Răspunderea Juridică a Salariaților

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9665
Mărime: 72.71KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Lupu
A fost prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Al.I.Cuza, Iasi, Specializarea Administratie Publica, la disciplina Dreptul muncii.

Cuprins

1. Considerații generale privind răspunderea juridică în dreptul muncii 3

2. Disciplina muncii 4

3. Răspunderea disciplinară 6

3.1. Definiție și trăsături 6

3.2. Condiții de aplicare a răspunderii disciplinare 7

3.3. Abaterea disciplinară 7

3.3.1. Definiție 7

3.3.2. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare 8

3.3.3. Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei 9

3.4. Sancțiunile disciplinare 9

3.4.1. Sancțiunile disciplinare generale 10

3.4.2. Procedura aplicării sancțiunilor disciplinare generale 11

3.5. Căile de atac 13

4. Răspunderea patrimonială 13

4.1. Definiție 14

4.2. Răspunderea patrimonială a salariatului față de angajatorul său 14

4.3. Răspunderea patrimonială a angajatorilor față de salariați 18

5. Răspunderea contravențională 19

6. Răspunderea penală 21

7. Concluzii 25

8. Bibliografie 26

Extras din document

1. Considerații generale privind răspunderea juridică în dreptul muncii

Prezentă în toate ramurile dreptului , instituția răspunderii juridice asigură eficacitatea ordinii de drept, stimulează activitatea de respectare a legii, stabilitatea și menținerea ordinii sociale.

Răspunderea juridică este o expresie specifică a ideii de responsabilitate socială , în conformitate cu care fiecare om trebuie să își asume și să suporte consecințele faptelor sale.

Răspunderea intervine atunci când o anumită conduită nu se conformează modelului stabilit de norma juridică, iar această conduită este apreciată în mod negativ.

Noțiunea de răspundere nu poate fi just înțeleasă decât pornindu-se de la formele concrete de răspundere: civilă, penală, disciplinară etc. Formele concrete ale răspunderii prezintă nu numai particularități, dar și asemănări și elemente comune.

Astfel, atât răspunderea civilă, cât și răspunderea specifică dreptului muncii au o natură contractuală, însă rigorile sancționatorii ale răspunderii specifice dreptului muncii sunt atenuate, de exemplu: salariații au obligația de a acoperi numai dauna efectiv produsă, nu și beneficiul nerealizat, repararea pagubei se face totdeauna prin echivalent bănesc, executarea silită se poate face numai asupra unei cote din salariu etc.

Față de răspunderea specifică dreptului penal, având în vedere ca prezintă un grad de pericol social mult mai redus, sancțiunile din dreptul muncii nu sunt atât de grave, predominând sancțiunile patrimoniale, pe când în dreptul penal predomină sancțiunile care privesc libertatea persoanei, în materie penală gradele vinovăției (intenție, culpă), conduc la individualizarea sancțiunii, pe când în dreptul muncii nu au nici o relevanță, salariatul răspunzând pentru culpa cea mai ușoară. Găsim și elemente comune, astfel ambele forme de răspundere sunt unipersonale, nefiind posibilă răspunderea prntru altul; ambele recunosc reabilitarea ca instituție specifică care ”șterg” consecințele negative ale faptei pedepsite prin trecerea unui interval de timp, cauzele de exonerare de răspundere sunt asemănătoare etc.

Legislația muncii nu definește noțiunea de răspundere, limitându-se doar la oferirea a patru forme de răspundere, sfera care se ocupă de redarea condițiilor angajării unei anumite răspunderi, a naturii sancțiunilor prevăzute și întinderii acestora, a principiilor răspunderii, a termenelor în care pot fi aplicate sancțiuni, sau a reparării prejudiciului, a căilor de atac, etc.

Se poate trage concluzia că răspunderea caracteristică dreptului muncii are o natură legală, formele specifice de răspundere în dreptul muncii fiind expres reglementate în Codul muncii sau în alte acte normative privitoare la raporturile de muncă.

2. Disciplina muncii

Prin încheierea contractului de muncă între angajator și salariat se naște un raport de subordonare. Subordonarea, existentă din treaptă în treaptă organizatorică, apare ca o necesitate obiectivă impusă de însuși diviziunea muncii.

Disciplina muncii este condiție obiectivă, necesară și indispensabilă desfășurării activității fiecărui angajator . Necesitatea respectării unei anumite ordini, a unor reguli, care să coordoneze conduita indivizilor, pentru atingerea scopului comun, se impune cu forța evidentă valabilă pentru orice activitate umană desfășurată în colectiv. Desigur că, în noile condiții economice, politice și sociale, din țara nostră, rolul disciplinei nu a scăzut; ea își menține pe deplin actualitatea și importanța sa .

În virtutea raportului de subordonare, salariatul trebuie să respecte nu numai obligațiile generale de muncă prevăzute în actele normative, în contractul colectiv și contractul individual de muncă, în regulementul intern, dar și măsurile (dispozițiile) data de angajator prin decizii, ordine scrise sau verbale în exercitarea atribuțiilor sale de coordonare, îndrumare și control.

Punând în evidență importanța îndatoririi de a respecta disciplina muncii, Codul muncii o enunță în art. 39 alin. (2) lit. b) ca o obligație distinctă a salariaților. Această obligație corespunde dreptului angajatorului – prevăzut la art. 247 alin. (1) din același cod – de a aplica sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată că aceștia săvârșesc abateri disciplinare.

Preview document

Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 1
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 2
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 3
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 4
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 5
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 6
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 7
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 8
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 9
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 10
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 11
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 12
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 13
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 14
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 15
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 16
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 17
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 18
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 19
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 20
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 21
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 22
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 23
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 24
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 25
Răspunderea Juridică a Salariaților - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Juridica a Salariatilor.docx

Alții au mai descărcat și

Clauze Facultative ale Contractului Individual de Munca

Introducere Art. 10 din Codul muncii actual prevede ”contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT 1.1. Noţiunea dreptului muncii A. În realitatea socială munca se poate presta pe baze...

Răspunderea patrimonială

Introducere Codul Muncii din România era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, în 2003 prin adoptarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003...

Model Informational pentru Gestiunea Resurselor Umane intr-o Unitate Economica

INRODUCERE Accessul este un program care se ocupa cu baza de date.Programele care se ocupa cu bazele de date poarta denumirea de sisteme de...

Răspunderea patrimonială

CAP. 1 INTRODUCERE Viata sociala nu s-ar putea desfasura in conditii corespunzatoare fara existenta unor reguli de conduita sau norme bine...

Răspunderea Juridică a Salariaților și a Societăților la care Aceștia sunt Încadrați

Încadrarea în muncă a salariaţilor se realizează prin încheierea unor contracte individuale de muncă în care sunt prevăzute drepturi şi obligaţii...

Răspunderea disciplinară a angajaților

Organizarea muncii necesita o anumita ordine si disciplina si, deasemenea, respectarea unor norme juridice. Contributia dreptului roman la...

Notiunea Dreptul Municii

Dreptul muncii, în accepţiunea sa de ramură de drept, reprezintă ansamblul normelor juridice prin care sunt reglementate raporturile juridice...

Ai nevoie de altceva?