Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 28030
Mărime: 168.86KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Extras din document

Consiliul Local Suhaia este autoritatea deliberativă locală, care are capacitatea efectivă de a administra şi dispune de resursele financiare şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunei Suhaia, de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale, treburile publice în conformitate cu prevederile autonomiei locale şi în condiţiile legii.

Primăria Comunei Suhaia, formată din primar, viceprimar, secretarul comunei şi aparatul propriu de specialitate al Consiliului local, constituie structura fucnţională cu activitate permanentă care duca la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale.

Consiliul Local Suhaia şi Primăria Comunei Suhaia se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Consiliul Local Suhaia este format din 11 consilieri locali iar printre cele mai importante atribuţii în ceea ce priveşte protecţia mediului, sunt:

- acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură,a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;

- contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;

- administrează domeniul public al comunei;

- analizează şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni împotriva incediilor, inundaţiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase.

În subordinea Consiliului Local Suhaia se află:

- Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare,

- Serviciul public de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare

- Serviciul public de salubrizare

- Serviciul public de asistenţă socială.

Autoritatea administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în

Comuna Suhaia, ca autoritate executivă, este primarul comunei – Gîţoiu Ion.

În cadrul Primăriei Comunei Suhaia, mai funcţionează viceprimarul comunei – Ovedenie Stan, secretarul comunei – jr. Dorina Antonescu şi aparatul propriu de specialitate format din 11 funcţionari.

Primarul comunei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, individuale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;

- asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;

- ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului;

- controlează igiena şi salubritatea localurilor publice; conduce serviciile publice locale.

Autorităţile administraţiei publice locale, Consiliul local şi Primăria Comunei Suhaia, au următoarele atribuţii şi răspunderi în privinţa protecţiei mediului:

a) aplică prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu respectarea principiilor legale;

b) urmăresc respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici care prestează servicii publice de gospodărie comunală;

c) adoptă programe şi proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităţilor, cu respectarea prevederilor legale;

d) organizează structuri proprii pentru protecţia mediului, colaborează cu autorităţile competente pentru protecţia mediului şi le informează asupra activităţii desfăşurate;

e) promovează o atitudine corespunzătoare a comunităţilor locale în legătură cu importanţa protecţiei mediului;

f) asigură, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare a localităţilor, de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor publice;

g) conservă şi protejează spaţiile verzi urbane şi/sau rurale, astfel încât să se asigure suprafaţa optimă stabilită de reglementările în vigoare. În localităţile în care nu există posibilitatea asigurării acesteia, conservarea spaţiilor verzi existente este prioritară;

h) supraveghează operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltarea sistemelor de colectare a deşeurilor refolosibile;

i) organizează servicii specializate pentru protecţia mediului şi colaborează, în acest scop, cu autorităţile pentru protecţia mediului.

ROMÂNIA

JUDEŢUL TELEORMAN

COMUNA SUHAIA

PRIMAR

R A P O R T

Privind starea economică şi socială a comunei Suhaia pe anul 2007

Preambul

Comuna Suhaia, judeţul Teleorman, situată în partea de sud a judeţului, pe malul stâng al Dunării, ate o suprafaţă totală de 7.485 ha, din care intravilan sunt 159 ha, celelalte fiind ocupate de păduri, teren agricol, păşuni, lacuri şi terenuri cu altă destinaţie.

Populţia totală la 1 ianuarie 2006 a fost de 2.976 locuitori, iar fluctuaţiile în cursul anului nu sunt semnificative. Din totalul populaţiei, 1.444 sun bărbaţi şi 1.532 sunt femei, existând un relativ dezechilibru între cele două categorii.

În cadrul comunei există un singur sat.

1. Populaţia

Populaţia stabilă totală este de 2.976 locuitori iar populaţia ocupată la 01.01.2006

este de 1040 persoane.din estimări şi consultări cu A.J.O.F.M. rezultă că în anul 2006 au fost create în comună aproximativ 30 de noi locuri de muncă.

Principalele domenii sunt : agricultura, comerţul, sănătatea şi asistenţa socială, învăţământul şi administraţia publică, precum şi serviciile publice comunale.

Preview document

Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 1
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 2
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 3
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 4
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 5
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 6
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 7
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 8
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 9
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 10
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 11
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 12
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 13
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 14
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 15
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 16
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 17
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 18
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 19
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 20
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 21
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 22
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 23
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 24
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 25
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 26
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 27
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 28
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 29
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 30
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 31
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 32
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 33
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 34
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 35
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 36
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 37
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 38
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 39
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 40
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 41
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 42
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 43
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 44
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 45
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 46
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 47
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 48
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 49
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 50
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 51
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 52
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 53
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 54
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 55
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 56
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 57
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 58
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 59
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 60
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 61
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 62
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 63
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 64
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 65
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 66
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 67
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 68
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 69
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 70
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 71
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 72
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 73
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 74
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 75
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 76
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 77
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 78
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 79
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 80
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 81
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 82
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 83
Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica - Prezentarea Consiliului Local Suhaia si a Primariei Comunei Suhaia.doc

Alții au mai descărcat și

Practică - Primăria Comunei Malu

1. Prezentarea institutiei publice 1.1.Denumirea institutiei, date generale, profil, obiect de activitate Alegerea institutiei in care sa imi...

Managementul Public

INTRODUCERE Lucrarea cuprinde informaţii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară Consiliul Local. Se pune un accent deosebit pe importanţa...

Proiect de practică - Consiliul Județean Teleorman

1. Prezentarea institutiei 1.1 Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea Consiliul Judeţean Teleorman este...

Studiu de caz - sistemul decizional și calitatea deciziilor în Primăria Sectorului 4 din Municipiul București

I. Tema studiului de caz: Sistemul decizional într-o instituţie publică Sistemul decizional constituie componenţa esenţială a sistemului de...

Practică - Primăria Comunei Grătiești

Introducere Obiectivul principal al stagiului de practica este dupa parerea mea introducerea in sistemul administrativ de stat, pentru o mai buna...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?