Primaria Municipiului București

Proiect
9.3/10 (11 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 12129
Mărime: 1.38MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. dr. Alina PROFIROIU
Proiect de practica in cadrul unei institutii publice

Cuprins

1. PREZENTAREA INSTITUTIEI 4

1.1 BAZA LEGALA DE INFINTARE SI LEGILE PE BAZA CARORA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA 4

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA SI RELATIILE CU ALTE INSTITUTII 4

1.3 PROFIL – OBIECT DE ACTIVITATE 7

1.4 OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PENTRU URMATORII 2 ANI 9

2. MODALITATILE DE FINANTARE A ACTIVITATII 10

3. COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA 12

3.1 PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE INTERNA 12

3.2 PARTICULARITATI ALE RELATIILOR PUBLICE-EXTERN 12

4. ANALIZA DATELOR STATISTICE/DEMOGRAFICE CU CARE LUCREAZA INSTITUTIA 17

5.PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 23

5.1 REABILITARE DRUMURI URBANE. 23

5.2 MODERNIZAREA TRAMVAIELOR TATRA T4R 24

5.3 CONTORIZAREA VANZARII DE CALDURA SI APA POTABILA 24

5.4 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI UNIC DE TAXARE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC URBAN 25

5.5 REFACEREA ZONEI ISTORICE - ZONA PILOT 25

5.6 MANAGEMENTUL TRAFICULUI 26

5.7 REABILITAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE CENTRALIZATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI 27

5.8 REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE 27

5.9 MASURA ISPA NR. 2000/RO/16/P/PA/001 28

5.10 PROIECTUL LIFE 02 ENV/RO/000462 ECOMARKET 30

6. ACTELE ADMINISTRATIVE UTILIZATE IN CADRUL INSTITUTIEI 31

6.1 CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE 31

6.2 CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 38

7. ASPECTE PRIVIND CONTROLUL 41

7.1 NOTIUNEA SI SCOPUL CONTROLULUI 41

7.2 MODALITATI SI FORME DE CONTROL 41

7.3 CONTROLUL EXERCITAT DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE 42

8. RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 44

8.1 COMPARTIMENTE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA CARE SUNT SPECIALIZATE IN DOMENIUL ACTIVITATILOR DE PERSONAL 44

8.2 ATRIBUTIILE SERVICIULUI ORGANIZARE, SALARIZARE 45

8.3 ATRIBUTIILE SERVICIULUI RESURSE UMANE, COORDONARE INSTITUTII PUBLICE 46

8.4 ATRIBUTIILE SERVICIULUI ORGANIZARE INSTITUTII DE CULTURA, REGII AUTONOME, SOCIETATI COMERCIALE 47

8.5 STATUL DE FUNCTII IN CADRUL DIRECTIEI PERSONAL: 48

8.6 MODALITATI DE EVALUARE SI CONTROL AL PERSONALULUI 50

8.7 PARTICULARITATI ALE STILULUI DE CONDUCERE 51

9. ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA 53

9.1 PARTICULARITATI ALE STRATEGIEI IN INSTITUTIA PUBLICA ANALIZATA 53

9.2 PREZENTAREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE ALE INSTITUTIEI PUBLICE ANALIZATE 54

9.3 MODALITATI PREVIZIONALE DE MANAGEMENT PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE SI DERIVATE 54

9.4 SURSE DE FINANTARE PENTRU REALIZAREA OPTIUNILOR STRATEGICE 54

9.5 EXEMPLE DE STRATEGII, POLITICI, PROGRAME, PROIECTE DERULATE SI/SAU IN CURS DE DERULARE IN INSTITUTIA ANALIZATA 55

10. ELABORAREA DIAGNOSTICULUI GLOBAL 56

10.1 PUNCTE FORTE 56

10.2 PUNCTE SLABE 56

11. ANALIZA DE CAZ – MODALITATI DE IMBUNATATIRE A RELATIEI INSTITUTIEI CU CLIENTUL 57

BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Bucuresti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucuresti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozi]iile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul General este seful administratiei publice locale a municipiului Bucuresti si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001

1.2 Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii

Structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti cuprinde urmatoarele compartimente:

- Cabinet Primar General

- Directia buget

- Directia integrare europeana si relatii internationale

- Directia managementul creditelor externe

- Directia resurse umane

- Directia inspectie si control general

- Directia de audit public intern

- Biroul asigurarea calitatii serviciilor

- Directia financiar, contabilitate, urmarire creante

- Directia sisteme informatice

- Directia urbanism si amenajarea teritoriului

- Directia patrimoniu evidenta proprietati, cadastru

- Directia invatamant, cultura

- Directia de investitii si achizitii publice

- Directia utilitati publice

- Directia transporturi, drumuri si siguranta circulatiei

- Directia coordonare reglementare infrastructura

- Directia relatii publice si informare

- Directia administrativ transport

- Directia protectia mediului si educatie eco-civica

- Serviciul asistenta tehnica a C.G.M.B.

- Directia administratie publica

- Directia juridic, contencios si legislatie

- Compartimentul evidenta si analiza documente

Directia buget este un compartiment de specialitate, condus de un director executiv.

In exercitarea atributiilor sale, Directia buget colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, cu celelalte compartimente din cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Bucuresti, compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu ale Consiliilor Locale ale Sectoarelor municipiului Bucuresti, cu unitatile din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau finantate din bugetul acestuia, cu alte autoritati si institutii.

Din punct de vedere al structurii organizatorice, Directia Buget este impartita in mai multe compartimente, enumerate mai jos impreuna cu principalele lor atributii:

1. Serviciul elaborare si executie buget:

- Organizeaza si coordoneaza direct lucrarile de intocmire a proiectului bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Analizeaza si face propuneri de repartizare a surselor totale ale bugetului local al municipiului Bucuresti pe bugete componente.

- Intocmeste lucrarile pentru proiectul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, modificarea sau rectificarea acestuia.

- Analizeaza si face propuneri in legatura cu proiectele bugetelor unitatilor autofinantate si ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Efectueaza (propune) operatiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori in conformitate cu prevederile bugetului aprobat.

- Analizeaza fundamentarile si indeplinirea conditiilor legale pentru cererile de cheltuieli de capital cu finantare partiala sau integrala de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului a cheltuielilor pentru investitiile institutiilor publice, regiilor autonome si societatilor comerciale ce se finanteaza de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in limita surselor cu aceasta destinatie posibil de asigurat; intocmeste listele de investitii anexe la proiectul bugetului.

- Analizeaza si face propuneri in legatura cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor aprobate.

- Analizeaza propuneri pentru surse alternative de finantare a unor programe de investitii si alte categorii de cheltuieli.

- Centralizeaza si analizeaza cererile de alocare, pe surse, a fondurilor pentru investitiile aprobate.

- Intocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor bugetare si repartizarea acestora.

- Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile in legatura cu alocarea creditelor bugetare aprobate.

- Analizeaza necesarul de surse, pe categorii, pentru bugetul local pe ansamblu si pe bugete componente.

Preview document

Primaria Municipiului București - Pagina 1
Primaria Municipiului București - Pagina 2
Primaria Municipiului București - Pagina 3
Primaria Municipiului București - Pagina 4
Primaria Municipiului București - Pagina 5
Primaria Municipiului București - Pagina 6
Primaria Municipiului București - Pagina 7
Primaria Municipiului București - Pagina 8
Primaria Municipiului București - Pagina 9
Primaria Municipiului București - Pagina 10
Primaria Municipiului București - Pagina 11
Primaria Municipiului București - Pagina 12
Primaria Municipiului București - Pagina 13
Primaria Municipiului București - Pagina 14
Primaria Municipiului București - Pagina 15
Primaria Municipiului București - Pagina 16
Primaria Municipiului București - Pagina 17
Primaria Municipiului București - Pagina 18
Primaria Municipiului București - Pagina 19
Primaria Municipiului București - Pagina 20
Primaria Municipiului București - Pagina 21
Primaria Municipiului București - Pagina 22
Primaria Municipiului București - Pagina 23
Primaria Municipiului București - Pagina 24
Primaria Municipiului București - Pagina 25
Primaria Municipiului București - Pagina 26
Primaria Municipiului București - Pagina 27
Primaria Municipiului București - Pagina 28
Primaria Municipiului București - Pagina 29
Primaria Municipiului București - Pagina 30
Primaria Municipiului București - Pagina 31
Primaria Municipiului București - Pagina 32
Primaria Municipiului București - Pagina 33
Primaria Municipiului București - Pagina 34
Primaria Municipiului București - Pagina 35
Primaria Municipiului București - Pagina 36
Primaria Municipiului București - Pagina 37
Primaria Municipiului București - Pagina 38
Primaria Municipiului București - Pagina 39
Primaria Municipiului București - Pagina 40
Primaria Municipiului București - Pagina 41
Primaria Municipiului București - Pagina 42
Primaria Municipiului București - Pagina 43
Primaria Municipiului București - Pagina 44
Primaria Municipiului București - Pagina 45
Primaria Municipiului București - Pagina 46
Primaria Municipiului București - Pagina 47
Primaria Municipiului București - Pagina 48
Primaria Municipiului București - Pagina 49
Primaria Municipiului București - Pagina 50
Primaria Municipiului București - Pagina 51
Primaria Municipiului București - Pagina 52
Primaria Municipiului București - Pagina 53
Primaria Municipiului București - Pagina 54
Primaria Municipiului București - Pagina 55
Primaria Municipiului București - Pagina 56
Primaria Municipiului București - Pagina 57
Primaria Municipiului București - Pagina 58
Primaria Municipiului București - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Primaria Municipiului Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltare Locală

INTRODUCERE Epoca istorica prin care trece România, aceea a tranzitiei spre economia de piata si a integrarii în structurile internationale, fie...

Drepturile și Obligațiile Funcționarului Public

1. Conceptul de functionar public Functionarul public este persoana fizica numita într-o functie publica, numire care se face de catre...

Organizarea gestiunii financiar-bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al Primăriei, fostul Palat Roznovanu, este situat în inima...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Comunei Scânteia

Capitolul 1 Organizarea si functionalitatea la Primaria com. Scânteia 1.1. Scurt istoric Descoperirile arheologice atesta ca teritoriul comunei...

Funcționarul Public în Administrația Publică Românească

CAP. I Funcţia publică.Funcţionarul public Funcţia publică este o noţiune fundamentală a dreptului adminitrativ,motiv pentru care a constituit o...

Prezentarea Primăriei Sectorului 1

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala...

Caiet practică Primăria Municipiului Iași

1.Scurt istoric Municipiul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, fiind mentionat pentru prima oara intr-un...

Te-ar putea interesa și

Managementul instituțiilor publice - Primăria Municipiului București

1. Prezentarea institutiei. 1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea. Primaria Municipiului Bucuresti...

ERP - concept, implementare și prezentare sistem la Primăria Municipiului București

1. Definitie si scopul ERP Un sistem ERP (Enterprise Resource Planning) reprezinta un complex de module (aplicatie modulara) software prin...

Comunicare globală în Primăria Municipiului București

1. Prezentare 1.1 Tipuri de relatii functionale in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti 2. Misiune 3. Surse de finantare 4. Plan de...

Proiect de practică desfășurat în cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București

Proiect de practica desfasurat in cadrul Primariei Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti 1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara...

Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București

I. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Denumirea...

Prezentarea unei instituții publice - Primăria Municipiului București

Capitolul 1. Prezentarea Primariei Municipiului Bucuresti si a Directiei Buget Capitolul 2. Modalitatile de finantare a institutiei Capitolul 3....

Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București

1. Conceptul de planificare în audit Auditorul trebuie să planifice auditul într-o manieră care să asigure că misiunea va fi îndeplinită în...

Reguli generale de execuție a cheltuielilor publice într-o instituție publică - studiu de caz - Primăria Municipiului București

Reguli generale de execuţie a cheltuielilor publice într-o instituţie publică - Primăria Municipiului Bucureşti – I. Reguli generale...

Ai nevoie de altceva?