Program de Monitorizare a Climatului Etic

Proiect
7/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7022
Mărime: 59.60KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu Mihai
Un proiect la Etica,Universitatea "Al.I.Cuza" Iasi

Cuprins

INTRODUCERE …….. 3

CAP. I - DATE DE IDENTIFICARE A ORGANIZATIEI … 5

I. 1 - Prezentarea organizatiei – unitatii administrativ teritoriale în care s-a efectuat monitorizarea ……5

I. 2 - Fisa comunei Corni – Judetul Botosani ….....5

CAP. II – STRUCTURA ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SI RAPORTURILE DINTRE ACESTEA .... 8

CAP. III – MONITORIZAREA CLIMATULUI ETIC LA PRIMARIA COMUNEI CORNI, JUDETUL BOTOSANI .14

CAP. IV – BUGETUL PROGRAMULUI DE MONITORIZARE … 24

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 25

ANEXE …… 6

Extras din document

INTRODUCERE

Administratia publica în unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locala se întelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, în conditiile legii.

Misiunea administratiei publice este cea de a organiza executarea legilor si a altor acte normative, cu finalitatea satisfacerii unor interese publice exprimate prin acestea.

Administratia publica este o forma de realizare a puterii politice, prin intermediul componentelor Sistemului de Administratie publica, o activitate cu caracter sipozitiv si prestator de servicii, de asigurare a executarii si executare efectiva a legilor si a altor acte normative, cu finalitatea satisfacerii anumitor interese publice.

Cadrul legislativ adecvat, norme juridice aplicabile dreptului administrativ, actele normative adoptate în materie – Sistemului de administratie Publica, trebuie sa sustina directiile reformei în administratia publica locala, care înseamna:

- crearea unei relatii functionale eficiente între decizia politica si decizia administrativa;

- descentralizarea procesului decizional pâna la un nivel optim de operativitate si eficienta;

- cresterea rolului si importantei controlului public asupra actelor administratiei publice locale;

- perfectionarea cadrului organizatoric si functional al tuturor autoritatilor publice locale;

- sporirea continua a nivelului de pregatire, a competentei si raspunderii personalului din administratia publica locala, atât a personalului ales cât si a functionarilor publici.

Realizarea obiectivelor propuse în reforma administratiei publice locale, se bazeaza pe valorile proprii ale aparatului functionarilor publici din Sistemul de administratie Publica:

- reprezentativitatea (actiunea functionarului public în numele si pentru institutia publica);

- responsabilitatea (în raport de functia ocupata, functionarul public, în îndeplinirea misiunii sale, are drepturi si obligatii definite în mod expres în statutul sau sau fisa postului);

- profesionalismul (echilibrul între aplicarea cunostintelor sale de specialitate si întelegerea problemelor din activitatea sa);

- angajament si dedicare (functionarul public este numit în functie, depune juramânt si face parte dintr-un sistem de activitate bazat pe cariera);

- stabilitate si continuitate (functionarul public se bucura de stabilitate în functie si este implicat în procesul de luare a deciziilor si îndeplinirea lor);

- etica (functionarul public trebuie sa aiba un comportament moral).

Ce este etica:

„Etica reprezinta o reflectie sistematica asupra consecintelor morale ale deciziilor” (Gary Johns, 1998).

Consecintele morale pot fi întelese în termeni de potentiale daune pentru beneficiarii deciziei care sunt pur si simplu oameni din interiorul sau exteriorul unei organizatii, decidentii însusi sau chiar spectatori nevinovati, afectati de decizia luata la un moment dat.

Exista etica în administratia publica?

Iata o întrebare, pe care ne-am pus-o de chiar prea multe ori, sau de câte ori am intrat în contact direct cu structurile administratiei publice si în special cu functionarii publici din cadrul acesteia.

Cu toate ca functionarul public are tot ce-i trebuie:

- Statut;

- Cod de conduita;

- Dosar profesional;

- Regulament privind organizarea si dezvoltarea carierei;

- Program de instruire informatica;

- Metodologie de evaluare a performantei profesionale;

- Reglementari privind salarizarea;

- Agentie Nationala a functionarilor publici;

realitatea de zi cu zi este cu totul altfel; ne arata o administratie publica ca un amestec eterogen de profesionisti si oameni care plimba hârtii sau care nu fac altceva decât sa-i încurce pe altii.

Preview document

Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 1
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 2
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 3
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 4
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 5
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 6
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 7
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 8
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 9
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 10
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 11
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 12
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 13
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 14
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 15
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 16
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 17
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 18
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 19
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 20
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 21
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 22
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 23
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 24
Program de Monitorizare a Climatului Etic - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Program de Monitorizare a Climatului Etic.doc

Alții au mai descărcat și

Program Monitorizare a Climatului Etic din Primaria Municipiului Iasi

I. Introducere I.1. Etica şi sfera ei de cuprindere Despre etică se spune că este un domeniu al ştiinţei care studiază principiile morale, legile...

Studiu De Caz - Boston Consulting Group - SC Alfa SA

I. PREZENTAREA FIRMEI “ALFA” S.A Societatea comerciala “ALFA” S.A este persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni si este...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Program de Monitorizare a Climatului Etic la Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor

1.Introducere Etica în organizaţie Etica este acea ramură a filozofiei, care se intreabă cum ar trebui să ne comportăm în relaţiile cu ceilalţi,...

Program Monitorizare a Climatului Etic din Primaria Municipiului Iasi

I. Introducere I.1. Etica şi sfera ei de cuprindere Despre etică se spune că este un domeniu al ştiinţei care studiază principiile morale, legile...

Etică în Administrația Publică

I.1. Există etică în administraţia publică? Iată o întrebare, pe care ne-am pus-o ori de câte ori am intrat în contact direct cu structurile...

Studiu de Caz - Kenvelo

I. INTRODUCERE In ultimele decenii, odata cu implementarea unui nou management in cadrul organizatiilor, atat publice cat si private, a devenit...

Program de monitorizare, Primăria Piatra Neamț

1. Introducere Termenul de „etică” provine din greaca veche (ethos – obişnuinţă, moravuri, caracter) şi poate fi utilizat sub două accepţiuni: o...

Diagnostic care să identifice percepția angajaților cu privire la etică

1. Introducere (despre etică) Necesitatea unui comportament etic în afaceri Etica este definită ca fiind stiinta care se ocupă cu studiul...

Etică și Leadership

Capitolul 1. Literature Review În urmă cu câțiva ani, sociologul Raymond Baumhart a cerut unor oameni de afaceri să spună ce cred ei că este...

Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică

Cap.1. Descrierea organizaţiei Primăria municipiului Botoşani, autoritate a Administraţiei publice locale, în îndeplinirea atribuţiilor stabilite...

Ai nevoie de altceva?