina 41
Practică Ministerul Mediului - Pagina 42
Practică Ministerul Mediului - Pagina 43
Practică Ministerul Mediului - Pagina 44
Practică Ministerul Mediului - Pagina 45
Practică Ministerul Mediului - Pagina 46
Practică Ministerul Mediului - Pagina 47
Practică Ministerul Mediului - Pagina 48
Practică Ministerul Mediului - Pagina 49
Practică Ministerul Mediului - Pagina 50
Practică Ministerul Mediului - Pagina 51
Practică Ministerul Mediului - Pagina 52
Practică Ministerul Mediului - Pagina 53
Practică Ministerul Mediului - Pagina 54
Practică Ministerul Mediului - Pagina 55
Practică Ministerul Mediului - Pagina 56
Practică Ministerul Mediului - Pagina 57
Practică Ministerul Mediului - Pagina 58
Practică Ministerul Mediului - Pagina 59
Practică Ministerul Mediului - Pagina 60
Practică Ministerul Mediului - Pagina 61
Practică Ministerul Mediului - Pagina 62
Practică Ministerul Mediului - Pagina 63
Practică Ministerul Mediului - Pagina 64
Practică Ministerul Mediului - Pagina 65
Practică Ministerul Mediului - Pagina 66
Practică Ministerul Mediului - Pagina 67
Practică Ministerul Mediului - Pagina 68
Practică Ministerul Mediului - Pagina 69
Practică Ministerul Mediului - Pagina 70
Practică Ministerul Mediului - Pagina 71
Practică Ministerul Mediului - Pagina 72
Practică Ministerul Mediului - Pagina 73
Practică Ministerul Mediului - Pagina 74
Practică Ministerul Mediului - Pagina 75
Practică Ministerul Mediului - Pagina 76
Practică Ministerul Mediului - Pagina 77
Practică Ministerul Mediului - Pagina 78
Practică Ministerul Mediului - Pagina 79
Practică Ministerul Mediului - Pagina 80
Practică Ministerul Mediului - Pagina 81
Practică Ministerul Mediului - Pagina 82
Practică Ministerul Mediului - Pagina 83
Practică Ministerul Mediului - Pagina 84
Practică Ministerul Mediului - Pagina 85
Practică Ministerul Mediului - Pagina 86
Practică Ministerul Mediului - Pagina 87
Practică Ministerul Mediului - Pagina 88
Practică Ministerul Mediului - Pagina 89
Practică Ministerul Mediului - Pagina 90
Practică Ministerul Mediului - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Practica Ministerul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Agenția Națională a funcționarilor publici

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Agentia...

Etapele Procesului Decizional

Rolul sistemelor suport de decizie în procesul decizional din afaceri “Specific managementului firmei este situarea, în cadrul investigaţiilor...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Politica publică din România în domeniul protecției mediului

Tinând cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii si calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Caiet de Teme Demografie

1. De analizat 3 definitii ale demografiei, altele decat cele prezentate la curs. Stabiliti elementele commune si elementele care fac diferenta. Ce...

România și Energia Verde

1. INTRODUCERE Energia ce nu provine din combustibili fosili se numeşte energie alternativă şi de asemenea este energie regenerabilă. În marea...

Caiet de practică - ministerului mediului și pădurilor

I.Activitatea de practica desfasurata Perioada : 01.06.2010-30.09.2010 În prima zi de practică mi-a fost prezentată instituţia situată pe B-ul....

Proiecte Finanțate de Banca Mondială în România

Capitolul 1. Banca Mondială 1.1.BANCA MONDIALĂ - ASPECTE GENERALE Banca Mondială a fost infiinţată in anul 1946 în virtutea acordurilor de la...

Poluarea Atmosferică

Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră, constituie unul dintre factorii esenţiali existenţei vieţii pe planeta noastră....

Politici și Strategii Bancare Abordate în Lansarea Creditului Casa Verde

Creditul “Casa Verde” În prezent, în sistemul bancar românesc, majoritatea produselor şi serviciilor oferite de către instituţiile bancare nu se...

Ai nevoie de altceva?