Rezultatele recensamintelor din Romania analiza comparativa anii 1992-2002-2011

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Rezultatele recensamintelor din Romania analiza comparativa anii 1992-2002-2011.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

Introducere
Primul recensamant postrevolutionar al populatiei 7 ianuarie 1992
Recensamantul din anul 2002
Recensamamtul populatiei din 2011
Bibliografie

Extras din document

Rezultatele recensămintelor din Romania

Analiză comparativă anii 1992-2002-2011

Recensământul este singura operaţiune care produce la intervale regulate numărarea oficială a populaţiei pe teritoriul unei ţări şi în cele mai mici sub-teritorii geografice ale sale, împreună cu un număr selectat de caracteristici demografice şi sociale ale populaţiei. De asemenea, produce informaţii referitoare la stocul de locuinţe. Această operaţiune are avantajul obţinerii informaţiei referitoare la două universuri – populaţie şi condiţii de locuit – în cadrul aceluiaşi proces de înregistrare.”

OBIECTIVE

obiectiv prioritar – obţinerea de informaţii ample şi de calitate privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei, a structurii demografice şi socio-economice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ şi condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.

obiectiv complementar – de a oferi o bază de fundamentare a unei analize adecvate a dinamicii diferitelor fenomene demografice şi socio-economice, obiectiv strâns legat atât de gradul ridicat al comparabilităţii datelor pe plan internaţional, cât şi de cel al comparabilităţii cu datele obţinute la recensămintele anterioare efectuate în România.

UNITATI DE OBSERVARE

cladiri

unităţi de locuit: locuinţe, alte unităţi de locuit decât locuinţele convenţionale, spaţii colective de locuit

gospodarii

persoane

SFERA DE CUPRINDERE

Populatie:

Se inregistreaza:

toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară (indiferent dacă la momentul recensământului se află în ţară sau în străinătate)

persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie care au domiciliul (reşedinţa permanentă) în România sau o reşedinţă temporară (indiferent de motivul stabilirii: refugiaţi, solicitanţi de azil, solicitanţi de cetăţenie română, străini sosiţi pentru afaceri sauîn interes personal).

Nu se inregistreaza:

persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice şi consulare, precum şi membrii familiilor lor

personalul forţelor armate străine de pe teritoriul ţării

personalul flotei comerciale navale şi aeriene străine

corespondenţii de presă străini care, la momentul de referinţă al recensământului, se află pe teritoriul ţării.

Locuinte si cladiri:

Se inregistreaza:

toate clădirile de locuit

clădirile cu altă destinaţie în care se află locuinţe;

clădirile cu spaţii colective de locuit (internate şcolare, cămine pentru studenţi, dormitoare pentru muncitori, cămine de nefamilişti, case de copii, cămine pentru bătrâni, hoteluri, spitale, sanatorii, cabane turistice etc.) şi locuinţele din cadrul acestora;

clădirile în curs de construcţie ocupate parţial de populaţie;

locuinţele ocupate sau neocupate, indiferent de clădirile în care sunt situate (în clădiri de locuit, în clădiri de locuit în comun de tip hotel sau de tip cămin, în clădiri cu altă destinaţie);

alte unităţi de locuit - spaţii locuite din necesitate, situate în construcţii provizorii (barăci, colibe etc.), în construcţii gospodăreşti şi dependinţe izolate de clădire (bucătării, magazii, garaje etc.), în dependinţe şi spaţii cu altă destinaţie din clădire (uscătorii, spălătorii, pivniţe, poduri etc.) sau în unele unităţi mobile (vagoane, remorci, şlepuri etc.), locuite permanent;

clădirile şi locuinţele aflate în proprietatea unor cetăţeni străini, în care locuiesc cetăţeni români sau străini (care au domiciliul sau reşedinţa temporară în România).

Nu se inregistreaza:

clădirile cu altă destinaţie (administrativă, industrială, comercială, social-culturală, agrozootehnică), spaţiile de depozitare, dacă în incinta acestora nu se află locuinţe sau spaţii colective de locuit;

cazărmile, închisorile sau alte clădiri aflate în incintele păzite ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului de Justiţie şi Serviciului Român de Informaţii;

clădirile situate pe teritoriul României deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul/reşedinţa cetăţeni români.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rezultatele recensamintelor din Romania analiza comparativa anii 1992-2002-2011.docx

Bibliografie

1.www.insse.ro
2. www.infotravelromania.ro
3. www.recensamantromania.ro

Alte informatii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Administrație publică