Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10508
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oprea Florin

Cuprins

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI 1

1.1 REPERE GENERALE 1

1.2 SCURT ISTORIC AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI 2

1.3 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI 4

1.4 RELAŢII INTERNE ŞI EXTERNE 6

1.5 MISIUNEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI 10

1.6 AUTONOMIA LOCALĂ 10

1.7 TUTELA ADMINISTRATIVĂ 11

CAPITOLUL 2 ETAPELE PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CADRUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI 13

2.1 DECIZIA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 13

2.2 STRUCTURA PROCESULUI DECIZIONAL 13

2.3 ETAPELE PROCESULUI DECIZIONAL 14

2.4 PROCESUL DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR DE MANAGEMENT PUBLIC ÎN CADRUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI 16

CAPITOLUL 3 ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR SPECIFICE COMPARTIMENTULUI RELAŢII PUBLICE, SECRETARIAT, APOSTILĂ 18

3.1 COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, SECRETARIAT, APOSTILĂ 18

3.2 CIRCUITUL CERERILOR FORMULATE ÎN BAZA LEGII NR.544/2001 19

3.3 CIRCUITUL CERERILOR PENTRU APOSTILAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE 20

3.4 CIRCUITUL PRIVIND CERERILE DE AUDIENŢĂ 20

3.5 EVIDENŢA REGISTRELOR COMPARTIMENTULUI RELAŢII PUBLICE 20

CAPITOLUL 4 ELABORAREA ŞI ADOPTAREA/EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE 21

CAPITOLUL 5 PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 22

5.1 CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 22

5.2 PERSOANELE CARE POT SESIZA INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 23

5.3 PROCEDURA DE REZOLVARE A CERERILOR ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 24

CAPITOLUL 6 GESTIUNEA RESURSELOR UMANE 26

6.1 POLITICA DE PERSONAL 26

6.2 STRUCTURA CARIEREI FUNCŢIONARILOR PUBLICI 26

6.3 ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARILOR PUBLICI 27

6.4 EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI 28

CAPITOLUL 7 CHELTUIELILE PUBLICE ALE INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI 29

7.1 CONSIDERENTE GENERALE 29

7.2 CHELTUIELILE PUBLICE ŞI CLASIFICAREA ACESTORA 30

CONCLUZII 33

BIBLIOGRAFIE ŞI WEBOLOGIE 34

Extras din document

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI

1.1 Repere generale

Scurtă prezentare a judeţului Iaşi

Judetul Iasi se află situat în partea de nord-est a României, este mărginit la vest de râul Moldova şi la est de raul Prut - care constituie şi graniţa cu Republica Moldova. Cu o suprafaţă de 5 476 Km2, Iaşiul este un judeţ mediu ca întindere, reprezentând 2,3% din suprafaţa ţării. Judeţul are 2 municipii, 3 oraşe şi 92 de comune.

Judeţul Iaşi este parte componentă a Regiunii de Dezvoltare 1 Nord-Est, structură concepută ca rezultat direct al Programului PHARE "Politica Regională - Analiză şi Dezvoltare" pentru realizarea unei dezvoltări durabile, în directă concordanţă cu caracteristicile istorice, culturale şi socio-economice. Legea privind dezvoltarea regională, armonizată cu standardele europene, prevede crearea unui număr de 8 regiuni de dezvoltare în baza acordului liber consimţit de asociere al unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul acestora, prin crearea unor instituţii adecvate, la nivel central şi regional.

Municipiul Iaşi, supranumit “oraşul celor şapte coline", este reşedinţa judeţului Iaşi şi principalul centru urban din nord-estul României. Iaşiul a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 şi 1862 şi capitala României între 1916-1918.

Conform datelor recensământului din anul 2002, Iaşiul număra 320.888 de locuitori şi era astfel al doilea oraş ca mărime din România. Zona Metropolitană Iaşi, care include 13 localităţi învecinate, avea o populaţie de aproximativ 400.000 de locuitori.

Iaşi este centrul cultural, economic şi academic al Moldovei. Aici funcţionează Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, una din cele mai prestigioase instituţii academice din România, precum şi alte patru universităţi publice şi şapte particulare.

1.2 Scurt istoric al Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Autonomia locală nu poate fi realizată decât în cadrul principiilor statului de drept, principiul autonomiei locale însuşi fiind unul din acestea în toate ţările democratice. La nivelul unităţii administrativ teritoriale cu gradul cel mai mare de extensie, Prefectul este un reprezentant al statului cu rolul de a veghea asupra aplicării legii de către autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv ale comunităţilor autonome.

Potrivit Constituţiei României, prefectul este reprezentantul Guvernului la nivel judeţean. El are următoarele calităţi:

1. reprezentant al Guvernului;

2. conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale;

3. autoritate de tutelă administrativă pentru supravegherea legii de către autorităţile administraţiei publice locale.

Funcţia prefectului, ca reprezentant al Guvernului, are caracter politic. Aliniatul al 2-lea din art. 123 precizează că: "Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale". Alin. 3 al aceluiaşi articol spune că: “Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică.”

În baza acestor prevederi legale, a luat fiinţă Prefectura jud. Iaşi. Prin H.G. nr.118/09.03.1992 privind structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturii, precum şi finanţarea acestuia, la art.1 s-a prevăzut: “La prefecturi se organizează un aparat tehnic de specialitate, care asigură realizarea atribuţiilor ce revin, potrivit legii, prefectului şi comisiei administrative.”

În ordine cronologică, au fost prefecţi ai judeţului Iaşi: Dan Gâlea, Lucian Flaişer, Florin Vitan, Corneliu Rusu Banu, Nicolae Aposol, Ioan Avarvarei, Spiridon Creţu, Radu Prisacaru, Nicusor Paduraru, Marius Bodea, Victorel Lupu, Dragomir Sava Tomaseschi.

În anul 2004 a intrat în vigoare Legea nr.340 privind instituţia prefectului. Conform acesteia, începând cu 1 ianuarie 2006, prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici.

Preview document

Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 1
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 2
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 3
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 4
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 5
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 6
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 7
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 8
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 9
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 10
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 11
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 12
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 13
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 14
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 15
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 16
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 17
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 18
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 19
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 20
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 21
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 22
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 23
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 24
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 25
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 26
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 27
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 28
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 29
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 30
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 31
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 32
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 33
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 34
Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica - Institutia Prefectului Judetului Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii...

Proiect Practica Primaria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Lucrare de Practica - In Cadrul Serviciului Finantelor Publice al Primariei Municipiului Iasi

1. Scurt istoric al orasului Iasi Orasul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, în care a pulsat mereu,...

Cariera în Funcția Publică

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei la Consiliul Judeţean Arad implică o gamă largă de activităţi desfăşurate, în principal de către personalul...

Modalități de Îmbunătățire a Procesului Decizional în Administrația Publică din România

Introducere Cap.1 Consideraţii generale O definiţie a conceptului de administraţie publică ar putea fi aceea comform căreia ea desemnează...

Caiet de Practica - Primaria Comunei Puiesti

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Importanta Fazelor Procesului Decizional in Administratia Publica

Decizia administrativă – noţiune, tipuri şi caracteristici a. Noţiunea de decizie administrativă Activitatea Administraţiei Publice se realizează...

Organizarea si Functionarea Autoritatii-Institutiei Publice

1.Organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice 1.1. Scurt istoric Primăria municipiului Piatra Neamţ a fost constituită în anul...

Ai nevoie de altceva?