Primaria Municipiului Bucuresti

Imagine preview
(9/10 din 11 voturi)

Acest proiect trateaza Primaria Municipiului Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 59 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof. dr. Alina PROFIROIU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Alte Domenii

Cuprins

1. PREZENTAREA INSTITUTIEI 4
1.1 BAZA LEGALA DE INFINTARE SI LEGILE PE BAZA CARORA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA 4
1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA SI RELATIILE CU ALTE INSTITUTII 4
1.3 PROFIL – OBIECT DE ACTIVITATE 7
1.4 OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PENTRU URMATORII 2 ANI 9
2. MODALITATILE DE FINANTARE A ACTIVITATII 10
3. COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA 12
3.1 PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE INTERNA 12
3.2 PARTICULARITATI ALE RELATIILOR PUBLICE-EXTERN 12
4. ANALIZA DATELOR STATISTICE/DEMOGRAFICE CU CARE LUCREAZA INSTITUTIA 17
5.PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 23
5.1 REABILITARE DRUMURI URBANE. 23
5.2 MODERNIZAREA TRAMVAIELOR TATRA T4R 24
5.3 CONTORIZAREA VANZARII DE CALDURA SI APA POTABILA 24
5.4 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI UNIC DE TAXARE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC URBAN 25
5.5 REFACEREA ZONEI ISTORICE - ZONA PILOT 25
5.6 MANAGEMENTUL TRAFICULUI 26
5.7 REABILITAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE CENTRALIZATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI 27
5.8 REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE 27
5.9 MASURA ISPA NR. 2000/RO/16/P/PA/001 28
5.10 PROIECTUL LIFE 02 ENV/RO/000462 ECOMARKET 30
6. ACTELE ADMINISTRATIVE UTILIZATE IN CADRUL INSTITUTIEI 31
6.1 CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE 31
6.2 CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 38
7. ASPECTE PRIVIND CONTROLUL 41
7.1 NOTIUNEA SI SCOPUL CONTROLULUI 41
7.2 MODALITATI SI FORME DE CONTROL 41
7.3 CONTROLUL EXERCITAT DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE 42
8. RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 44
8.1 COMPARTIMENTE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA CARE SUNT SPECIALIZATE IN DOMENIUL ACTIVITATILOR DE PERSONAL 44
8.2 ATRIBUTIILE SERVICIULUI ORGANIZARE, SALARIZARE 45
8.3 ATRIBUTIILE SERVICIULUI RESURSE UMANE, COORDONARE INSTITUTII PUBLICE 46
8.4 ATRIBUTIILE SERVICIULUI ORGANIZARE INSTITUTII DE CULTURA, REGII AUTONOME, SOCIETATI COMERCIALE 47
8.5 STATUL DE FUNCTII IN CADRUL DIRECTIEI PERSONAL: 48
8.6 MODALITATI DE EVALUARE SI CONTROL AL PERSONALULUI 50
8.7 PARTICULARITATI ALE STILULUI DE CONDUCERE 51
9. ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA 53
9.1 PARTICULARITATI ALE STRATEGIEI IN INSTITUTIA PUBLICA ANALIZATA 53
9.2 PREZENTAREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE ALE INSTITUTIEI PUBLICE ANALIZATE 54
9.3 MODALITATI PREVIZIONALE DE MANAGEMENT PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE SI DERIVATE 54
9.4 SURSE DE FINANTARE PENTRU REALIZAREA OPTIUNILOR STRATEGICE 54
9.5 EXEMPLE DE STRATEGII, POLITICI, PROGRAME, PROIECTE DERULATE SI/SAU IN CURS DE DERULARE IN INSTITUTIA ANALIZATA 55
10. ELABORAREA DIAGNOSTICULUI GLOBAL 56
10.1 PUNCTE FORTE 56
10.2 PUNCTE SLABE 56
11. ANALIZA DE CAZ – MODALITATI DE IMBUNATATIRE A RELATIEI INSTITUTIEI CU CLIENTUL 57
BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Bucuresti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucuresti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozi]iile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul General este seful administratiei publice locale a municipiului Bucuresti si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001

1.2 Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii

Structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti cuprinde urmatoarele compartimente:

- Cabinet Primar General

- Directia buget

- Directia integrare europeana si relatii internationale

- Directia managementul creditelor externe

- Directia resurse umane

- Directia inspectie si control general

- Directia de audit public intern

- Biroul asigurarea calitatii serviciilor

- Directia financiar, contabilitate, urmarire creante

- Directia sisteme informatice

- Directia urbanism si amenajarea teritoriului

- Directia patrimoniu evidenta proprietati, cadastru

- Directia invatamant, cultura

- Directia de investitii si achizitii publice

- Directia utilitati publice

- Directia transporturi, drumuri si siguranta circulatiei

- Directia coordonare reglementare infrastructura

- Directia relatii publice si informare

- Directia administrativ transport

- Directia protectia mediului si educatie eco-civica

- Serviciul asistenta tehnica a C.G.M.B.

- Directia administratie publica

- Directia juridic, contencios si legislatie

- Compartimentul evidenta si analiza documente

Directia buget este un compartiment de specialitate, condus de un director executiv.

In exercitarea atributiilor sale, Directia buget colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, cu celelalte compartimente din cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Bucuresti, compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu ale Consiliilor Locale ale Sectoarelor municipiului Bucuresti, cu unitatile din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau finantate din bugetul acestuia, cu alte autoritati si institutii.

Din punct de vedere al structurii organizatorice, Directia Buget este impartita in mai multe compartimente, enumerate mai jos impreuna cu principalele lor atributii:

1. Serviciul elaborare si executie buget:

- Organizeaza si coordoneaza direct lucrarile de intocmire a proiectului bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Analizeaza si face propuneri de repartizare a surselor totale ale bugetului local al municipiului Bucuresti pe bugete componente.

- Intocmeste lucrarile pentru proiectul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, modificarea sau rectificarea acestuia.

- Analizeaza si face propuneri in legatura cu proiectele bugetelor unitatilor autofinantate si ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Efectueaza (propune) operatiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori in conformitate cu prevederile bugetului aprobat.

- Analizeaza fundamentarile si indeplinirea conditiilor legale pentru cererile de cheltuieli de capital cu finantare partiala sau integrala de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului a cheltuielilor pentru investitiile institutiilor publice, regiilor autonome si societatilor comerciale ce se finanteaza de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in limita surselor cu aceasta destinatie posibil de asigurat; intocmeste listele de investitii anexe la proiectul bugetului.

- Analizeaza si face propuneri in legatura cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor aprobate.

- Analizeaza propuneri pentru surse alternative de finantare a unor programe de investitii si alte categorii de cheltuieli.

- Centralizeaza si analizeaza cererile de alocare, pe surse, a fondurilor pentru investitiile aprobate.

- Intocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor bugetare si repartizarea acestora.

- Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile in legatura cu alocarea creditelor bugetare aprobate.

- Analizeaza necesarul de surse, pe categorii, pentru bugetul local pe ansamblu si pe bugete componente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Primaria Municipiului Bucuresti.doc

Alte informatii

Proiect de practica in cadrul unei institutii publice