Proiect Practica Consiliul Judetean Vrancea

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Practica Consiliul Judetean Vrancea.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: profiroiu alina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala.

CONSILIUL JUDETEN VRANCEA este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul Judetean Vrancea este compus din 33 de consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber expriat, in conditiile stabilite de Legea215/2001 a administratiei publice locale si legea 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Consiliul judetean se constituie in termrnul prevazut de legea administratiei publice locale nr.215/2001, respective in 20 zile de la data desfasurarii alegerilor.

Convocarea consilierilor judeteni declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de prefect prin ordin.

La sedinta de numire pot participa prefectul sau reprezentantul sau.

Sedinta de constituire este legala daca participa cel putin duoa treimi din numarul consilierilor alesi.

Lucrarile sedintei de constituire sunt deschise de prefect sau reprezentantul acestuia care il invita pe cel mai in varsta din consilieri precum si doi asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei.

Pentru validarea mandatelor consilierilor se constituie o comisie de validare

Consiliul judetean este legal constituit dup ace au fost validate mandatele si au depus juramantul cel putin doua treimi din numarul membrilor care il compun.

Declararea ca legal constituit a consiliuliu judetean se face de presedintele de varsta si se constata prin hotarare.

Consiliul judetean Vrancea allege din randul membrilor sai, pe toata durata mandatului, un presedinte si doi vicepresedinti.

Presedintele si vicepresedintii isi pastreaza calitatea de consilieri judeteni pe toata durata mandatului.

1.2. Baza legala de infiintare

Consiliul judetean Vrancea se infiinteaza in baza Legii 215/2001 a administratiei publice locale si a Legii 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

" Constitutia Romaniei;

" Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

" Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarului public;

" Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

" Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

" Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

" Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii si unele ;masuri pentru realizarea locuintelor;

" Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala;

" Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

" Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

" Legea nr. 426/2001 privind aprobarea O.U.G nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;

" Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public;

" Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului;

" Legea nr. 145/1999 privind modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996;

" Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala a Romaniei;

" Legea nr. 16/1996 a arhivelor nationale;

" Legea nr. 107/1996 a apelor;

" Legea nr. 114/1996 a locuintei;

" Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice;

" Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;

" Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

" Legea nr. 84/1995 a invatamantului;

" Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Practica Consiliul Judetean Vrancea.doc

Alte informatii

l-am prezentat in cadrul facultatii de management administratie publica din cadrul ase bucuresti.