Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 23856
Mărime: 1.15MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Ştiinte Politice şi Administrative, Catedra de Administraţie Publică,

Cuprins

Introducere 7 2

Capitolul I

Consideraţii generale despre reforma administraţiei publice româneşti. 9 1.1.Raportul de ţară al Comisiei Europene din 1998 10

1.2.Raportul de ţară al Comisiei Europene din 1999 10

1.3. Raportul de ţară al Comisiei Europene din 2000 10

1.4. Raportul de ţară al Comisiei Europene din 2001 10 1.5. Raportul de ţară al Comisiei Europene din 2002 12

1.6. Raportul de ţară al Comisiei Europene din 2003 13

1.7. Raportul de ţară al Comisiei Europene din 2004 13

Capitolul II

Reforma administraţiei publice din România

2.1.Priorităţi pentru reforma administraţiei publice 16

2.2.Strategia Guvernului României privnd accelerarea reformei

administraţiei publice 18

2.3.Funcţia Publică 18

2.4.Sprijinirea procesului de reformă în administraţia publică 18

2.4.1Programele multianuale de modernizare a administraţiei publice 19 2.4.2.Cadrul de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice 19

Capitolul III

Raportul Comisiei Europene din anul 2005 21

Capitolul IV

Sinteză asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în anul

2005 şi primul trimestru 2006 23

4.1. Raportul Guvernului României privind reforma administraţiei publice 23 4.2.Obiective propuse prin programul de guvernare 23 4.3.Programe finanţate de Banca Mondială 30

Capitolul V

Raportul de monitorizare al Comisiei Europene mai 2006 32

Capitolul VI

Raportul de monitorizare al Comisiei Comunităţilor Europene Bruxelles 26.09 2006 34

Capitolul VII

Studiu de caz- privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor

Publici 35

Concluzii 89

Bibliografie 91

Extras din document

Uniunea Europeană aşa cum arată de la 1 ianuarie 2007

Reforme administrative în Europa Centrală şi Est

INTRODUCERE

Pe plan mondial tendinţa ultimilor douăzeci de ani este cea a globalizării şi dezvoltării intense a sistemelor sociale. În acest nou context statele naţionale sunt puse într-o poziţie cu totul nouă, în care instituţiile şi sistemele administrative trebuie să fie flexibile pentru a se adapta acestor transformări. În noul context geopolitic administraţia publică centrală si locală au devenit factori definitorii în competitivitatea economică a unei ţări sau regiuni economice.

Pentru România procesul de transformări din administraţia publică capătă noi dimensiuni. Astfel, acestea trebuie să răspundă noilor schimbări din economia mondială, dar în egală măsură şi noilor cerinţe ale procesului de integrare în structurile Uniunii Europene. Reforma administraţiei publice implică modificări de substanţă ale componentelor sale majore, atât la nivelul administraţiei publice centrale cât şi al administraţiei publice locale şi a serviciile publice în general. Pe de altă parte, dezvoltarea democraţiei reclamă instituirea unei noi relaţii între cetăţeni şi administraţie, creşterea si întărirea rolului autorităţilor si reconsiderarea parteneriatului cu societatea civilă şi aleşii locali.

Trebuie precizat că nu există un acquis comunitar în ceea ce priveşte administraţia sau funcţia publică. Tratatul Uniunii Europene (art. 39, par. 4) precizează că libertatea de circulaţie a persoanelor nu se aplică “încadrării în serviciul public”, ceea ce înseamnă că statele membre sunt libere să decida asupra legislaţiei naţionale aplicabile în acest domeniu. Aceeaşi dispoziţie este reluată de altfel şi în Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (art. III – 133, par. 4).

Cu toate acestea, Uniunea Europeană insistă pe întărirea capacităţii administrative care este considerată a sta la baza unei mai bune absorbiri a fondurilor comunitare. Întărirea acestei capacităţi nu poate fi concepută fără o funcţionare eficientă a administraţiei publice, atât în statele membre, cât şi în cele candidate, iar o asemenea funcţionare presupune adaptarea continuă a acestui sector prin strategii de lunga durată şi prin îmbunătăţirea cadrului legislativ. Este motivul pentru care Strategia actualizată a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică a fost adoptată la cererea şi cu sprijinul organismelor comunitare.

Capitolul I

Consideraţii generale despre reforma administraţiei publice româneşti

Reforma administraţiei publice româneşti reprezintă un efort impus şi susţinut de procesul de integrare europeană. Fără eforturile comune ale tuturor factorilor care stabilesc direcţiile traiectorii (Guvernul, ministerele, Parlamentul sau alte instituţii publice), reforma administraţiei publice riscă să se disipeze sau să fie inconstantă. Mihai T. Oroveanu spunea că ”Progresul social-economic al unui stat este determinat de calitatea administraţiei sale. O îmbunătăţire substanţială a administraţiei nu se poate realiza decât pe baza unor cercetări ştiinţifice, iar prin utilizarea unor principii ştiinţifice, administraţia va putea face faţă cerinţelor tot mai complexe ale societăţii în plină transformare” Nu de puţine ori, rapoartele de ţară ale Comisiei Europene au criticat capacitatea managerială din administraţie, traducerea deciziilor politice în planuri de acţiune administrativă sau faptul că noţiunea de administraţie publică profesionistă şi nu politizată este dificil de acceptat în practică de mulţi politicieni.

Preview document

Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 1
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 2
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 3
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 4
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 5
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 6
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 7
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 8
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 9
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 10
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 11
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 12
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 13
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 14
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 15
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 16
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 17
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 18
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 19
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 20
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 21
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 22
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 23
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 24
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 25
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 26
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 27
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 28
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 29
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 30
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 31
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 32
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 33
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 34
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 35
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 36
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 37
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 38
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 39
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 40
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 41
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 42
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 43
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 44
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 45
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 46
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 47
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 48
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 49
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 50
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 51
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 52
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 53
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 54
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 55
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 56
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 57
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 58
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 59
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 60
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 61
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 62
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 63
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 64
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 65
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 66
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 67
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 68
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 69
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 70
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 71
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 72
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 73
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 74
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 75
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 76
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 77
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 78
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 79
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 80
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 81
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 82
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 83
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 84
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 85
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 86
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 87
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 88
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 89
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 90
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 91
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 92
Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Reforme Administrative in Europa Centrala si de Est.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație publică comparată

CAPITOLUL 1 : ADMINISTRATIA PUBLICA SI SEPARATIA PUTERILOR IN STAT - IN DREPTUL COMPARAT 1.1 Puterile statului si cerintele principiului...

Deontologia funcționarului public

Partea I INTRODUCERE ÎN DEONTOLOGIA FUNCŢIEI PUBLICE Capitolul I. DELIMITARI CONCEPTUALE Noţiune de deontologie Deontologia, ramură a Eticii,...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Sisteme Administrative Europene Comparate

Modulul 1 SISTEMUL ADMINISTRATIV – COMPONENTA A MEDIULUI SOCIAL INTRODUCERE Competente cognitive: care vor fi obtinute prin însusirea...

Resursele Umane în Administrația Publică în Contextul Integrării Europene

Rolul principal al statului modern într-o economie de piata democratica este sa asigure conditiile si standardele vietii de zi cu zi a indivizilor,...

Etică și Transparență în Administrația Publică

Cap I. NOŢIUNEA DE INTEGRITATE PUBLICĂ Cap II. TRANSPARENŢA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Cap III. AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC O condiţie...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Uniunea Europeană

La începutul secolului XXI, largirea Uniunii Europene este considerata una dintre cele mai mari sanse de unificare pasnica a continentului...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Funcția publică în context european - studiu de caz - Franța și Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Dezvoltarea Funcției de Manager Public în UE - O Necesitate în Tranziția Către Noul Management Public

1. Motivarea temei – dezvoltarea funcţiei de manager public în UE – o necesitate în tranziţia către noul management public. Actualitatea şi...

Afacerile publice în domeniul muncii și protecției sociale

CAPITOLUL I 1.1. Afacerea publica. Pentru definirea cuvântului “publica” din sintagma afacere publica, vom prezenta “conceptul complex –...

Extinderea UE cu Slovenia

2 I. Prezentare generala Denumire oficiala: Republica Slovenia Pozitia geografica: Slovenia este situata in Europa Centrala (46 07’ latitudine...

Fonduri Europene Nerambursabile

1. Descriere generală a instrumentelor de pre-aderare ale Uniunii Europene Începând cu anul 2000, Uniunea Europeană sprijină statele candidate...

Ai nevoie de altceva?