Proiect de Practica in Primaria Sectorului 3

Imagine preview
(6/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect de Practica in Primaria Sectorului 3.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 117 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate

Baza legala de infiintare

Legislatia pe baza careia se desfasoara activitatea

Organ ierarhic coordinator

Structura organizatorica interna

Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar

Modalitati de finantare

Surse de finantare

Fluxurile proceselor de atragere a resurselor externe

Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare di sponsorizari

Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor in ultimii 2 ani

Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate

Primaria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti face parte din categoria institutiilor publice a administratiei de stat.Aceasta reprezinta o structura functionala cu activitate permanenta, formata din:primar, viceprimar,secretar Consiliu Local, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local(vezi organigrama)

Aceasta aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul este seful administratiei publice locale a sectorului 3 si al aparatului propriu de specialitate pe care il conduce si il controleaza conform art.66(1) din Legea 215/2001. Primarul este ajutat in activitatea sa de Seviciul Cabinet Primar (compartiment functional din cadrul structurii organizatorice a Primariei Sectorului 3, condus de un sef de serviciu). Atributiile acestui compartiment sunt urmatoarele:

-asigura consilierea Primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administratiei publice locale;

- reprezentarea institutiei Primarului în relatia cu cetateanul, administratia centrala si locala, alte institutii si organizatii în baza mandatului conferit de Primar;

- urmareste solutionarea si prezentarea documentelor la termen de catre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Sectorului 3, armonizarea programelor intercompartimentale;

- verifica, controleaza si coordoneaza activitatea compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al Primarului, în limita mandatului conferit, întocmind sesizari si rapoarte pe care la prezinta acestuia;

- pregateste informari si materiale;

- realizeaza analize si pregateste rapoarte;

- asigura legaturile serviciilor de protocol ale institutiilor publice centrale si locale;

- întretine relatii si contacte cu Consiliul Local, Prefectura, Parlamentul, Guvernul, Primariile de sector si Primaria Municipiului Bucuresti, precum si cu organizatiile politice si apolitice în vederea coordonarii unor activitati si programe;

- asigura planificarea si desfasurarea actiunilor si manifestarilor organizate de Primar;

- acorda sprijin, îndruma si efectueaza, din dispozitia Primarului, controale de fond si tematice privind modul în care sunt respectate de personalul angajat normele legile în vigoare, hotarâriile Consiliului Local, dispozitiile Primarului si prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare. Rezultatele controalelor efectuate conform mandatului primit vor fi finalizate într-un raport scris prezentat Primarului cu propuneri de îmbunatatire sau de sesizare a Comisiei de Disciplina, în cazul existentei unor fapte sau nereguli de natura disciplinara;

- îndeplineste si alte atributii stabilite prin dispozitia Primarului.

Responsabilitatile personalului din structura Serviciului Cabinet Primar, sunt urmatoarele:

- raspunde de pastrarea secretului de serviciu si a deplinei confidentialitati cu privire la datele si informatiile de care iau cunostinta ca urmare a executarii sarcinilor de serviciu;

- raspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si constiinciozitate a îndatoririlor de serviciu, abtinându-se de la comiterea oricaror fapte ce ar aduce prejudicii institutiei;

- raspunde de realizarea la timp si întocmai a atributiilor ce îi revin conform legii, prezentului regulament, programelor aprobate sau dispuse de Primar si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

- raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor propuse în documentele întocmite;

- raspunde de exercitarea si executarea corespunzatoare altor atributii stabilite prin fisa postului.

Primaria Sectorului 3 este organizata pe mai multe directii si servicii:

SERVICIUL CABINET PRIMAR

SECRETAR BIROUL RELATII CONSILIUL LOCAL

SERVICIUL STARE CIVILA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA

SERVICIUL CADASTRU-FOND FUNCIAR

BIROUL EVIDENTA SI ANALIZA DOCUMENTE

BIROUL SCRISORI-SESIZARI

SERVICIUL SPATIU LOCATIV

SERVICIUL AUTORIZARE CONTROL BIROUL CONTROL-COMERCIAL

BIROUL PRIVATIZARE

SERVICIUL CULTURAL EDUCATIVE SPORTIVE SI RECREATIVE

SERVICIUL COORDONARE INVATAMANT

SERVICIUL PROGRAME-DEZVOLTARE

SERVICIUL BUGET-FINANTE BIROUL CONTABILITATE-SALARIZARE

BIROUL ADMINISTRATIV

SERVICIUL COMUNICARE BIROUL PRESA-RELATII PUBLICE

BIROUL INFORMATICA STATISTICA

BIROUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

BIROUL RELATII INSTITUTII

SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA BIROUL ADP,RETELE EDILITARE,INSPECTIE,SALUBRITATE

BIROUL RELATII CU ASOCIATII DE PROPRIETARI

SERVICIUL AUDIT

SERVICIUL INVESTITII,ACHIZITII,CONTRACTE BIROUL PROCEDURI DE ACHIZITII SI VANZARI

SERVICIU URBANISM,AMENAJARE TERITORIU BIROUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

BIROU URBANISM-PUBLICITATE

SERVICIUL LEGISLATIE,CONTENCIOS,PETRIMONIU BIROUL CONTENCIOS INSTANTE

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Practica in Primaria Sectorului 3.doc