Primarul si Institutia Sa

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 14230
Mărime: 65.22KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor Pendiuc

Cuprins

INTRODUCERE.pag1

CAPITOLUL I

SCURT ISTORIC AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE.pag 2

CAPITOLUL II

PRIMARUL-AUTORITATE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

2.1 CONSIDERAŢII GENERALE.pag 15

2.2 ALEGEREA PRIMARULUI.pag 17

2.3 STATUTUL PRIMARULUI.pag 20

2.4 ATRIBUTIILE PRIMARULUI.pag 22

2.5 ACTELE EMISE DE PRIMAR.pag 34

CAPITOLUL III

PRIMĂRIA-INSTITUŢIE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

3.1 APARATUL PROPRIU. pag 39

3.2 ATRIBUŢIILE DIRECŢIILOR, SERVICIILOR, BIROURILOR SUBORDONATE DIRECT PRIMARULUI

3.2.1CABINETUL PRIMARULUI.pag 41

3.2.2 CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI.pag 42

3.2.3 BIROUL PLAN PROGRAME.pag 43

3.2.4 BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE.pag 45

3.2.5 SERVICIUL DE RESURSE UMANE.pag 45

3.2.6 BIROUL RELAŢII CU PUBLICUL.pag 46

3.2.7 BIROUL ADMINISTRATIV.pag 47

3.2.8 BIROUL PROTECŢIE CIVILA.pag 48

3.3DIRECŢIA ECONOMICĂ.pag 49

3.4 VICEPRIMARUL.pag 51

CONCLUZII.pag 59

BIBLIOGRAFIE.pag 62

Extras din document

Introducere

Schimbarea sistemului socio – economic, problemele care apar în procesul tranziţiei, globalizarea economiei au creat dificultăţi în viaţă, în activitatea localităţilor, iar deciziile factorilor responsabili sunt deosebit de importante pentru depăşirea acestor probleme. În acest context, dezvoltarea economică constituie o alternativă pe care o pot utiliza folosind potenţialul existent al localităţii.

Afacerile reprezintă motorul dezvoltării economice constituind sursa de bază a creării veniturilor şi implicit a bunăstării locuitorilor. Dezvoltarea economică este un proces continuu şi coerent de planiificare a programelor strategice şi a politicilor de dezvoltare în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii ţinând seama de interdependenţele dintre problemele mediului înconjurător, bunăstării generale şi procesului creşterii economice.

Dezvoltarea locală este un proces de diversificare şi dezvoltare a activităţilor economice şi sociale la nivelul unui teritoriu pornind de la mobilizarea şi coordonarea resurselor şi energiilor existente. Această dezvoltare se află la intersecţia mai multor domenii de intervenţie publică – în acest sens, putem avea pe lângă politicile economice locale şi politicile urbane de amenajare a teritoriului.

În ţara noastră conceptul de dezvoltare economico – socială locală îşi face apariţia odată cu manifestarea fenomenelor de descentralizare teritorială şi de deconcentrare a serviciilor publice. Dezvoltarea societăţii depinde de politica guvernului şi administraţiei centrale şi rolul administraţiei locale prin care se asigură armonizarea intereselor naţionale cu cele locale.

CAPITOLUL I

1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A STATELOR FEUDALE ROMÂNAŞTI ÎN EVUL MEDIU DEZVOLTAT

Conducerea localităţii se afla în mâinile unui reprezentant ales al obştii târgoveţilor, care purta în Moldova numele de şoltuz, iar în Ţara Românească pe acela de judeţ. În îndeplinirea atribuţiilor sale judeţul era ajutat de un sfat de 12 pârgari. Alături de acest sfat restrâns, apare menţionat în documente şi unul mai larg, ai cărui membrii sunt numiţi sfetnici sau oameni buni si bătrâni. Acesta este o supravieţuire a conducerii vechii obşti rurale, peste care s-a suprapus organizarea specific orăşenească.

Conducerea localităţii avea atribuţii foarte variate. Ea îndeplinea funcţii administrative – între care supravegherea activităţii negustorilor şi a meşteşugarilor – judiciare, fiscale (organizarea veniturilor şi cheltuielilor oraşului şi repartizarea dărilor către domnie); ea reprezintă oraşul faţă de domnie şi întreţinea relaţii cu conducerile altor oraşe.

În cadrul oraşului ia naştere în această epocă şi un drept specific menţionat sub numele de obiceiul târgoveţilor şi care constituia un complex de norme juridice izvorâte din practica zilnică şi din contactul cu negustorii din alte ţări.

În decursul secolelor de cristalizare şi dezvoltare a relaţiilor feudale s-au elaborat şi în Moldova şi în Ţara Românească o serie de norme juridice care corespundeau noilor relaţii, fiind menite să apere ordinea socială existentă şi interesele stăpânilor de pământ.

Dreptul feudal care reglementează relaţiile dintre oameni, are un pronunţat caracter de clasă, ilustrat prin condiţiile inegale în care sunt apărate interesele feudalilor şi populaţiei dependente. În această privinţă este foarte grăitoare şi o Convenţie încheiată de domnul Moldovei cu polonii, în 1540, în care se prevede ,între altele, că,,nu se va da credinţă podanului (ţăranului aservit) împotriva stăpânului sau; stăpânul va fi crezut întotdeauna împotriva podanului sau’’. Ţăranul aservit era lipsit astfel de posibilitatea de a-şi apăra interesele.

Preview document

Primarul si Institutia Sa - Pagina 1
Primarul si Institutia Sa - Pagina 2
Primarul si Institutia Sa - Pagina 3
Primarul si Institutia Sa - Pagina 4
Primarul si Institutia Sa - Pagina 5
Primarul si Institutia Sa - Pagina 6
Primarul si Institutia Sa - Pagina 7
Primarul si Institutia Sa - Pagina 8
Primarul si Institutia Sa - Pagina 9
Primarul si Institutia Sa - Pagina 10
Primarul si Institutia Sa - Pagina 11
Primarul si Institutia Sa - Pagina 12
Primarul si Institutia Sa - Pagina 13
Primarul si Institutia Sa - Pagina 14
Primarul si Institutia Sa - Pagina 15
Primarul si Institutia Sa - Pagina 16
Primarul si Institutia Sa - Pagina 17
Primarul si Institutia Sa - Pagina 18
Primarul si Institutia Sa - Pagina 19
Primarul si Institutia Sa - Pagina 20
Primarul si Institutia Sa - Pagina 21
Primarul si Institutia Sa - Pagina 22
Primarul si Institutia Sa - Pagina 23
Primarul si Institutia Sa - Pagina 24
Primarul si Institutia Sa - Pagina 25
Primarul si Institutia Sa - Pagina 26
Primarul si Institutia Sa - Pagina 27
Primarul si Institutia Sa - Pagina 28
Primarul si Institutia Sa - Pagina 29
Primarul si Institutia Sa - Pagina 30
Primarul si Institutia Sa - Pagina 31
Primarul si Institutia Sa - Pagina 32
Primarul si Institutia Sa - Pagina 33
Primarul si Institutia Sa - Pagina 34
Primarul si Institutia Sa - Pagina 35
Primarul si Institutia Sa - Pagina 36
Primarul si Institutia Sa - Pagina 37
Primarul si Institutia Sa - Pagina 38
Primarul si Institutia Sa - Pagina 39
Primarul si Institutia Sa - Pagina 40
Primarul si Institutia Sa - Pagina 41
Primarul si Institutia Sa - Pagina 42
Primarul si Institutia Sa - Pagina 43
Primarul si Institutia Sa - Pagina 44
Primarul si Institutia Sa - Pagina 45
Primarul si Institutia Sa - Pagina 46
Primarul si Institutia Sa - Pagina 47
Primarul si Institutia Sa - Pagina 48
Primarul si Institutia Sa - Pagina 49
Primarul si Institutia Sa - Pagina 50
Primarul si Institutia Sa - Pagina 51
Primarul si Institutia Sa - Pagina 52
Primarul si Institutia Sa - Pagina 53
Primarul si Institutia Sa - Pagina 54
Primarul si Institutia Sa - Pagina 55
Primarul si Institutia Sa - Pagina 56
Primarul si Institutia Sa - Pagina 57
Primarul si Institutia Sa - Pagina 58
Primarul si Institutia Sa - Pagina 59
Primarul si Institutia Sa - Pagina 60
Primarul si Institutia Sa - Pagina 61
Primarul si Institutia Sa - Pagina 62
Primarul si Institutia Sa - Pagina 63
Primarul si Institutia Sa - Pagina 64
Primarul si Institutia Sa - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS.doc
  • Primarul si Institutia Sa.doc

Alții au mai descărcat și

Starea Civilă

ARGUMENT Starea civilă a persoanei fizice, reprezintă un ansamblu de elemente prin care, aceasta se individualizează ca subiect de drepturi și...

Primaria Targoviste - Proiect Practica

TÂRGOVISTE, VECHE CETATE DE SCAUN Resedinta domneasca si capitala intre 1396 si 1714, Târgovistea a detinut mai bine de trei secole statutul de...

Lucrare de Diploma - Primar

1. Începutul institutiei primarului în România Etapele si procesele parcurse de institutia primarului au purtat pecetea epocii, a conditiilor...

Statutul Primarului în România

CONSIDERAŢII GENERALE În ţara noastră ,funcţia de primar a fost reglementată pentru prima dată ,prin art.83 din Legea Comunelor nr.394/1864...

Primarul, Leader sau Manager - Rolul City Managerului

Aspecte generale privind noţiunea de primar 1.1 Definirea noţiunii de primar şi rolul acestuia în managementul serviciilor publice Primarul,...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Metode de Combatere a Coruptiei in Romania

„Corupţia, în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, fie în sectorul public fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor...

Sisteme de Administrare

I. Izvoarele dreptului administrativ European (D.A.E.) 1. Constitutia 2. Legile 3. Cutuma 4. Magna chartum libertatum II. Principiile...

Ai nevoie de altceva?