Sistemul Public de Pensii

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 26411
Mărime: 101.96KB (arhivat)
Publicat de: Filip Morar
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. REZUMATUL LUCRĂRII 3
 2. INTRODUCERE 4
 3. CAPITOLUL I. Organizarea sistemului public de pensii
 4. şi alte drepturi de asigurări sociale 6
 5. Secţiunea I-a. Necesitatea elaborării unui nou sistem public
 6. de pensii 6
 7. Secţiunea a II-a. Organizarea sistemului public de pensii
 8. şi alte drepturi de asigurări sociale 9
 9. 2.1. Principiile sistemului public 9
 10. 2.2. Coordonarea sistemului public de pensii 11
 11. 2.3. Beneficiarii sistemului public de pensii 15
 12. Secţiunea a III-a. Contribuţia de asigurări sociale 22
 13. 3.1. Noţiunea de contribuţie de asigurări sociale 22
 14. 3.2. Categorii de contribuabili 22
 15. 3.3. Calculul contribuţiei de asigurări sociale 24
 16. 3.4. Cazurile în care nu se datorează contribuţia de
 17. de asigurări sociale 26
 18. CAPITOLUL II. Pensiile 28
 19. Secţiunea I-a. Pensiile în sistemul public 28
 20. 1.1. Noţiunea de pensie 28
 21. Secţiunea a II-a. Pensia pentru limita de vârstă 29
 22. 2.1. Condiţii generale de pensionare 29
 23. 2.2. Condiţii speciale de pensionare 35
 24. CAPITOLUL III. Pensia de invaliditate 49
 25. Secţiunea I-a. Pensia de invaliditate în sistemul public 49
 26. 1.1. Consideraţii generale 49
 27. 1.2. Persoane îndrituite la pensia de invaliditate 49
 28. 1.3. Gradele de invaliditate şi încadrarea asiguratului
 29. în aceste prevederi 51
 30. Secţiunea a II-a. Stagiul potenţial 52
 31. Secţiunea a III-a. Indemnizaţia de însoţitor 52
 32. Secţiunea a IV-a. Revizuirea medicală a pensionarului
 33. de invaliditate 53
 34. Secţiunea a V-a. Programele recuperatorii 54
 35. Secţiunea a VI-a. Trecerea pensionarului de invaliditate în
 36. rândul pensionarilor care au împlinit
 37. vârsta standard 55
 38. Secţiunea a VII-a. Modul de calcul al pensiilor de invaliditate 55
 39. CAPITOLUL IV. Pensia de urmaş 57
 40. Secţiunea I-a. Pensia de urmaş în sistemul public 57
 41. 1.1. Consideraţii generale 57
 42. 1.2. Pensia de urmaş pentru copii 57
 43. 1.3. Pensia de urmaş pentru soţul supravieţuitor 59
 44. 1.4. Modul de calcul şi cuantumul pensiei de urmaş 61
 45. CAPITOLUL V. Pensia suplimentară 63
 46. 1.1. Consideraţii generale 63
 47. 1.2. Pensia suplimentară în sistemul public de pensii 63
 48. CAPITOLUL VI. Stabilirea şi plata pensiilor 65
 49. Secţiunea I-a. Stabilirea şi plata pensiilor în sistemul public 65
 50. 1.1. Stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi pensia
 51. anticipată sau pensia anticipată parţial 65
 52. 1.2. Stabilirea pensiei de invaliditate 66
 53. 1.3. Stabilirea pensiei de urmaş 66
 54. 1.4. Decizia de pensionare 67
 55. 1.5. Plata pensiei în sistemul public 68
 56. 1.5.1. Încetarea plăţii pensiei 69
 57. 1.5.2. Suspendarea plăţii pensiei 70
 58. 1.5.3. Reluarea în plată 71
 59. 1.6. Cumulul pensiei cu alte venituri 71
 60. 1.7. Recalcularea şi modificarea pensiilor 72
 61. 1.8. Ajutorul de deces 74
 62. STUDIU DE CAZ: Norme comunitare referitoare la
 63. dreptul la pensii 76
 64. CONCLUZII 88
 65. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 90

Extras din proiect

REZUMATUL LUCRĂRII

Reforma în domeniul pensiilor în România era nu numai necesară, dar şi urgentă întrucât numai astfel puteau fi înlăturate dezechilibrele importante care au apărut între pensiile diferitelor categorii de pensionari cât şi corelările majore care au apărut între nivelul pensiilor şi cel al salariilor.

Reforma se desfăşoară pe parcursul a 13-15 ani şi a fost consfinţită prin apariţia Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi continuă cu multitudinea de modificări legislative a acestui act normativ.

Lucrarea de faţă a fost structurată în 6 capitole având în conţinutul acestora probleme privind noţiunea de pensie; pensie pentru limită de vârstă; pensie de invaliditate; indemnizaţia de însoţitor; pensia de urmaş; pensia suplimentară; stabilirea şi plata pensiilor în sistemul public de pensii.

CUVINTE CHEIE: pensie, pentru limită de vârstă, pensie de urmaş, ajutor de

deces, drepturi de asigurări sociale.

INTRODUCERE

În prezenta lucrare sunt examinate probleme legate de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale aşa cum arată şi titlul acesteia.

Lucrarea de faţă are la bază noile reglementări privind sistemul public de pensii în ţara noastră. Avem în vedere, în primul rând, Legea nr.19/2000, modificată, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, Legea nr. 53/2003 Codul muncii, modificată şi completată ulterior, acte normative care prin conţinutul lor au în vedere armonizarea legislaţiei noastre cu cea a Comunităţii Europene.

Lucrarea a fost structurată în cadrul a şase capitole şi anume:

Capitolul I. cuprinde organizarea sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, necesitatea elaborării unui nou sistem public de pensii precum şi contribuţia de asigurări sociale.

În capitolul II am tratat noţiunea de pensii, pensia pentru limita de vârstă şi condiţii generale şi speciale de pensionare.

În capitolul III am prezentat pensia de invaliditate în sistemul public, persoane îndrituite în vederea acordării acestei pensii, gradele de invaliditate, stagiul potenţial, indemnizaţia de însoţitor, revizuirea medicală, programele recuperatorii precum şi modul de calcul al pensiei de invaliditate.

În capitolul IV m-am referit la pensia de urmaş, pensia de urmaş pentru copii şi soţul supravieţuitor.

În capitolul V am scos în evidenţă problemele referitoare la pensia suplimentară, condiţiile generale şi pensia suplimentară în sistemul public de pensii.

În capitolul VI sunt cuprinse date referitoare la stabilirea şi plata pensiilor în sistemul public, stabilirea pensiei pentru limita de vârstă, pensia anticipată şi pensia anticipată parţial, stabilirea pensiei de urmaş, decizia de pensionare, cumulul pensiei cu alte venituri, recalcularea pensiei precum şi recorelarea pensiilor stabilite în legislaţia anterioară şi recalcularea lor conform noului sistem de pensii.

Preview document

Sistemul Public de Pensii - Pagina 1
Sistemul Public de Pensii - Pagina 2
Sistemul Public de Pensii - Pagina 3
Sistemul Public de Pensii - Pagina 4
Sistemul Public de Pensii - Pagina 5
Sistemul Public de Pensii - Pagina 6
Sistemul Public de Pensii - Pagina 7
Sistemul Public de Pensii - Pagina 8
Sistemul Public de Pensii - Pagina 9
Sistemul Public de Pensii - Pagina 10
Sistemul Public de Pensii - Pagina 11
Sistemul Public de Pensii - Pagina 12
Sistemul Public de Pensii - Pagina 13
Sistemul Public de Pensii - Pagina 14
Sistemul Public de Pensii - Pagina 15
Sistemul Public de Pensii - Pagina 16
Sistemul Public de Pensii - Pagina 17
Sistemul Public de Pensii - Pagina 18
Sistemul Public de Pensii - Pagina 19
Sistemul Public de Pensii - Pagina 20
Sistemul Public de Pensii - Pagina 21
Sistemul Public de Pensii - Pagina 22
Sistemul Public de Pensii - Pagina 23
Sistemul Public de Pensii - Pagina 24
Sistemul Public de Pensii - Pagina 25
Sistemul Public de Pensii - Pagina 26
Sistemul Public de Pensii - Pagina 27
Sistemul Public de Pensii - Pagina 28
Sistemul Public de Pensii - Pagina 29
Sistemul Public de Pensii - Pagina 30
Sistemul Public de Pensii - Pagina 31
Sistemul Public de Pensii - Pagina 32
Sistemul Public de Pensii - Pagina 33
Sistemul Public de Pensii - Pagina 34
Sistemul Public de Pensii - Pagina 35
Sistemul Public de Pensii - Pagina 36
Sistemul Public de Pensii - Pagina 37
Sistemul Public de Pensii - Pagina 38
Sistemul Public de Pensii - Pagina 39
Sistemul Public de Pensii - Pagina 40
Sistemul Public de Pensii - Pagina 41
Sistemul Public de Pensii - Pagina 42
Sistemul Public de Pensii - Pagina 43
Sistemul Public de Pensii - Pagina 44
Sistemul Public de Pensii - Pagina 45
Sistemul Public de Pensii - Pagina 46
Sistemul Public de Pensii - Pagina 47
Sistemul Public de Pensii - Pagina 48
Sistemul Public de Pensii - Pagina 49
Sistemul Public de Pensii - Pagina 50
Sistemul Public de Pensii - Pagina 51
Sistemul Public de Pensii - Pagina 52
Sistemul Public de Pensii - Pagina 53
Sistemul Public de Pensii - Pagina 54
Sistemul Public de Pensii - Pagina 55
Sistemul Public de Pensii - Pagina 56
Sistemul Public de Pensii - Pagina 57
Sistemul Public de Pensii - Pagina 58
Sistemul Public de Pensii - Pagina 59
Sistemul Public de Pensii - Pagina 60
Sistemul Public de Pensii - Pagina 61
Sistemul Public de Pensii - Pagina 62
Sistemul Public de Pensii - Pagina 63
Sistemul Public de Pensii - Pagina 64
Sistemul Public de Pensii - Pagina 65
Sistemul Public de Pensii - Pagina 66
Sistemul Public de Pensii - Pagina 67
Sistemul Public de Pensii - Pagina 68
Sistemul Public de Pensii - Pagina 69
Sistemul Public de Pensii - Pagina 70
Sistemul Public de Pensii - Pagina 71
Sistemul Public de Pensii - Pagina 72
Sistemul Public de Pensii - Pagina 73
Sistemul Public de Pensii - Pagina 74
Sistemul Public de Pensii - Pagina 75
Sistemul Public de Pensii - Pagina 76
Sistemul Public de Pensii - Pagina 77
Sistemul Public de Pensii - Pagina 78
Sistemul Public de Pensii - Pagina 79
Sistemul Public de Pensii - Pagina 80
Sistemul Public de Pensii - Pagina 81
Sistemul Public de Pensii - Pagina 82
Sistemul Public de Pensii - Pagina 83
Sistemul Public de Pensii - Pagina 84
Sistemul Public de Pensii - Pagina 85
Sistemul Public de Pensii - Pagina 86
Sistemul Public de Pensii - Pagina 87
Sistemul Public de Pensii - Pagina 88
Sistemul Public de Pensii - Pagina 89
Sistemul Public de Pensii - Pagina 90
Sistemul Public de Pensii - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Public de Pensii.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SECURITATEA SOCIALĂ 1. Noţiunea de securitate socială şi riscurile sociale Cuvântul securitate îşi are...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Public de Pensii

1. NECESITATEA ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT Realităţile din România de după 1990 au făcut ca Guvernele succesive să-şi orienteze preocupările în...

Sistemul Public de Pensii din România

I. PREZENTAREA SISTEMULUI DE PENSII Sistemul de pensii se bazeaza pe 3 piloni. Primul este sistemul public de pensii care are in vedere dictonul...

Sitemul Public de Pensii din România

Capitolul 1 Implicaţii ale reformei asupra bugetelor publice 1.1. Evoluţia indicatorilor bugetari privind sistemul public de pensii în România în...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurările sociale - pensii asupra activității economico-sociale

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale( pensii) asupra activitatii economico-sociale Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru...

Analiza comparativă a sistemului privat obligatoriu cu sistemul public de pensii

1. Introducere Sistemul de pensii reprezintă mai mult decât o componentă importantă a sistemului de protecţie socială, el reprezintă şi o oglindă...

Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Cap 1. Notiuni generale privind sistemul de asigurari sociale de stat Cadrul legislativ care circumscrie domeniul este instituit prin Legea nr....

Sistemul Public și Sistemul Alternativ de Pensii

I. REFORMA SISTEMULUI DE PENSII ÎN ROMÂNIA Evoluţia sistemului de pensii în România În România sistemul de pensii are la bază principiul...

Sustenabilitatea Sistemului Public de Pensii

Atât în România cât şi în alte ţări, sistemul de pensii trebuie să asigure beneficiarilor un venit adecvat şi sigur, dar care să nu afecteze...

Ai nevoie de altceva?