Proiect practică CAS Iași

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4569
Mărime: 95.90KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Organizarea si functionarea Casei de Asigurari de Sanatate Iasi 3

1.1Scurt istoric 3

1.2Prezentare 3

1.3Obiect de activitate 4

1.4Organizarea interna 6

1.5Relatii functionale interne 7

1.6Relatiile Casei de Asigurari de Sanatate cu exteriorul 8

2.Procesul decizional in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Iasi 11

3.Documentarea administrativa 13

4.Elaborarea si adoptarea/emiterea actelor administrative 14

5.Contenciosul administrativ. 15

6.Gestiunea resurselor umane 17

7.Cheltuielile efectuate de Casa de Asigurari de Sanatate Iasi 19

8.Concluzii 20

Extras din document

1. Organizarea si functionarea Casei de Asigurari de Sanatate Iasi

1.1 Scurt istoric

Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Iasi s-a infiintat in 1999, prin legea 145/1997 abrogata prin OG 150/2002. CAS Iasi este o institutie publica autonoma de interes local, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, care administreaza si gestioneaza in mod autonom Fondul de Asigurari Sociale de Sanatate propriu, cu respectarea normelor elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, asigurand functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel judetean, desfasurand, deci activitati in domeniul asigurarii sanatatii.

1.2 Prezentare

In conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate Iasi este o institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, in subordinea CNAS. CAS Iasi functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS.

Casa de Asigurari de Sanatate Iasi isi desfasoara activitatea in baza unui cadru normativ constituit din urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii publicata in Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006;

- Ordonanta de Urgenta nr.150 din 2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate publicata in Monitorul Oficial nr. 838 din 20 noiembrie 2002;

- Ordinul Comun al Ministerului Sanatatii si a Presedintelui CNAS, nr. 60 din 2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 158 din 2005;

- Ordonata de Urgenta nr.1 din 2006 pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale in domeniul asigurarilor sociale publicata in Monitorul Oficial nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

1.3 Obiect de activitate

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati. Activitatea Casei de Asigurari de Sanatate Iasi se refera in primul rand la aspectele economice si medicale care caracterizeza sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Casa de Asigurari de Sanatate Iasi are rolul de a aplica politica si strategia generala a CNAS in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in raza sa de compententa. Sistemul asigurarilor sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovarii populatiei prin care se ofera un pachet de servicii sub forma serviciilor medicale, de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

Principalele atributii ale CAS Iasi sunt urmatoarele :

• Sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;

• Sa administreze bugetul propriu;

• Sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati sis a le comunice CNAS;

• Sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator;

• Sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;

• Sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

• Sa administreze bunurile casei de asigurari, conform prevederilor legale;

• Sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului cadru.

Preview document

Proiect practică CAS Iași - Pagina 1
Proiect practică CAS Iași - Pagina 2
Proiect practică CAS Iași - Pagina 3
Proiect practică CAS Iași - Pagina 4
Proiect practică CAS Iași - Pagina 5
Proiect practică CAS Iași - Pagina 6
Proiect practică CAS Iași - Pagina 7
Proiect practică CAS Iași - Pagina 8
Proiect practică CAS Iași - Pagina 9
Proiect practică CAS Iași - Pagina 10
Proiect practică CAS Iași - Pagina 11
Proiect practică CAS Iași - Pagina 12
Proiect practică CAS Iași - Pagina 13
Proiect practică CAS Iași - Pagina 14
Proiect practică CAS Iași - Pagina 15
Proiect practică CAS Iași - Pagina 16
Proiect practică CAS Iași - Pagina 17
Proiect practică CAS Iași - Pagina 18
Proiect practică CAS Iași - Pagina 19
Proiect practică CAS Iași - Pagina 20
Proiect practică CAS Iași - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica CAS Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică administrația finanțelor publice Pașcani

Capitolul 1: Organizarea şi funcţionarea Aministraţiei Finanţelor Publice Paşcani 1.1 Scurt istoric După desfiinţarea, în Decembrie 1989, a...

Studiu de caz - sistemul decizional și calitatea deciziilor în Primăria Sectorului 4 din Municipiul București

I. Tema studiului de caz: Sistemul decizional într-o instituţie publică Sistemul decizional constituie componenţa esenţială a sistemului de...

Caiet de practică - Casa Județeană de Pensii Vaslui

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CASEI JUDEŢENE DE PENSII VASLUI Stagiul de practica din perioada 8.VI.2009-28.VI.2009 l-am efectuat la...

Caiet de practică CAS Iași

PREZENTARE În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este o instituţie publică, cu...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Specificul Consilierii în Învățământul Primar

Introducere În lucrarea de faţă propun o abordare a problematicii consilierii elevilor în învăţământul primar din perspectiva impusă de contextul...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iasi

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iași. 1.1 Scurt istoric. Clădirea impresionantă prin somptuozitate și fastul...

Practică BancPost

Introducere Domeniul bancar prezintă un rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi buna funcţionare a unei economii. Datorită acestui fapt am ales...

Supravegherea Bancară - Obiectiv Important al Băncilor Centrale

Introducere Am ales această temă deoarece resursele bancare au reprezentat o curiozitate pentru mine dar și organizarea funcționalitatea băncilor...

Achiziții

Motivatie Ca orice inventie si aceasta a pornit din necesitate. In urma efectuarii Reviziei Tehnice Periodice la masina am aflat ca trebuie sa...

Practică BancPost

CAP. I PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Banc Post a fost înfiinţată la 1 iulie 1991, cu un capital social de 226 milioane lei, în urma reorganizării...

Monografie CAS Iași

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionalitatea la CAS Iaşi 1.1. Scurt istoric Asigurările sociale de sănătate din România reprezintă principalul...

Influența relațiilor informale asupra performanței în organizații

Introducere In contextul economic actual, a fi performant este o calitate absolut necesara pentru a rezista in mediul competitiv, accentuat de...

Ai nevoie de altceva?