Rolul Administratiei Publice

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Rolul Administratiei Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Teodorache

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I “ROLUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE IN DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA LA NIVEL LOCAL”
1.1 Conceptul de administratie publica locala
1.2 Atributiile administratiei publice locale
1.2.1 Atributiile consiliului local
1.2.2 Atributiile primarului si viceprimarului
1.2.3 Atributiile consiliului judetean
1.3 Rolul autonomiei locale in dezvoltarea economico-sociala
CAPITOLUL II “BUGETELE LOCALE - INSTRUMENTE DE CONDUCERE LA NIVEL LOCAL”
2.1 Conceptul de buget local
2.2 Veniturile si cheltuielile la nivel local
2.3 Buget local - instrument de realizare a politicii economice sociale la nivel local
CAPITOLUL III “MODALITATI DE COLECTARE SI INCASARE A IMPOZITELOR SI TAXELOR LA NIVEL LOCAL”
3.1 Dispozitii generale privind impozitele si taxele locale
3.2 Impozite si taxe locale
3.2.1 Impozitul pe cladiri
3.2.2 Impozitul si taxa pe teren
3.2.3 Taxa asupra mijloacelor de transport
3.2.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
3.2.5 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
3.2.6 Impozitul pe spectacole
3.2.7 Taxa hoteliera
3.2.8 Alte taxe
3.3 Modalitati de incasare si colectare a impozitelor si taxelor
3.3.1 Plata directa si voluntara
3.3.2 Compensarea si restituirea
3.3.3 Executarea silita : Poprirea si sechestrarea mobiliara si imobiliara

Extras din document

INTRODUCERE

In tara noastra, dupa Revolutia din Decembrie, problemele financiare au capatat valente noi. Tranzitia la economia de piata presupune adoptarea sistemului financiar, a instrumentelor si organelor financiare, tehnicilor si metodelor de lucru , recum si reglementarilor juridice cu caracter financiar.

In acest context, autoritatile publice sunt chemate sa identifice, sa trieze si sa ierarhizeze nevoile sociale a caror satisfacere este de competenta comunitatii nationale sau colectivitatii locale, sa stabilesca corect prioritatile fiecarei etape si sa gaseasca mijloacele optime de solutionare a acestora, tinand seama de caracterul restrans a resurselor financiare de care dispune societatea romaneasca.

Tot acestora le revine sarcina alegerii instrumentelor prin care se efectueaza prelevarile din veniturile populatiei si din profiturile S.C.- impozite, taxe si contributii - in functie de randamentul acestora si nu in ultimul rand de efectele pe care acestea le induc.

Comunitatile locale au autoritati administrative proprii care se delimiteaza de administratia centrala a statului, colectivitatile locale cunoscand mai bine potentialul in privinta resurselor financiare publice dar mai ales nevoile de interes general care trebuie satisfacute prin intermediul cheltuielilor publice pe plan local.

In lucrarea de fata am urmarit sa prezint sistemul de colectare a impozitelor si taxelor locale in scopul cunoasterii modului in care este structurata aceasta activitate.

In prima parte am dorit sa scot in evidenta rolul administratiei publice locale. Lucrarea cuprinde de asemenea probleme legate de conceptul de buget, in general si buget local, in special, instrument de conducere a activitatii la nivel local.

Este prezentata si o clasificare detaliata a veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale, insistand in mod deosebit asupra celor la nivel de oras.

Administrarea veniturilor autoritatilor administratiei locale reprezinta una dintre componentele cele mai importante ale activitatii acestora, deoarece asigura resursele financiare indispensabile indeplinirii atributiilor prevazute de lege si a obiectivelor stabilite.

Din ansamblul veniturilor autoritatilor publice locale, impozitele si taxele locale reprezinta componenta majoritara, astfel ca activitatii de administrare a acestora trebuie sa I se acorde importanta cuvenita.

Administrarea impozitelor si taxelor locale cuprinde o serie de activitati care concura in mod unitar la obtinerea unei eficiente sporite in cadrul acestei componente.

De aceea, capitolul III analizeaza aspectele cele mai relevante ale procedurilor de colectare si incasare a impozitelor si taxelor la nivel local (plata directa si voluntara, compensarea si restituirea, executarea silita, poprirea si sechestrarea mobiliara si imobiliara).

In final, lucrarea prezinta un studiu de caz la Primaria Mioveni : modalitati de calculare si evidentiere a taxelor si impozitelor locale pe anul 2004 si estimari ale bugetelor locale detaliate la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole, pe anii 2004 - 2007.

CAPITOLUL I “ROLUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE IN DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA LA NIVEL LOCAL”

1.1 Conceptul de administratie publica locala”

Notiunea de administratie publica, in acceptiunea formal-organica evoca urmatoarele autoritati publice : Presedintele Romaniei, Guvernul, ministerele si alte organe subordonate direct Guvernului, organe centrale de specialitate autonome, institutii subordonate ministerelor, organe locale de specialitate subordonate ministerelor si conduse de prefect, organe autonome locale (consiliul judetean, consiliul local, primarul) si institutii subordonate acestora.

In sens material-functional, notiunea de administrare publica, evoca acte juridice si operatiuni materiale prin care se executa legea , fie prin emiterea de norme subsecvente, fie prin organizare sau, dupa caz, prestarea directa de servicii publice.

“Din definitie, desprindem urmatoarele note dominante:

- activitatea realizata numai de autoritati executive si administrative, pe care le intitulam autoritaile administratiei publice locale;

- activitate de aducere la indeplinire a legii (ceea ce inseamna adoptarea de acte normative cu forta juridica inferioara legii) sau, dupa caz, de organizare sau realizare efectiva a serviciilor publice;

- activitate ce se realizeaza in regim de putere publica prin intermediul prerogativelor acordate de Constitutie si legi, ce fac sa prevaleze interesul public (general) atunci cand este in conflict cu interesul particular ”

Avand in vedere exigentele logicii formale si varietatea terminologiei din doctrina de drept public, apreciem ca pentru o mai buna intelegere a conceptiei noastre asupra administratiei publice sunt necesare explicatii mai ample.

Din definitie rezulta ca administratia publica este o specie a activitatii publice, o forma a vietii publice. La acest inceput de secol si mileniu, viata publica este din ce in ce mai complexa.

“Administratia publica de azi nu mai poate fi clasicul “executiv” pentru simplul motiv ca “fenomenul executiv” a devenit altul. La ora actuala, tinandu-se seama de noile realitati constitutionale, doctrina opereaza cu notiunea de “executiv” pentru a evoca activitatea publica, ce nu este nici legiferare si nici justitie, realizata de autoritati cu caracter constitutional si cu origine politica, care impulsioneaza activitatea

publica, formand de fapt, conducerea acesteia.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Administratiei Publice.doc