Proiect de practică în Primăria Sectorului 3

Proiect
6/10 (6 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 42322
Mărime: 2.65MB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Molnar
Puncte necesare: 12

Extras din proiect

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate

Baza legala de infiintare

Legislatia pe baza careia se desfasoara activitatea

Organ ierarhic coordinator

Structura organizatorica interna

Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar

Modalitati de finantare

Surse de finantare

Fluxurile proceselor de atragere a resurselor externe

Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare di sponsorizari

Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor in ultimii 2 ani

Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate

Primaria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti face parte din categoria institutiilor publice a administratiei de stat.Aceasta reprezinta o structura functionala cu activitate permanenta, formata din:primar, viceprimar,secretar Consiliu Local, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local(vezi organigrama)

Aceasta aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul este seful administratiei publice locale a sectorului 3 si al aparatului propriu de specialitate pe care il conduce si il controleaza conform art.66(1) din Legea 215/2001. Primarul este ajutat in activitatea sa de Seviciul Cabinet Primar (compartiment functional din cadrul structurii organizatorice a Primariei Sectorului 3, condus de un sef de serviciu). Atributiile acestui compartiment sunt urmatoarele:

-asigura consilierea Primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administratiei publice locale;

- reprezentarea institutiei Primarului în relatia cu cetateanul, administratia centrala si locala, alte institutii si organizatii în baza mandatului conferit de Primar;

- urmareste solutionarea si prezentarea documentelor la termen de catre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Sectorului 3, armonizarea programelor intercompartimentale;

- verifica, controleaza si coordoneaza activitatea compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al Primarului, în limita mandatului conferit, întocmind sesizari si rapoarte pe care la prezinta acestuia;

- pregateste informari si materiale;

- realizeaza analize si pregateste rapoarte;

- asigura legaturile serviciilor de protocol ale institutiilor publice centrale si locale;

- întretine relatii si contacte cu Consiliul Local, Prefectura, Parlamentul, Guvernul, Primariile de sector si Primaria Municipiului Bucuresti, precum si cu organizatiile politice si apolitice în vederea coordonarii unor activitati si programe;

- asigura planificarea si desfasurarea actiunilor si manifestarilor organizate de Primar;

- acorda sprijin, îndruma si efectueaza, din dispozitia Primarului, controale de fond si tematice privind modul în care sunt respectate de personalul angajat normele legile în vigoare, hotarâriile Consiliului Local, dispozitiile Primarului si prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare. Rezultatele controalelor efectuate conform mandatului primit vor fi finalizate într-un raport scris prezentat Primarului cu propuneri de îmbunatatire sau de sesizare a Comisiei de Disciplina, în cazul existentei unor fapte sau nereguli de natura disciplinara;

- îndeplineste si alte atributii stabilite prin dispozitia Primarului.

Responsabilitatile personalului din structura Serviciului Cabinet Primar, sunt urmatoarele:

- raspunde de pastrarea secretului de serviciu si a deplinei confidentialitati cu privire la datele si informatiile de care iau cunostinta ca urmare a executarii sarcinilor de serviciu;

- raspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si constiinciozitate a îndatoririlor de serviciu, abtinându-se de la comiterea oricaror fapte ce ar aduce prejudicii institutiei;

- raspunde de realizarea la timp si întocmai a atributiilor ce îi revin conform legii, prezentului regulament, programelor aprobate sau dispuse de Primar si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

- raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor propuse în documentele întocmite;

- raspunde de exercitarea si executarea corespunzatoare altor atributii stabilite prin fisa postului.

Primaria Sectorului 3 este organizata pe mai multe directii si servicii:

SERVICIUL CABINET PRIMAR

SECRETAR BIROUL RELATII CONSILIUL LOCAL

SERVICIUL STARE CIVILA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA

SERVICIUL CADASTRU-FOND FUNCIAR

BIROUL EVIDENTA SI ANALIZA DOCUMENTE

BIROUL SCRISORI-SESIZARI

SERVICIUL SPATIU LOCATIV

SERVICIUL AUTORIZARE CONTROL BIROUL CONTROL-COMERCIAL

BIROUL PRIVATIZARE

SERVICIUL CULTURAL EDUCATIVE SPORTIVE SI RECREATIVE

SERVICIUL COORDONARE INVATAMANT

SERVICIUL PROGRAME-DEZVOLTARE

SERVICIUL BUGET-FINANTE BIROUL CONTABILITATE-SALARIZARE

BIROUL ADMINISTRATIV

SERVICIUL COMUNICARE BIROUL PRESA-RELATII PUBLICE

BIROUL INFORMATICA STATISTICA

BIROUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

BIROUL RELATII INSTITUTII

SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA BIROUL ADP,RETELE EDILITARE,INSPECTIE,SALUBRITATE

BIROUL RELATII CU ASOCIATII DE PROPRIETARI

SERVICIUL AUDIT

SERVICIUL INVESTITII,ACHIZITII,CONTRACTE BIROUL PROCEDURI DE ACHIZITII SI VANZARI

SERVICIU URBANISM,AMENAJARE TERITORIU BIROUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

BIROU URBANISM-PUBLICITATE

SERVICIUL LEGISLATIE,CONTENCIOS,PETRIMONIU BIROUL CONTENCIOS INSTANTE

Preview document

Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 1
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 2
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 3
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 4
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 5
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 6
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 7
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 8
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 9
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 10
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 11
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 12
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 13
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 14
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 15
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 16
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 17
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 18
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 19
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 20
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 21
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 22
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 23
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 24
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 25
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 26
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 27
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 28
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 29
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 30
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 31
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 32
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 33
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 34
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 35
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 36
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 37
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 38
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 39
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 40
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 41
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 42
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 43
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 44
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 45
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 46
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 47
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 48
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 49
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 50
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 51
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 52
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 53
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 54
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 55
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 56
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 57
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 58
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 59
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 60
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 61
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 62
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 63
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 64
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 65
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 66
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 67
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 68
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 69
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 70
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 71
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 72
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 73
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 74
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 75
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 76
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 77
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 78
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 79
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 80
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 81
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 82
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 83
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 84
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 85
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 86
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 87
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 88
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 89
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 90
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 91
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 92
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 93
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 94
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 95
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 96
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 97
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 98
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 99
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 100
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 101
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 102
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 103
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 104
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 105
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 106
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 107
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 108
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 109
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 110
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 111
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 112
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 113
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 114
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 115
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 116
Proiect de practică în Primăria Sectorului 3 - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Practica in Primaria Sectorului 3.doc

Alții au mai descărcat și

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Lucrare de diplomă - primar

1. Începutul institutiei primarului în România Etapele si procesele parcurse de institutia primarului au purtat pecetea epocii, a conditiilor...

Funcția de conducere în administrația publică

I. Administratia publica 1.1.Notiunea de administratie publica Una din cele mai utile activitati umane care apare in toata complexitatea vietii...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Proceduri de Atribuire

NEGOCIEREA Procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv...

Inter-Relatiile Sistemului Administrativ cu Mediul Social

1. Conceptul de Sistem Administrativ si elementele sale definitorii Atunci când doi oameni coopereaza pentru a rostogoli o piatra pe care nici...

Te-ar putea interesa și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI CARACTERISTICI GENERALE: Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã...

Proiect practică - Primăria Sectorului 3

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Stagiul de...

Prezentarea Primăriei Sectorului II

1.Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primarul, Viceprimarii, Secretarul, împreuna cu aparatul propriu de...

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Prezentarea Primăriei Sector 2

1. Prezentarea Primariei Sectorului 2 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Institutia publica in care s-a...

Proiect de practică în cadrul unei instituții publice - Primăria Sectorului 5 București

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria...

Ai nevoie de altceva?