Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6888
Mărime: 66.14KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS”, GALATI Facultatea de Stiinte juridice, sociale si politice

Cuprins

1. Introducere

2. Baza legala a politicii de mediu a UE

3. Actorii institutionali ai politicii de mediu

4. Obiectivele si sectoarele de mediu

5. Instrumente de aplicare a politicii de mediu

6. Concluzii

Extras din document

INTRODUCERE

Polemica referitoare la protecţia mediului a devenit un subiect de interes comunitar şi a prins contur din punct de vedere legislativ abia la începutul anilor ’70.

Au trecut peste trei decenii de când Uniunea Europeană a adoptat primul program de

acţiune pentru protecţia mediului. De la o abordare sectorială, europenii au trecut la elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă, integrând mediul în toate componentele politicilor comunitare; Uniunea a adoptat peste 200 de acte legislative, a dezvoltat un sistem tot mai complex de instrumente, a promovat cercetarea şi inovarea tehnologică pentru a găsi tehnologii nepoluante, a dezvoltat eco-pieţe, a încercat să acţioneze la nivelul comportamentelor de consum şi de producţie (apreciate astăzi ca factor cheie determinant al degradării sistematice a mediului şi a ecosistemelor), s-a implicat activ în acţiunea la nivel global în direcţia reorientării politicilor

economice către o dezvoltare durabilă în toate ţările lumii.

Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Au trecut doi până la crearea politicii comunitare de mediu, în 1972 şi de aici la dezvoltarea acesteia ca una dintre cele mai importante politici comunitare. Importanţa sa nu este datorată anvergurii fondurilor alocate (care nu depăşesc fondurile de care dispun politica regională sau politica agricolă) ci faptului că politica de mediu a devenit politică orizontală a Uniunii Europene, aspectele de protecţie a mediului fiind considerente obligatorii ale celorlalte politici comunitare. Prin adoptarea strategiei dezvoltării durabile ca element principal al câmpului său de acţiune – adică prin preocuparea pentru natură ca moştenire şi resursă a generaţiilor viitoare politica de mediu este permanent conectată la tendinţele globale de protecţie a mediului, aşa cum apar ele în urma evenimentelor internaţionale precum summit-urile de la Rio (1992) şi Johanesburg (2002), a protocolului de la Kyoto, etc. În plus, această conectare la şi implicare în progresele internaţionale de mediu transformă Uniunea Europeană în

promotor global al dezvoltării durabile.

Prezenta lucrare analizează problematica mediului ca pe o componentă a strategiei europene de dezvoltare durabilă şi apoi prezintă elementele de bază ale Politicii Europene de Mediu (PEM), din perspectiva evoluţiei mai sus menţionate: dezvoltarea instituţională şi actorii comunitari ai politicii de mediu, obiectivele, sistemul instrumentelor PEM, În ultima parte a lucrarii ne vom opri asupra aspectelor relevante privind adoptarea acquis-ului de mediu în România.

BAZA LEGALA

Politica de mediu este concepută ca formă a politicii generale a statului, având ca sarcină stabilirea strategiilor, obiectivelor şi priorităţilor, metodelor şi mijloacelor implicate în

acţiunile desfăşurate pe plan naţional în scopul prevenirii şi combaterii poluării,a conservării şi dezvoltării durabile a mediului.

Reprezetând o politică specială(atât la nivel naţional cât şi inţernational),politica de mediu înseamnă în acelaşi timp şi evaluarea siţuatiilor reale ale mediului,constatarea influenţelor negative asupra mediului,stabilirea instituţionalizată a măsurilor necesare organelor statale în protejarea şi conservarea mediului,precum şi stabilirea sistemelor de sancţionare în caz de poluare şi a cuantumului sancţiunilor aplicabile.

Politica de mediu este strâns legată şi condiţionată de politica economică, administrative financiară şi legislativă, corelaţie ce se bazează pe o cointeresare naţională şi internaţională întrucat reprezintă deopotrivă relaţii teoretice şi relaţii practice concrete. Sarcinile politice de proţectie a mediului sunt diferite şi complexe, principala răspundere a politicii mediului revenind guvernelor fiecărei ţări precum şi autoritaţilor naţionale şi locale de specialitate.

Preview document

Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 1
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 2
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 3
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 4
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 5
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 6
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 7
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 8
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 9
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 10
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 11
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 12
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 13
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 14
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 15
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 16
Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Rolul Administratiei Locale in Aplicarea Politicii Europene de Mediu.docx

Alții au mai descărcat și

Politica de Dezvoltare Regională

Introducere “Trebuie tinut minte că nu există lucru mai greu de plănuit, mai îndoielnic de reusit si mai periculos de stăpânit decât crearea unui...

Politica de mediu

Partea I I. Baza legală a politicii de mediu Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 174 - 176 ale Tratatului CE, la...

Guvernarea electronică și serviciile publice electronice

Introducere Guvernarea electronică reprezinta utilizarea informatiei si telecomunicatiilor, si indeosebi a Internetului, in toate domeniile...

Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane

INTRODUCERE Problematica protecţiei mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concentrează pe prevenirea şi combaterea fenomenelor de...

Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare

1. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI Potrivit legislaţiei actuale, infrastructura aferentă...

Rolul Strategiilor Manageriale în Cadrul Organizațiilor

I. CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND CONTINUTUL SI ROLUL STRATEGIILOR MANAGERIALE ÎN PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR Stabilirea si aplicarea...

Principiile Politice de Mediu a Uniunii Europene

Introducere Preocuparile privind protectia mediului si expresia lor juridica au dus la formarea si afirmareaunor principii comune dreptului...

Activități de timp liber

Faptul că sportul recreativ este dătător de sănătate şi regenerativ pentru energia corporală sau mentală este bine cunoscut şi nu trebuie...

Marketingul Urban

MARKETINGUL URBAN Ultimul deceniu al secolului XX se caracterizează prin amplificarea provocărilor economice, sociale, politice, pe care...

Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură - APIA

Agentia a fost infiintata si functioneaza in baza Legii 1/2004, iar rolul sau consta in aplicarea masurilor de sprijin pentru producatorii...

Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale

1. Debutul politicii agricole comune Prin formarea Comunitatii Economice Europene (CEE), statele membre si-au propus coordonarea eforturilor...

Ai nevoie de altceva?