Practica - Primaria Comunei Malu

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 7028
Mărime: 2.03MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Profiroiu
Academia de Studii Economice Bucuresti

Cuprins

1. Prezentarea institutiei publice

1.1.Denumirea institutiei, date generale, profil, obiect de activitate,

1.2.Baza legala de infiintare

1.3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

1.4 Obiective fundamentale urmarite si cele pentru urmatorii 2 ani

1.5 Minister coordonator

1.6. Modalitati de organizare a activitatii

2. Aspecte legate de activitatea de finantare a institutiei analizate

2.1 Analiza institutiei din punct de vedere financiar

2.2 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate

2.3 Nivelul si structura cheltuielilor si veniturilor in ultimii 2 ani

3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in administratia publica analizata

3.1 Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati de organizare

3.2 Modul de comunicare interna si externa

3.3 Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

4. Analiza datelor statistice care opereaza institutia analizata

5. Prezentarea programelor si proiectelor derulate de catre institutia analizata in anul 2009

6. Acte administrative – circuitul documentelor

7. Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei analizate

8. Resursele umane in institutia analizata

8.1 Proceduri de selectie si recrutare a personalului

8.2 Proceduri de evaluare a personalului

8.3 Statul de functii

8.4 Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor

9. Elemente privind strategia

9.1 Particularitati strategice ale institutiei publice

9.2 Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice

9.3 Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice

9.4 Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate sau in curs de derulare

10. Elaborarea unui diagnostic global

10.1 Punctele forte

10.2 Punctele slabe

10. Recomandari

11. Bibliografie

Extras din document

1. Prezentarea institutiei publice

1.1.Denumirea institutiei, date generale, profil, obiect de activitate

Alegerea institutiei in care sa imi desfasor activitatea de practica specializata in administratia publica nu a fost deloc grea. Am ales Primaria comunei Malu din motive subiective dar totodata si obiective. Consider ca trebuie sa constientizam si procesele care se desfasoara intr-o primarie a unei localitati mici si aflate in plina dezvoltare.

Comuna Malu se afla in Judetul Giurgiu , mai exact in sudul acestuia. Este strabatuta de Drumul National 5 care leaga Giurgiu de Zimnicea. Comuna are o populatie de aproximativ 2600 de locuitori. Se invecineaza in partea sudica cu fluviul Dunarea, in N si in N-E cu comuna Gogosari si comuna Prundu, in partea estica cu comuna Slobozia si in partea vestica cu comuna Vedea.

Comuna Malu a devenit comuna in anul 2003, la initiativa cetatenilor si a actualului primar. Primaria comunei Malu este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.

Primarul , Viceprimarul, Secretarul impreuna cu aparatul propriu al primarului constituie o structura cu activitate cu caracter permanent denumita Primaria comunei Malu.

Primarul comunei Malu este seful administratiei publice locale a comunei Malu si al aparatului propriu de specialitate pe care il conduce si administreaza.

Obiectul de activitate a Primarie comunei Malu este punerea in aplicare a hotararilor Consiliului Local al comunei Malu.

1.2 Baza legala de infiintare

Baza legala de infiintare a comunei Malu si a primariei Malu este Legea nr. 377 din 30/09/2003.

Lege nr. 377 din 30/09/2003 (Lege 377/2003)

pentru înfiinţarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judeţul Giurgiu

Publicat în Monitorul Oficial nr. 692 din 03/10/2003

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se infiinteaza comuna Malu, judetul Giurgiu, avand in componenta satul Malu, prin reorganizarea comunei Vedea din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Malu se stabileste in satul Malu.

Art. 2. -

(1) In urma reorganizarii prevazute la art. 1, comuna Vedea are in componenta satul Vedea.

(2) Resedinta comunei Vedea ramane in satul Vedea.

Art. 3. -

(1) Pana la constituirea, potrivit legii, a autoritatilor administratiei publice locale in comuna Malu, rezolvarea problemelor curente se asigura de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar, numit de prefect in conditiile legii, care vor reprezenta autoritatile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevazute la alin. (1) se face, potrivit reglementarilor legale in vigoare, din bugetul comunei Malu.

Art. 4. -

(1) Consiliul Judetean Giurgiu si delegatii imputerniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), impreuna cu Directia generala a finantelor publice a judetului Giurgiu si Consiliul Local al Comunei Vedea, repartizeaza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Vedea intre comunele prevazute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, in conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Malu se administreaza si se gestioneaza prin autoritatile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizeaza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, in limitele prevederilor aprobate in anul 2003 pe ansamblul judetului Giurgiu.

(3) Bugetul comunei Malu pe anul 2003 se elaboreaza de catre delegatii prevazuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Giurgiu.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe baza de protocoale incheiate intre actualul primar al comunei Vedea si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Malu.

Art. 5. - Pana la noile alegeri locale, autoritatile administratiei publice locale din comuna Vedea functioneaza in componenta avuta la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 377.

Preview document

Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 1
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 2
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 3
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 4
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 5
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 6
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 7
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 8
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 9
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 10
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 11
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 12
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 13
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 14
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 15
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 16
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 17
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 18
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 19
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 20
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 21
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 22
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 23
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 24
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 25
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 26
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 27
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 28
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 29
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 30
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 31
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 32
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 33
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 34
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 35
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 36
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 37
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 38
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 39
Practica - Primaria Comunei Malu - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Practica - Primaria Comunei Malu.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica - Prezentarea Consiliului Local Suhaia si a Primariei Comunei Suhaia

Consiliul Local Suhaia este autoritatea deliberativă locală, care are capacitatea efectivă de a administra şi dispune de resursele financiare şi de...

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității Primăriei Comunei Saboani

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei comunei Săbăoani. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi...

Proiect de Practica - Consiliul Judetean Teleorman

1. Prezentarea institutiei 1.1 Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea Consiliul Judeţean Teleorman este...

Proiect practic în cadrul Primăriei Târgu Frumos, departamentul resurse umane și salarizare

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI TÂRGU FRUMOS 1.1 Prezentarea primăriei oraşului Târgu Frumos Primarul reprezintă principala...

Infochioscuri in Primaria Sectorului 6

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI Administraţia publică în unitaţi administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor...

Practica - Primaria Comunei Gratiesti

Introducere Obiectivul principal al stagiului de practica este dupa parerea mea introducerea in sistemul administrativ de stat, pentru o mai buna...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?