Răspunderea Internațională a Statelor

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 18332
Mărime: 80.00KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ A STATELOR

1.1. Răspunderea-principiu general de drept 4

1.2. Istoricul concepţiilor privind răspunderea internaţională

1.3. Elementele constitutive ale răspunderii internaţionale

CAPITOLUL II FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII INTERNAŢIONALE

2.1. Conduita ilicită,element al răspunderii internaţionale

2.2. Originea convenţională sau cutumiară a normei ilicite

2.3. Împrejurări care exclud caracterul ilicit al faptei 27

2.4. Imputabilitatea faptei ilicite 34

CAPITOLUL III PREJUDICIUL – ELEMENT AL RĂSPUNDERII INTERNAŢIONALE

3.1. Declanşarea răspunderii internaţionale 39

3.2. Prejudiciul material si prejudiciul moral 43

3.3. Prejudiciul direct.Prejudiciul mediat.Protectie diplomatic

3.4. Formele de reparare a prejudiciului 47

3.5. Răspunderea statelor pentru prejudiciile rezultate din activităţi neinterzise de drept internaţional

CONCLUZII 55

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Răspunderea este o instituţie juridică prezentă în orice ramură a dreptului. Principiul general, potrivit căruia orice încălcare a unei obligaţii decurgând dintr-o normă juridică declanşează răspunderea autorului încălcării şi obligaţia acestuia de a repara eventualul prejudiciu, caracterizează atât ordinea juridică internă cât si ordinea juridică internaţională. De altfel, doctrina este unanimă în a recunoaşte că principiile generale ale răspunderii în ordinea internă domină, de asemenea, regimul răspunderii subiectelor dreptului internaţional

Răspunderea internaţională a statelor nu poate fi interpretată ca aducând atingere suveranităţii acestora, ci, dimpotrivă, ea constituie o manifestare a personalităţii lor internaţionale. Deşi în virtutea suveranităţii, mijloacele de a obliga un stat să respecte normele de drept internaţional nu au forţa coercitivă specifică dreptului intern, statele sunt îndreptăţite, tocmai pentru că sunt suverane, să ceară altor state repararea prejudiciului cauzat de acestea prin încălcarea unei obligaţii internaţionale.

Răspunderea internaţională fiind concepută ca răspundere a statelor, a fost extinsă şi asupra altor actori ai relaţiilor internaţionale. Codificarea regulilor în domeniul internaţional este importantă în raporturile ce urmăresc soluţionarea conflictelor internaţionale, iar prin adoptarea mai multor convenţii şi protocoale a fost posibilă o armonizare a acestei instituţii. Fundamentul juridic al răspunderii internaţionale provine din normele şi obligaţiunile care derivă din dreptul internaţional şi respectiv, din tratatele, convenţiile şi alte acte cu caracter

de obligativitate dintre statele contractante. Statele îşi angajează răspunderea din momentul ratificării tratatului, asumându-şi angajamente şi căzând sub incidenţa unor sancţiuni în cazul nerespectării lui.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND

RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ A STATELOR

1.1. Răspunderea - un principiu general de drept.

Răspunderea este o componentă esenţială a oricărui sistem juridic. În sistemul dreptului internaţional public instituţia răspunderii acoperă consecinţele

comportamentelor statelor suverane. Normele juridice privind răspunderea se

extind şi se aplică, mutatis mutandis, şi ordinea internă, în calitatea lor de subiecte derivate.

Construcţia teoretică s-a stabilizat relativ devreme, la începutul secolului trecut, datorită lui Dionisio Anzilotti Conform lui Anzilotti violarea ordinii juridice internaţionale de către un stat dă naştere obligaţiei de reparare, „care constă în general în restabilirea ordinii juridice tulburate”. Răspunderea presupune:

a) un fapt ilicit, adică un act contrar dreptului internaţional;

b) o relaţie între faptul material şi un subiect de drept internaţional determinat, în virtutea căruia actul poate fi imputat (poate fi atribuit) subiectului de drept.

„Prejudiciul este inclus implicit în caracterul antijuridic al actului”, spunea

Anzilotti. Acesta este regimul general al răspunderii, guvernat de norme juridice de tip jus dispositivum. Statele pot institui în raporturile dintre ele, prin acord,

regimuri derogatorii de la acest regim general.

Fiind un instrument juridic în realizarea cooperării internaţionale, tratatul internaţional este de caracter subiectiv şi se distinge prin identificarea conţinutului cu voinţa semnatarului. Tratativele şi medierile oferă un set de metode pentru satisfacerea unei obligaţiuni internaţionale, în special soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale. Răspunderea internaţională, regulile de conduită şi asigurarea respectării lor reprezintă un factor esenţial al stabilităţii în relaţiile politico-diplomatice dintre state, iar punerea lor în aplicabilitate este în măsură să contribuie la stabilirea pe baze solide a relaţiilor internaţionale, urmărindu-se o mai bună cooperare pe plan internaţional.

Preview document

Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 1
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 2
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 3
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 4
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 5
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 6
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 7
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 8
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 9
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 10
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 11
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 12
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 13
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 14
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 15
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 16
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 17
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 18
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 19
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 20
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 21
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 22
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 23
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 24
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 25
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 26
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 27
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 28
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 29
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 30
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 31
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 32
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 33
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 34
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 35
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 36
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 37
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 38
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 39
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 40
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 41
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 42
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 43
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 44
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 45
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 46
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 47
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 48
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 49
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 50
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 51
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 52
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 53
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 54
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 55
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 56
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 57
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 58
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 59
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 60
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Internationala a Statelor.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Izvoarele dreptului internațional public

Izvoarele dreptul internaţional public Izvoarele dreptului internaţional sunt forme specifice de exprimare a normelor acestui drept, care rezulta...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Răspunderea pentru daunele ecologice în dreptul comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Răspunderea Statelor în Drept

INTRODUCERE Dreptul Internaţional contemporan este format din principii şi norme juridice create pe baza acordului de voinţă dintre state, cu...

Răspunderea statelor și a persoanelor în cazul săvârșirii unei fapte penale internaționale

1.CONSIDERATII GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA INTERNATIONALA A STATELOR Dreptul international penal, s-a constituit ca ramura distincta a...

Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război

Capitolul I. Noțiuni introductive privind protecția juridică internațională pe timp de război în lumea contemporană 1.1 Definiția dreptului...

Principiile dreptului internațional penal

Notiunea de principiu provine etimologic de la latinescul “principium”-cu sensul de izvor primordial,cauza primara,temei,lege,norma de baza. In...

Ai nevoie de altceva?