Proiect de Practica intr-o Institutie Publica - Primaria Municipiului Slobozia

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect de Practica intr-o Institutie Publica - Primaria Municipiului Slobozia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Indrumator Carmen Radulescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Management

Extras din document

1. Prezentarea institutiei

1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea

Primaria Municipiului Slobozia este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipilui Slobozia privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul municipiului, Viceprimarii, Secretarul municipiului Slobozia, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Slobozia care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local Slobozia, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul Sloboziei este seful administratiei publice locale a municipiului si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.

1.2 Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia este organizat pe compartimente, protrivit structurii organizatorice stabilita prin H.C.L. nr. 12/30.01.2004, si asigura îndeplinirea sarcinilor ce revin Primariei Municipiului Slobozia, ca organ al administratiei publice locale.

Primarul municipiului Slobzia coodoneaza direct sau prin intermediul viceprimarilor, potrivit delegarii de competente, urmatoarea structura organizatorica:

- Secretarul municipiului Slobozia

- Serviciul Administratie publica

Compartimentul juridic si indrumare, control asociatii de proprietari

Compartimentul Administratie publica locala, registrul agricol, Fond funciar autoritate Tutelara si Arhiva

- Directia Tehnica

- Arhitect Sef

Compartimentul Planuri urbanistice, amenajarea teritoriului

Compartimentul Disciplina in constructii

Compartimentul Emitere autorizatii, certificate urbanism, avize

Compartimentul Cadastru urban si imobiliar

Serviciul Gospodarire comunal locativa, Transporturi, Protectia Mediului Patrimoniu si Urmarire servicii publice

Serviciul Investitii, lucrari publice si achizitii

- Directia economica

Birou buget financiar-contabil

Compartimentul Evidenta, stabilire si urmarire concesiuni, chirii si vanzari bunuri din patrimoniul Consiliului Local

Compartimentul incasare executare silita persoane fizice si juridice

Compartimentul colectare si incasare, impozite, taxe si alte creante bugetare

- Serviciul Informatica, Relatii cu publicul si presa

Biroul Audit intern si inspectie

Compartimentul programe si strategii de integrare europeana

Compartimentul libera initiativa

Compartimentul protectie civila

Compartimentul resurse umane

Compartimentul secretariat, protocol, activitati gospodaresti, PSI, protectia muncii

Nr.crt Structura organizatorica

1. DIRECTII 2

2. COMPARTIMENTE 14

3. SERVICII 3

4. BIROURI 2

5. Nivele ierarhice 4

6. Ponderea ierarhica medie

Ponderea ierarhica medie = nr. pers de executie/nr. pers. de conducere

Atributiile Serviciului Informatica, Relatii cu publicul si presa referitoare la informatica sunt:

- propuneri privind realizarea sistemului informatic al C. L. Slobozia;

- concepe, elaboreaza sau propune elaborarea proiectului care sta la baza realizarii unui sistem informatic integrat, in cadrul Primariei Municipiului Slobozia si a serviciilor publice ale C. L Slobozia;

- asigura/propune adaptarea permanenta a sistemului informatic la modificarile legislative aparute;

- propune executarea analizelor de sistem in cadul temelor de proiect aflate in lucru;

- propune elaborarea si/sau achizitionarea produselor informatice si a echipamentelor de calcul;

- instalare, configurare si exploatare hardware si software;

- instaleaza, distribuie, configureaza si intretine in mod corespunzator tehnica de calcul si reteaua de calculatoare;

- tine evidenta licentelor software;

- centralizeaza si rezolva problemele de service-ul la echipamente;

- administreaza reteaua Internet si Intranet existenta in cadrul primariei;

- asigura adminstrarea site-ului institutiei;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Practica intr-o Institutie Publica - Primaria Municipiului Slobozia.doc

Alte informatii

Prezentul document reprezinta un proiect de practica realizat in cadrul primariei municipiului Slobozia.