Proiecte Strategice în Învățământul Superior

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 15211
Mărime: 1.99MB (arhivat)
Publicat de: Costache Iorga
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Marinescu Nicolae

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Introducere 2
 3. Cap 1 Proiecte de finanţare în învăţământul superior 4
 4. 1.1 Mecanisme de finanţare a sistemului educaţional în Uniunea Europeana 4
 5. 1.2 Strategia Europeană de ocupare 5
 6. 1.3 Modalităţi de finanţare în sistemul educaţional din România 6
 7. 1.4 Domeniul de intervenţie privind calitatea în învăţământul superior 8
 8. 1.5 Cercetare stiinţifică în Universitatea Transilvania din Braşov 9
 9. Bibliografie Cap 1 13
 10. Cap. 2 Prezentarea Universitatii Transilvania din Braşov 14
 11. 2.1 Scurt istoric 14
 12. 2.2. Date de identificare ale Universităţii Transilvania din Braşov 16
 13. 2.3 Misiune şi obiective 17
 14. 2.4 Modul de organizare al Universităţii Transilvania din Braşov 18
 15. 2.5 Relaţii cu mediul economic şi socio-cultural şi relaţiile internaţionale 21
 16. 2.6 Analiza SWOT 23
 17. Bibliografie Cap 2 28
 18. Cap.3 Studiu de caz: Implementarea de proiecte strategice în UnitBv 29
 19. 3.1 Proiecte strategice în învăţământul superior 29
 20. 3.2 Institutul CDI: Produse High Tech pentru dezvoltare durabilă PRO-DD 31
 21. 3.3 Proiectul ID6600 :,,Studii doctorale pentru dezvoltare durabilă’’ 41
 22. 3.4 Proiectul INED:,,Investiţie în dezvoltare durabilă prin burse doctorale’’ 43
 23. 3.5 Proiectul: ,,Burse post -doctorale pentru dezvoltare durabilă POSTDOC-DD’’ 44
 24. 3.6 Programe internaţionale de mobilitate Erasmus 46
 25. Bibliografie Cap 3 49
 26. Cap.4 Concluzii şi propuneri 51
 27. Bibliografie generală: 58

Extras din proiect

Motto: “Cum arată şcoala astăzi, aşa va arăta ţara mâine”

Introducere

Aderarea României la Uniunea Europeană constituie o prioritate politică majoră a întregii societăţi româneşti. În această perspectivă, întreaga abordare a problematicii învăţământului preuniversitar trebuie considerată prin implicaţiile dezvoltării educaţiei asupra procesului de aderare.

Universitatea Transilvania din Braşov este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, înfiinţată pe baza Decretului nr. 175/1948 şi Decizia Ministerială nr. 263327/ 1948, cu denumirea Institutul de Silvicultură Braşov. Instituţia a dobândit denumirea actuală în baza Ordinului Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 4894/ 23.03.1991.

Universitatea Transilvania din Braşov are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).

Pentru realizarea acestei misiuni, Planul Strategic al Universităţii, pentru perioada 2008-2012, cuprinde un set de obiective strategice, care permit formularea anuală a obiectivelor operaţionale:

Obiectiv strategic 1: Asigurarea calităţii activităţilor derulate în universitate pentru îndeplinirea referenţialelor de acreditare internaţională ;

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea cadrului, resurselor şi instrumentelor necesare pentru realizarea transferului de cunoaştere în spaţiul academic;

Obiectiv strategic 3: Consolidarea Universităţii Transilvania din Braşov ca entitate academică de referinţă în cercetarea ştiinţifică ;

Obiectiv Strategic 4: Valorificarea resurselor şi competenţelor din Universitatea Transilvania din Braşov prin transferul de cunoaştere către mediul exterior universităţii;

Obiectiv strategic 5: Asigurarea climatului academic necesar desfăşurării activităţilor universităţii;

Obiectiv strategic 6: Dezvoltarea cadrului de management instituţional necesar îndeplinirii obiectivelor propuse, printr-un parteneriat activ cu studenţii;

Obiectiv strategic 7: Asigurarea calităţii vieţii universitare a studenţilor.

Planul strategic s-a dezvoltat ţinând seama de misiunea universităţii, de situaţia identificată la nivelul facultăţilor şi al universităţii în ansamblu, de diversitatea ofertei educaţionale, de resursele umane şi materiale existente, precum şi de cerinţele etapei următoare. El este actualizat în baza următoarelor documente:

Declaraţia de la Bologna a miniştrilor educaţiei, 19 iunie 1999 precum şi de declaraţiile ulterioare ale Summit-urilor de la Praga, Berlin şi Bergen;

Legea privind Organizarea Studiilor Universitare (legea nr. 288/2004);

Legea privind Statutul Personalului Didactic (legea nr. 128/1997);

Legea privind Asigurării Calităţii în Învăţământul Superior (legea nr. 87/2006);

Metodologia de evaluare externă a ARACIS (2006);

Hotărârea de Guvern privind Organizarea şi Desfăşurarea Studiilor de Doctorat (HG 567/2005)

Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice din România (www.cncsis.ro).

Planul strategic şi planurile operaţionale anuale sunt cunoscute de întreaga comunitate academică din universitate şi sunt parte a web site-ului universităţii.

Cap 1 Proiecte de finanţare în învăţământul superior

Obiectivele strategice stabilite de către Comisia Europeana în anul 2002, în cadrul Consiliului European de la Barcelona, precum şi deciziile adoptate la nivel european în cadrul procesului Bologna au determinat accelerarea procesului de reformă a sistemului educaţional.

1.1 Mecanisme de finanţare a sistemului educaţional în Uniunea Europeana

Potrivit prevederilor Tratatului de constituire a Consiliului Europei, Uniunea Europeana trebuie sa contribuie la dezvoltarea calitativă a educaţiei prin încurajarea cooperării între statele membre, iar, dacă este necesar, prin sprijinirea şi completarea acţiunilor acestora în vederea respectării responsabilităţilor pentru conţinutul organizării sistemului educaţional şi asigurării diversităţii culturale şi lingvistice. De asemenea, Uniunea Europeană şi statele membre trebuie să accelereze cooperarea cu alte ţări şi organisme internaţionale competente în domeniul educaţiei,în particular cu Consiliul Europei.

În martie 2000, Consiliul European a stabilit drept ţintă transformarea Uniunii Europene, la nivelul anului 2010, în cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă să asigure creşterea economică prin intermediul creării de locuri de muncă mai bune, precum şi o mare coeziune socială.

În realizarea acestui deziderat, Consililul European a invitat statele membre la o reflecţie generală despre obiectivele concrete ale sistemelor educaţionale şi la o creştere anuală substanţială pe locuitor a investiţiilor în capital uman.

Uniunea Europeană şi statele membre trebuie să aloce resurse suficiente pentru realizarea obţinerii unui grad ridicat de eficienţă în domeniul educaţiei şi pregătirii profesionale.

Structura finanţării şi politicile practicate în domeniul învăţământului variază de la un stat la altul.

Uniunea Europeană a dezvoltat programe destinate să contribuie la dezvoltarea şi finanţarea sistemului educaţional şi de pregătire, care să ajute la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia Lisabona.

Toate sursele de finanţare a învăţământului pot fi grupate în doua mari categorii, respectiv: surse publice şi surse private. Sursele publice provin de la autorităţile centrale, regionale şi locale, în timp ce sursele private provin de la studenţi şi organisme neguvernamentale.Importanţa relativă a fiecarui tip de sursă de finanţare, variază de la un stat la altul, mergând de la finanţarea totală a educatiei în ţări precum Danemarca, Finlanda şi Suedia, în timp ce în multe state membre taxele de studiu sunt suportate de către studenţi.

Preview document

Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 1
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 2
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 3
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 4
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 5
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 6
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 7
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 8
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 9
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 10
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 11
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 12
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 13
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 14
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 15
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 16
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 17
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 18
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 19
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 20
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 21
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 22
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 23
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 24
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 25
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 26
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 27
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 28
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 29
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 30
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 31
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 32
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 33
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 34
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 35
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 36
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 37
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 38
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 39
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 40
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 41
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 42
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 43
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 44
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 45
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 46
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 47
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 48
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 49
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 50
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 51
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 52
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 53
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 54
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 55
Proiecte Strategice în Învățământul Superior - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Proiecte Strategice in Invatamantul Superior.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Organizatoric al Managementului

Introducere Mediul în care-şi desfăşoară activitatea instituţiile este tot mai complex şi imprevizibil, iar ritmurile schimbărilor acestuia este...

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Politica educațională a Uniunii Europene

Partea I – Politica educationala a UE 1. Concepte de baza privind politica educationala a) Primi pasi in cooperarea europeana in domeniul...

Managementul calității învățământului superior

INTRODUCERE Managementul calitații totale este o abordare managerială destinată îmbunătățirii competitivitații, flexibilitații, eficacitații...

Finanțarea Cheltuielilor în Învățământul Superior

1. LOCUL ŞI ROLUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 1.1 Semnificaţii şi interpretări în legătură cu învăţământul Învăţământul, prin...

Managementul mărcii

I. PREZENTARE GENERALĂ (aspecte relevante cu privire la organizaţie: istoric, notorietatea şi imaginea companiei etc.) A. Prezentare generală a...

Structura organizatorică a Universității Transilvania

1. Scurt istoric al Universitatii Transilvania Brasov Inceputul si dezvoltarea invatamantului universitar in Brasov isi au originea in vechile...

Proiect european - înființare post radio

I. INIŢIEREA PROIECTULUI 1.1. Descrierea contextului proiectului a. Ideea proiectului Proiectul vizează înfiinţarea unui post de radio pentru...

Ai nevoie de altceva?