Primaria Orasului Targu - Frumos Compartimentul Resurse Umane si Salarizare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Primaria Orasului Targu - Frumos Compartimentul Resurse Umane si Salarizare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bercu Anamaria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

Primăria oraşului Tg. Frumos este o autoritate locală cu putere executivă având ca scop satisfacerea cerinţelor colectivităţilor pentru care înfiinţează instituţii, regii autonome, societăţi comerciale şi alte servicii publice care să aibă un nivel calitativ superior şi costuri cât mai mici. Spre deosebire de primării, care reprezintă o autoritate executivă, consiliile locale sunt autorităţi deliberative.

Primăria a fost înfiinţată în anul 1957, odată cu atestarea aşezării ca oraş. Este înregistrată la Registrul Comerţului şi are codul fiscal 4541068.

Primăria oraş Târgu Frumos este o instituţie publică, având în subordine şi servicii publice cum ar fi: piaţa agroalimentară – finanţată din venituri proprii; casa de cultură – finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local (o parte din cheltuieli pentru utilităţi şi 75% din totalul cheltuielilor de personal); sala de sport – finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

Obiectul de activitate şi cadrul juridic

Legea administraţiei publice locale( legea 215/2001) este cea care stabileşte principalele elemente definitorii ale autonomiei locale (autonomie administrativă şi financiară exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege) :

- Primăria are ca principală atribuţie, gestionarea resurselor care aparţin oraşului. Pentru aceasta anual se elaborează şi se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli şi se stabilesc impozitele, taxele locale şi taxele speciale;

- Administraţiile publice locale au dreptul ca în limitele legii să aibă iniţiativă în toate domeniile cu excepţia celor care sunt date în competenţa altor autorităţi publice

- Primăria este instituţia publică care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale comunităţilor umane în care funcţionează.

Organizarea internă pe compartimente:

Principalele compartimente organizatorice ale Primăriei oraşului Tg. Frumos sunt următoarele:

- Consiliul local

- Primar

- Viceprimar

- Autoritate tutelară, protecţie socială, relaţii cu publicul

- Consilier juridic

- Auditor intern

- Birou stare civilă şi resurse umane

- Consilier juridic al consiliului local

- Biroul de urbanism şi agricol

- Biroul buget, achiziţii publice şi informatizare

- Bibliotecă

- Casa de cultură

- Protecţie civilă

Fisiere in arhiva (1):

  • Primaria Orasului Targu - Frumos Compartimentul Resurse Umane si Salarizare.doc

Alte informatii

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor iasi 2011