Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 7419
Mărime: 45.92KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. Isac Florin
un proiect de diploma bazat pe evaluarea intreprinderii. s-a prezentat anul trecut in cadrul universitatii Aurel Vlaicu Arad

Cuprins

TITLUL I. SINTEZA EVALUARII

CERTIFICARE

TITLUL II. GENERALITATI

II.1. Obiectul si scopul evaluarii

II.2. Data evaluarii

II.3. Clauze de nepublicare

II.4. Responsabilitate fata de terti

II.5. Ipoteze si circumstante limitative

II.6. Standarde

II.7. Procedura de evaluare

II.8. Tipul valorii estimate

TITLUL III. PREZENTAREA SOCIETATII

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE.

CAP. 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

CAP. 3. CONSTITUIRE. ISTORIC

CAP. 4. FORMA JURIDICA. CAPITALUL SOCIAL

CAP. 5. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

CAP. 6. SITUATIA PATRIMONIALA

CAP. 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

TITLUL III. ANALIZA DIAGNOSTIC

CAP. 1. DIAGNOSTICUL JURIDIC

Sectiunea 1. Dreptul societatii

Sectiunea 2. Dreptul comercial

Sectiunea 3. Dreptul civil

Sectiunea 4. Dreptul fiscal

Sectiunea 5. Dreptul muncii

Sectiunea 6. Dreptul mediului

Sectiunea 7. Dreptul comertului exterior

Sectiunea 8. Litigii

CAP. 2. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI RESURSELOR UMANE

Sectiunea 1. Managementul si structura organizationala

Sectiunea 2. Analiza dimensiunii si structurii potentialului uman

Sectiunea 3. Concluzii

CAP. 3. DIAGNOSTICUL COMERCIAL

Sectiunea 1. Servicii

Sectiunea 2. Piata societatii comerciale

Sectiunea 3. Clientii

Sectiunea 4. Furnizorii

Sectiunea 5. Concurenta

Sectiunea 6. Concluzii

CAP. 4. DIAGNOSTICUL OPERATIONAL

Sectiunea 1. Organizarea activitatii

Sectiunea 2. Capacitatile de prestari servicii si gradul de utilizare a acestora

Sectiunea 3. Activitatea tehnica. Intretinere si reparatii

Sectiunea 4. Asigurarea calitatii serviciilor

Sectiunea 5. Activitatea de aprovizionare

Sectiunea 6. Concluzii

Sectiunea 7. Analiza situatiei mijloacelor fixe

Sectiunea 8. Necesitati de restructurare si investitii

CAP. 5. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR

Sectiunea 1. Patrimoniul net

Sectiunea 2. Capitalul social

Sectiunea 3. Analiza posturilor de activ

Sectiunea 4. Analiza posturilor de pasiv

Sectiunea 5. Indicatorii economico-financiari

TITLUL IV. EVALUAREA

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE

CAP. 2. METODA PATRIMONIALA

Sectiunea.1. Activul net contabil

Sectiunea.1. Activul net corectat

CAP. 3. METODA DE RANDAMENT

Sectiunea 1. Metoda fluxurilor

Sectiunea 2. Metoda profitabilitatii

Sectiunea 3. Concluzi

TITLUL V. ANEXE

Extras din document

TITLUL I. SINTEZA EVALUARII

1. OBIECTUL EVALUARII – partile sociale ale SC Contor Group SRL Arad

2. SCOPUL EVALUARII - estimarea valorii de piata a intreprinderii SC Contor Group SRL Arad, in vederea vanzarii

3. BENEFICIARUL LUCRARII – SC Contor Group SRL Arad

4. DATA EVALUARII - 05 Mai 2008

5. VALORI ALE EVALUARII OBTINUTE IN FUNCTIE DE METODELE SI PREVIZIUNILE FOLOSITE

5.1. Valori patrimoniale

- Valoarea patrimoniala a activului net

V AN = ? lei

V parte sociala = ? lei

- Valoarea patrimoniala a activului net corectat

V ANC = ? lei

V parte sociala = ? lei

5.2. Valori de cash - flow

V CF = ? lei

V parte sociala = ? lei

5.3. Valori de profitabilitate

V P1 = ? lei

V parte sociala = ? lei

5.4. OPINIA EVALUATORULUI

V SOCIETATE = ? lei

V parte sociala = ? lei

CERTIFICARE

Evaluatorul declară că datele primite de la societate şi rezultatele obţinute în urma evaluării sunt confidenţiale.

Certificăm că analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate şi condiţiile limitative specifice şi sunt analizele, opiniile şi concluziile noastre personale, neinfluenţate de nici un factor. În plus certificăm că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în societatea comercială care face subiectul prezentului raport de evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate.

Lucrarea are caracter didactic, iar analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România). Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Prezentul raport se supune normelor ANEVAR şi poate fi expertizat (la cerere) de către unul dintre membrii autorizaţi special în acest sens de către sus – numita organizaţie.

TITLUL II. GENERALITATI

1. OBIECTUL SI SCOPUL EVALUARII

Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piata a partilor sociale SC CONTOR GROUP SRL ARAD asa cum este definita in standardele ANEVAR in vederea vanzarii de catre proprietar.

Beneficiarul lucrarii este societatea comerciala, in calitate de client si destinatar. Raportul de evaluare se adreseaza SC Contor Group SRL Arad in calitate de client si destinatar.

2. DATA EVALUARII

La baza efectuarii evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor si situatiilor patrimoniale ale SC Contor Group SRL Arad corespunzatoare datei 05.05.2008 la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluator.

Evaluarea a fost realizata in perioada Mai 2008.

3. CLAUZE DE NEPUBLICARE

Nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitoare la valori) nu se vor publica sau mediatiza fara acordul prealabil scris al evaluatorului, cu specificarea formei si contextului in care urmeaza sa apara.

Publicarea integrala, partiala, precum si utilizarea lui de catre alte persoane decat clientul si destinatarul atrage dupa sine incetarea obligatiilor contractuale.

4. RESPONSABILITATE FATA DE TERTI

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informatiilor furnizate de catre proprietar, corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.

In conformitate cu uzantele din Romania, valorile estimate de catre evaluator sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval de timp limitat dupa aceasta data, in care conditiile specifice ale pietei imobiliare nu sufera modificari semnificative care sa afecteze opiniile exprimate.

Acest raport de evaluare este destinat scopului precizat, numai pentru uzul destinatarului, asa cum este mentionat mai sus. Raportul este confidential, strict pentru client si destinatar si evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate fata de o alta persoana in nici o circumstanta.

5. IPOTEZE SI CIRCUMSTANTE LIMITATIVE

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut cont in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt urmatoarele:

• Din informatiile puse la dispozitia evaluatorului de catre client, proprietatea nu este supusa nici unor restrictii sa limitari deosebite, restrictii contractuale, servituti care ar putea ingradi dreptul de proprietate;

• Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de catre proprietar si au fost prezentate fara a se intreprinde verificari sau investigatii suplimentare;

• Proprietatea este evaluata ca fiind libera de orice sarcini, daca nu se specifica altfel;

• Toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru ca cititorul sa-si faca o imagine despre proprietate;

• Nu s-au luat in considerare implicatiile pe care le poate avea schimbarea obiectului de activitate al societatii;

• Se presupune ca nu exista conditii ascunse sau neparente ale proprietatii, solului sau structurii are sa influenteze valoarea. Evaluatorul nu-si asuma nici o resposabilitate pentru asemenea conditii sau obtinerea studiilor necesare pentru a le descoperi;

• Evaluatorul nu a expertizat cladirile si nu a efectuat studii geotehnice ale terenului in cauza, considerand datele puse la dispozitie de catre beneficiar ca fiind demne de incredere;

• Se presupune ca proprietatea se conformeaza tuturor reglementarilor si restrictiilor urbanistice de zonare si utilizarea, in afara de cazul in care a fost identificata o non-conformitate, descrisa si luata in considerare in prezentul raport;

• Se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative de orice nivel au fost si pot fi obtinute sau renoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile valorii din cadrul raportului.

In afara cazurilor descrise in acest raport nu a fost observata de catre evaluator existenta unor materiale periculoase sau a unor resurse cu valoare deosebita pe sau in terenul activului. Totusi, evaluatorul nu are calitatea si calificarea sa detecteze aceste materiale sau resurse care pot afecta valoarea proprietatii. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice lucrare tehnica necesara pentru descoperirea lor. Clientul este solicitat sa angajeze un expert in acest domeniul, daca este nevoie.

Situatia actuala a proprietatii a stat la baza selectarii metodelor de evaluare utilizate si a modalitatilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conduca la estimarea cea mai buna a valorii actiunii societatii.

Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in conditiile date la data evaluarii.

Preview document

Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 1
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 2
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 3
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 4
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 5
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 6
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 7
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 8
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 9
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 10
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 11
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 12
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 13
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 14
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 15
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 16
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 17
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 18
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 19
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 20
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 21
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 22
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 23
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 24
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 25
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 26
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 27
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 28
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 29
Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?