Reformarea Managementului Administratiei Publice in Etapele Pre si Post Integrarii Romaniei in UE

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Reformarea Managementului Administratiei Publice in Etapele Pre si Post Integrarii Romaniei in UE.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

CAPITOLUL 1. CONCEPTE ŞI STRATEGII ÎN REFORMAREA ÎN CONSENS CU CERINŢELE UNIUNII EUROPENE
1.1.CONCEPTUL, OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMANIA
1.2. STRUCTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI RELAŢIILE INSTITUITE ÎNTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE
1.3. ELEMENTE DE BAZĂ ALE STRATEGIEI REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE ŞI FACTORII DE RISC ÎN IMPLEMENTAREA REFORMEI
CAPITOLUL 2. MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA VIS-A-VIS DE EUROMANAGEMENT
2.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN VIZIUNE PROCESUAL MANAGERIALĂ
2.2. SISTEMUL MANAGEMENTULUI SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA 2.3.EUROMANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE
2.4.INSTRUMENTE MODERNE DE GESTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
CAPITOLUL 3. DIAGNOZA ŞI IMPLEMENTAREA REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
3.1. PRIORITĂŢILE REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
3.2.ANALIZA DIAGNOSTIC ÎN DOMENIUL FUNCŢIEI PUBLICE, DESCENTRALIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE ŞI FORMULĂRII POLITICILOR PUBLICE
3.3. CONSTRUCŢII PROSPECTIVE ÎN MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE, DESCENTRALIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE ŞI POLITICILOR PUBLICE
3.4. OPERAŢIONALITATEA MANAGEMENTULUI STRATEGIC; RISCURILE ŞI MONITORIZAREA REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
CAPITOLUL 4. INTEGRAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA ÎN MODELUL UNIUNII EUROPENE
4.1. CERINŢELE MODELULUI EUROPEAN PRIVIND REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
4.2. MONITORIZAREA DE CĂTRE CONSILIUL EUROPEI A REFORMEI ŞI CONLUCRĂRII CU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
4.3. ALINIEREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA LA MODELUL ADMINISTRAŢIEI EUROPENE

Extras din document

CAPITOLUL 1. CONCEPTE ŞI STRATEGII ÎN REFORMAREA ÎN CONSENS CU CERINŢELE UNIUNII EUROPENE

1.1.CONCEPTUL, OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMANIA

Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul câmp de acţiune umană: sistemul social, organismul comportamental, personalitatea individului, mediul fizic şi organic, sistemul cultural, etc.

Caracteristica societăţii o constituie ordinea normativă comportamentală prin care viaţa unei populaţii este organizata în mod colectiv. Ca ordine, este alcătuită din valori şi norme, iar ca şi colectivitate, oferă o concepţie anume despre calitatea de membru, prin care se disting indivizii care-i aparţin sau nu.

Alcătuită dintr-un sistem normativ de ordine, din status-uri, drepturi si obligaţii aparţinând membrilor, pentru a putea supravieţui şi dezvolta, comunitatea umană trebuie să menţină integritatea unei orientări culturale înţelese şi respectate de către membrii săi, ca bază pentru identitatea socială. Statul înfiinţează servicii publice, de menţinere a ordinii, de educaţie, finanţe publice, de pază a graniţelor ţarii, administrarea domeniului public s.a. Această înşiruire de servicii publice, organizate, alcătuiesc administraţia publică.

Administratia publica reprezintă deci, ansamblul proceselor manageriale şi de executie, de natură politică şi juridică prin care se realizeaza mandatele guvernarii legislative, executive şi judecatoreşti în scopul asigurării reglementărilor şi serviciilor necesare societaţii în ansamblu, dar şi componentelor acesteia In condiţiile statului de drept, în care separarea puterilor, descentralizarea serviciilor administrative şi autonomia administrativă constituie coordonate fundamentale, structurile organizaţionale ale administraţiei publice sunt realizate atât la nivelul statului, a colectivitaţii naţionale, situaţie în care avem administraţia publică centrală, cât şi la nivelul colectivităţilor locale, unde este organizată şi functionează administraţia publică locală.

Eficienţa proceselor manageriale din domeniul instituţiilor publice este determinată de calitatea functionarilor publici, iar prestaţia profesională a acestora depinde hotărâtor de cunoaşterea şi aplicarea managementului public. Aceasta presupune posibilitatea înţelegerii particularităţilor cu care se identifică, analiza pertinentă a structurilor organizaţionale din sectorul public, cunoasterea relaţiilor care există între componentele acestora, a rolului fiecărui element în cadrul întregului, a competentelor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin funcţionarilor din administraţia publică.

Constituţia stabileşte normele fundamentale privind natura juridică şi principiile care stau la baza administraţiei publice locale şi centrale, precum şi rolul şi competenţa autorităţilor administrative ale acestora, fiind consacrate legislativ mutaţiile intervenite pe plan social, politic şi locul acestor organe în sistemul de drept.

Ca autoritate administrativă, administraţia publică cere acestor subiecţi să urmeze o anumită conduită, un anumit comportament social, putând interveni dacă e cazul cu aplicarea unor sancţiuni pentru nerespectarea dispoziţiilor sale. Astfel de activităţi cu caracter de dispoziţie se pot referi la studii şi avize în legătură cu anumite probleme specifice unui domeniu de activitate, activităţi cu caracter de deliberare prin care se dezbat probleme în funcţie de care urmează să fie luate decizii, activităţi de executare directă a legii, prin acte juridice şi operaţiuni materiale, activităţi executive ce se referă la închiderea şi executarea unor acte juridice contractuale etc.

Analizând administraţia publică, ca o activitate prin care se organizează şi se execută in concret legea trebuie arătat că, ea nu se poate reduce la activităţile executive de dispoziţie. Ea constă, totodată, şi din diferite prestaţii de interes general realizate din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau juridice. Astfel de prestaţii, care sunt realizate de organele administraţiei publice şi de funcţionarii săi, le întâlnim in cele mai variate domenii: al salubrităţii publice, ocrotirii mediului ambiant, furnizarea de gaze naturale, curent electric, servicii telefonice, radio, televiziune, poşta, transport în comun, asistenţă medicală, construcţii de locuinţe, etc.

Organele administraţiei publice au menirea de a satisface nevoile cetăţenilor şi ale colectivităţii, realizarea prestaţiilor respective având caracterul unor servicii publice.

Prin prisma celor arătate, se poate afirma că administraţia publica se realizează printr-un sistem de organe cu legături specifice între ele, în acest sistem incluzându-se organele puterii executive ale statului, administraţia locala şi diferite unităţi economice de stat sau instituţii social- culturale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reformarea Managementului Administratiei Publice in Etapele Pre si Post Integrarii Romaniei in UE.doc

Alte informatii

lucrare de disertatie prezentata in 2008 la univ. ''vasile goldis'' arad