Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3404
Mărime: 23.32KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE

PREZENTAREA INSTITUTIEI ANALIZATE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Adminstraţia publică locală reprezintă o „mare afacere publică”, în care suntem cu toţii implicaţi în calitatea noastră de cetăţenii, şi ca urmare este necesar să nu rămânem pasivi la lucrurile care ne privesc şi pe care le putem schimba sau îmbunătăţii în mod direct sau indirect. Cu toate că, în prezent schimbările făcute sunt de natură politică fară a se lua în seama si cerinţele cetăţeanului; cu toţii trebuie sa participăm la tot ceea ce se întămpla în administratia publică locală.

Necesitatea reformei – este impusă de patru categorii principale de motive:

- Motive economice – creşterea economică redusă şi diminuarea resurselor bugetare alocate adiministraţiei publice locale, nevoia sectorului privat de a avea o administraţie modernă, flexibilă şi deschisă parteneriatului public-privat;

- Motive tehnologice – introducerea tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiilor în administraţia publică locală;

- Motive sociologice – cetăţenii, ca beneficiari ai serviciilor publice, sunt mai exigenţi şi nu mai acceptă ca necesităţile lor să fie determinate în mod exclusiv de ceea ce le oferă administraţia publică locală;

- Motive instituţionale – integrarea României în structurile Uniunii Europene implică un alt mod de administrare a serviciilor, structura puternic ierarhizată lasă locul unor noi tipuri organizatorice bazate pe structuri descentralizate.

Priorităţile reformei - în acord cu cerinţele impuse de procesul de modernizare al administraţiei publice şi al integrării europene se au în vedere următoarele priorităţii pentru reforma administraţiei publice:

- Reforma funcţiei publice va asigura crearea unui corp profesionist de funcţionari publici, stabil şi neutru din punct de vedere politic prin implementarea unui cadru legislativ unitar şi coerent şi dezvoltarea coeziunii strategiilor de managament al resurselor umane şi de instruire profesională, prin deplinul angajament al ministerelor, agenţiilor şi al altor organisme guvernamentale;

- Reforma administraţiei publice locale prin continuarea procesului de descentralizare şi al celui de deconcentrare a serviciilor publice care trebuie să se asigure:

- îmbunătăţirea managamentului serviciilor publice la nivel local şi creşterea calităţii acestora;

- alocarea coerentă a responsabilităţilor, resurselor financiare şi drepturilor legate de serviciile oferite.

- Îmbunătăţirea procesului de formulare a politicilor publice prin crearea sistemelor de coordonare şi îmbunătăţirea capacităţii de managament a structurilor guvernamentale.

PREZENTAREA INSTITUTIEI ANALIZATE

Primaria Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti reprezinta institutia publica in care isi desfasoara activitatea organele administratiei publice locale, respectiv Consiliu Local al Sectorului 1, ca autoritate deliberativa si Primarul Sectorului 1, ca autoritate executiva.

Modul in care isi desfasoara activitatea Primaria Sectorului 1, rolul si atributile sale se regasesc in dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, legea cadru in domeniu, astfel cum a fost republicată in Monitorul Oficial Partea I nr. 123 din 20/02/2007. Legea reglementeaza atributiile specifice fiecarei autoritati admnistrative la nivel local, precum si raporturile dintre acestea in realizarea obiectivelor urmarite, cu tratarea distincta a administratiei publice locale a Municipiului Bucuresti.

La nivel local, Consiliul Local al Sectorului 1 indeplineste o functie legislativa, in cadrul careia membrii acestuia alesi pe o perioada de patru ani prin vot direct, hotarasc prin votul majoritatii membrilor prezenti in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege altor autoritati publice, locale sau centrale; atributiile Consiliului Local sunt tratate in detaliu in legea cadru.

Partea executiva a conducerii sectorului 1 apartine Primarului Sectorului 1, ales, de asemenea, prin vot direct pe o perioada de patru ani. Acesta indeplineste o functie de autoritate publica cu implicatii directe in dinamizarea eficientizarea activitatii administratiei locale in general; el este seful administratiei publice locale si al aparatului propiu de specialitate al autoritatilor publice locale pe il conduce si-l controleaza, raspunzand de buna functionare a acestuia, in conditiile legii.

Din punct de vedere al finantelor locale, alaturi de legea mai sus mentionata regasim, ca legislatie, Legea nr. 273/2006, a finantelor publice locale, cu accent pe procedurile si reglementarile referitoare la intocmirea proiectlui de buget, executia si controlul bugetar, precum si atributii si componente de natura economico - financiara existente la nivelul Primariei Sectorului 1.Activitatea ce tine de impozite se desfasoara in conformitate cu reglementarile referitoare la impozitele locale, in conditiile Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 571/2003.

Preview document

Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 1
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 2
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 3
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 4
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 5
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 6
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 7
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 8
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 9
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 10
Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Principiile Transparentei si Confidentialitatii in Primaria Sectorului 1, Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Derularea planului de achiziții la Primăria Sectorului 2

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit Auditul...

Ai nevoie de altceva?