Raport de Drept Administrativ

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3200
Mărime: 27.39KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Maria Bercu

Extras din document

Capitolul I: Aspecte generale privind noţiunea de raport juridic de drept administrativ

1.1 Noţiunea de raport de drept administrativ (fundamente, definiţii)

Rezultatul acţiunii normelor de drept administrativ în relaţiile sociale îl constituie raporturile de drept administrativ, care apar, aşadar, ca o categorie distinctă de raporturi juridice. În cea mai simplă definiţie, raporturile juridice sunt înţelese ca fiind relaţiile sociale ce au căzut sub incidenţa normelor juridice (reglementate de normele juridice). De aici rezultă că nu orice relaţie socială este reglementată de norme juridice şi că nu poate fi conceput un raport juridic în absenţa normelor juridice.

Având în vedere literatura de specialitate, vom încerca să definim noţiunea de raport de drept administrativ conform opiniilor diverşilor teoreticieni.

Profesorul Romulus Ionescu defineşte raportul de drept administrativ ca fiind: „acele raporturi juridice care se nasc prin reglementare de către normele juridice, direct sau indirect, adică prin fapta juridică săvârşită în executarea acestora , a raporturilor sociale care formează obiectul administraţiei de stat realizată de către organele administrative ale statului”

De asemenea, Nicolae Popa defineşte şi el raportul juridic ca fiind:” acea legătură socială reglementată de norma juridică, conţinând un sistem de interacţiune reciprocă între participanţii determinaţi, legătură ce este susceptibilă a fi apărată pe calea coerciţiei statale”.

Într- o altă teorie se susţine că raportul juridic se poate naşte direct din norma juridică. Adepţii acestei teorii susţin ideea a existenţei raporturilor juridice de conformare care se nasc din normele juridice prohibitive. În această situaţie realizarea prescripţiei normelor juridice se înfăptuieşte de bunăvoie , prin conformare, în cadrul unui raport juridic, izvorând direct din norma de drept, iar numai în ipoteza încălcării dispoziţiei, realizarea dreptului având loc prin constrângere, în cadrul unui raport de conflict.

În concluzie, ţinând seama de aceste definiţii, vom spune că raporturile de drept administrativ sunt tocmai relaţiile sociale care au fost reglementate, direct sau indirect, adică prin intervenţia unor fapte juridice, de către normele dreptului administrativ.

1.2 Categorii de raporturi de drept administrative

Bazându- se pe anumite criterii, se poate realiza o clasificare a rapoartelor de drept administrativ. Astfel, în funcţie de locul unde apar, se disting două categorii de raporturi de drept administrative:

a). raporturi în interiorul administraţiei publice, în accepţiunea de sistem de organe;

b). raporturi în afara administraţiei publice, în aceaşi accepţiune.

În cadrul acestor două mari grupe, se disting subgrupe de drept administrativ, în funcţie de drepturile şi obligaţiile subiectelor în aceste raporturi, deci de conţinutul raporturi.

În interiorul administraţiei publice iau naştere trei categorii de raporturi de drept administrative:

Raporturi de subordonare între organe diferite, de exemplu, între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi un inspectorat şcolar judeţean. Raporturile de subordonare pot lua naştere şi în cadrul aceluiaşi organ al administraţiei publice, şi anume între compartimente diferite( de exemplu, între un serviciu şi un birou) sau între persoane diferite( de exemplu, un şef de birou şi subalternii săi).

Raporturi de colaborare între organe, compartimente sau persoane între care nu există raporturi de subordonare( de exemplu, acordarea unui aviz de către un minister pentru emiterea unui act administrativ de către un alt ministru).

Raportul de participare care se nasc, de asemenea, între organe, compartimente sau persoane între care nu există raporturi de subordonare. Aceasta participă, conlucrează la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite acţiuni. De exemplu, ordinal emis in 2007 de către ministrul afacerilor externe, ministrul apărării, ministrul justiţiei, ministrul internelor şi reformei administrative, minsitrul educaţiei, cercetării şi tineretului, ministerul sănătăţii publice, privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisie Naţionale de Drept Internaţinal Umanitar.

Preview document

Raport de Drept Administrativ - Pagina 1
Raport de Drept Administrativ - Pagina 2
Raport de Drept Administrativ - Pagina 3
Raport de Drept Administrativ - Pagina 4
Raport de Drept Administrativ - Pagina 5
Raport de Drept Administrativ - Pagina 6
Raport de Drept Administrativ - Pagina 7
Raport de Drept Administrativ - Pagina 8
Raport de Drept Administrativ - Pagina 9
Raport de Drept Administrativ - Pagina 10
Raport de Drept Administrativ - Pagina 11
Raport de Drept Administrativ - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Raport de Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

INTRODUCERE În ansamblu dreptul administrativ reprezintă ramură a dreptului public, alcătuit din ansamblu normelor care reglementează relaţiile...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială

Putem spune că dreptul comercial (devenit al profesioniștilor) este și va rămâne ramura cea mai dinamică a dreptului privat. Acesta este definit ca...

Raportul de Drept Administrativ

Raporturile de drept administrativ reprezintă relaţiile sociale care au fost reglementate, direct sau indirect, adică prin intervenţia unor fapte...

Raportul Juridic de Drept Administrativ și Raportul Juridic de Drept Civil

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul...

Noțiuni și concepte de bază privind știința administrației

Societatea cunoaste un proces continuu de diversificare si multiplicare a serviciilor administrative, care impune necontenite imbunatatiri si...

Drept Vamal

Capitolul I Dreptul vamal ramură distinctă de drept Secţiunea 1. Noţiunea dreptului vamal In evoluţia dreptului românesc, tratamentul...

Ai nevoie de altceva?