Prefectul

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3467
Mărime: 64.11KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Istoric al reglementarii 3

Prefectul. Dispozitii generale 4

Rolul si statutul prefectului 4

Numirea si eliberarea din functie a prefectului si a subprefectului 5

Atributiile prefectului 6

Raporturile cu alte autoritati si institutii publice 9

Structuri functionale 10

Drepturi si indatoriri ale prefectilor 12

Drepturile prefectilor 12

Indatoriri si interdictii ale prefectilor 12

Actele si raspunderea prefectului 13

Bibliografie 14

Extras din document

Istoric al reglementarii

Prefectul este asa cum sustinea Prof. M. Waline, o creatie napoleoniana , ea a fost create in anul al VIII-lea de la Marea Revolutie franceza si pana la modificarea Constitutiei Frantei, din anul 1958, prefectul fiind reprezentantul Guvernului si seful administratiei departamentului in care functiona.

In administratia romaneasca, prefectul (cuvant preluat din limba latina, care are semnificatia „cel care a fost pus în fruntea”) a fost introdus la mijlocul secolului al XIX-lea, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Initial, prefectul era numit prin decret al domnitorului, iar mai apoi al regelui si avea atributii importante privind conducerea politica si administrativa .

“In Romania, functia de prefect a fost instituita pentru prima data prin Legea pentru consiliile judetene nr. 396 din 2/14 aprilie 1864 care, in art.91 prevedea ca prefectul ca, cap al administratiei judetene, dirige toate lucrarile acestei administratiuni si executa hotararile consiliului judetean.”

Institutia prefectului isi are reglementarea legala in prezent conform art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de reprezentant al Guvernului. In Constitutia Romaniei, el este reglementat in Capitolul V, Sectiunea a 2-a, consacrata Administratiei publice locale, art.123, intitulat Prefectul.

Prefectul. Dispozitii generale

“Ca reprezentant al Guvernului, dar mai ales ca autoritate unipersonala, prefectul poate fi supus “jocului politic”, iar functia sa poate avea caracter politic, dar nimic nu a oprit ca, prin lege, prefectul sa fie inclus in sfera functionarilor publici. Acest fapt a fost realizat, de altfel, prin Legea nr. 340/2004 care precizeaza ca prefectul face parte din categoria inaltilor functionari publici incepand cu 1 ianuarie 2006.”

Inainte de modificarile aduse de reglementarile legii 340/2004, prefectul indeplinea conditiile aplicabile unui functionar public, doar ca numirea si eliberarea sa din functie se facea de catre Guvern, pe considerente politice, acesta chiar depunea juramantul in fata Guvernului si Primului-Ministru, iar mandatul acestuia avea o durata egala cu cel al Guvernului, respectiv de 4 ani. Acum, el este numit de prim-ministru, iar atributiile sale au pierdut (oficial) componenta politica, principalele atributii fiind de a supraveghea serviciile deconcentrate ale administratiei publice centrale din judet si legalitatea actelor administrative emise de autoritatile locale.

Rolul si statutul prefectului

Conform OUG 57/2019, prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local . De asemenea, prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale , prefectul asigură conducerea comitetelor județene pentru situații de urgență dar si asigură verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale și poate ataca în fața instanței de contencios administrativ actele acestora pe care le consideră ilegale . Asadar, din acest articol reiese faptul ca prefectul nu este superior primarului, ei aflandu-se intr-o relatie de colaborare, prefectul avand doar rolul de a verifica legalitatea actelor administrative, nu si de a da dispozitii cu privire la modul in care acestea ar trebui executate.

Pentru indeplinirea atributiilor si prerogativelor care ii revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Prefectul municipiului Bucuresti este ajutat de 3 subprefecti. Functia de prefect este considerata functie din categoria inaltilor functionari publici.

Bibliografie

- M. Waline, Droit Administratif, Paris, 1963, p.362

- Ioan Alexandru, Mihaela Carausan, Sorin Bucur, Drept Administrativ, editia a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,2007, pg.243

- Art.123, Constitutia Romaniei,Revizuita prin Legea din 18 septembrie 2003, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

- Codul Administrativ, OUG nr57/2019, Prefatata de prof.univ. dr. Verginia Vedinas, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2019

- https://www.msnews.ro/celebrare-100-de-ani-de-la-introducerea-functiei-de-prefect-in-transilvania-in-ultimele-trei-decenii-judetul-mures-a-avut-17-prefecti/ (accesat la data de 25/10/2019)

Preview document

Prefectul - Pagina 1
Prefectul - Pagina 2
Prefectul - Pagina 3
Prefectul - Pagina 4
Prefectul - Pagina 5
Prefectul - Pagina 6
Prefectul - Pagina 7
Prefectul - Pagina 8
Prefectul - Pagina 9
Prefectul - Pagina 10
Prefectul - Pagina 11
Prefectul - Pagina 12
Prefectul - Pagina 13
Prefectul - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Prefectul.docx

Alții au mai descărcat și

Administrația publică în trei state ale UE - Spania, Italia, Finlanda - analiză comparată

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată...

Descentralizare și Deconcentrare Administrativă

1.1 Conceptul de descentralizare Noţiunea descentralizării are o accepţiune largă şi una restrânsă. În sens larg, prin descentralizare se...

Politica de mediu

Partea I I. Baza legală a politicii de mediu Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 174 - 176 ale Tratatului CE, la...

Descentralizarea administrației publice locale

Beneficiile si dezavantajele descentralizarii Definiție. Descentralizarea în administrația publică este un regim juridic opus centralizării, şi...

Impactul Procesului de Descentralizare a Administrației Publice din România Asupra Deciziilor în Administrația Publică

I. Conceptul de descentralizare I.1. Introducere Descentralizarea urmăreşte să ofere colectivităţilor locale o anumită autonomie permiţându-le...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității

INTRODUCERE Actualitatea temei: Consolidarea instituţională este un proces complex de întărire, adaptare la schimbări şi diversificare a...

Prefectul, autoritate de tutelă administrativă

Capitolul I – Consideraţii generale 1.1 Noţiunea de administraţie publică – privire generală Noţiunea de administraţie publica are un dublu sens,...

Considerații Asupra Locului și Rolului Prefectului în Sistemul Administrației Publice

INTRODUCERE Autonomia locală, mai ales într-un stat unitar, nu poate fi concepută decât în anumite limite. Este de neconceput într-un stat de...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Instituția prefectului - județul Constanța

Institutia Prefectului - Judetul Constanta 1. PREZENTARE Institutia Prefectului - Judetul Constanta este organizata si functioneaza ca institutie...

Practică de specialitate - organizarea și funcționarea instituției prefectului Județului Iași

1. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI IAȘI 1.1. Noţiuni generale Prefectul (latină præfectus), este un oficial care...

Prefectul

1. INTRODUCERE Autonomia locala, reprezinta un principiu al implementarii institutiei prefectului în sistemul administratiei publice. În ordinea...

Fundamentarea strategiilor de personal în cadrul entității publice - Instituția Prefectului Județul Botoșani

1. PREZENTAREA GENERALĂ A ENTITĂŢII PUBLICE “INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BOTOŞANI” 1.1 Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani...

Ai nevoie de altceva?