Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4096
Mărime: 57.25KB (arhivat)
Publicat de: Angel Vasilache
Puncte necesare: 8
Universitatea Lucian Blaga Sibiu Facultatea de Stiinte Economice

Cuprins

  1. Cap 1. Notiuni generale privind sistemul de asigurari sociale de stat
  2. Cap 2. Studiu de caz
  3. 2.1 Plata contributiilor de asigurari sociale de stat la SC. ONIVET SRL
  4. 2.2 Structura bugetului asigurărilor sociale de stat 2008
  5. 2.3 Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, conform Legii 19/2009
  6. Cap 3.Analiza critica asupra sistemului public de pensii din Romania

Extras din proiect

Cap 1. Notiuni generale privind sistemul de

asigurari sociale de stat

Cadrul legislativ care circumscrie domeniul este instituit prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale – intrata în vigoare la 01.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dreptul de asigurari sociale este garantat de stat si se exercita prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

În sistemul public sunt asigurate persoanele fizice, numite asigurati. Acestia pot fi cetateni români, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau resedinta în România. Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform legii. În sistemul public sunt asigurate obligatoriu ,prin efectul legii:

a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;

b) persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective sau sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti:

c) persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;

d) persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute si care se afla în una dintre situatiile urmatoare:

-asociat unic, asociati comanditari sau actionari;

-administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau management;

-membri ai asociatiei familiale;

-persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

-persoane angajate în institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

-alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

În sistemul public,prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de înlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batrânetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului.Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de: pensii, indemnizatii, ajutoare, alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.

Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public.Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS), proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care îl supune aprobarii Parlamentului.Daca legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar se aplica în continuare bugetul asigurarilor sociale de stat al anului precedent, pâna la adoptarea noului buget.

Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din contributii de asigurari sociale, dobânzi, majorari pentru plata cu întârziere a contributiilor, precum si din alte venituri potrivit legii.

Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege.

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate în functie de conditiile de munca – normale, deosebite sau speciale – si se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

In sistemul public, contribuabilii sunt:

a) Asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale

b) Angajatorii

c) Persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii aflati in functii elective

d) Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, care administreaza bugetul asigurarilor de somaj

e) Persoanele care incheie contracte de asigurare.

Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori reprezinta diferenta dintre nivelul contributiei totale stabilit prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nivelul cotelor contributiilor individuale de asigurari sociale.

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale o constituie: salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, respectiv veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar;venitul lunar asigurat, prevazut în declaratia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic decât 1/4 din salariul mediu brut.

Baza de calcul prevazuta nu poate depasi plafonul de 5 ori salariul mediu brut. În situatia depa sirii plafonului prevazut, baza de calcul se stabileste proportional cu ponderea, în fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate în fiecare dintre conditiile de munca.

Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale

o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asigurati. Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute lunare.

Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:

a)data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de 20 ale lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;

b)data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de 20 ale lunii urmatoare celei care se datoreaza plata;

c)pâna la sfârsitul lunii, pentru luna în curs, în cazul asiguratilor care datoreaza integral cota de contributie;

d)pâna la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, în cazul asiguratilor someri.

Pastrarea si evidenta datelor privind contributiile de asigurari sociale pe fiecare asigurat se realizeaza de casele teritoriale de pensii si de CNPAS.

În sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul: a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia pensiei pentru limita de vârsta, pensiei anticipate, pensiei anticipate partiala, pensiei de urmas; a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora; a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe du- rata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Asiguratii care au absolvit mai multe institutii deînvatamânt superior beneficiaza de asimilarea,ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere

Preview document

Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 1
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 2
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 3
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 4
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 5
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 6
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 7
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 8
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 9
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 10
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 11
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 12
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Public de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Politica Socială a Uniunii Europene

Capitolul I 1.1. Concepte de baza privind politica socială Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurările sociale - pensii asupra activității economico-sociale

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale( pensii) asupra activitatii economico-sociale Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru...

Asigurări sociale și calculul pensiilor de stat în România

1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE, PRINCIPIILE, ROLUL ŞI EVOLUŢIA ACESTORA ÎN ROMÂNIA 1.1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE Împotriva unor...

Politică socială și de ocupare

Partea I I. Concepte de baza privind politica sociala Politica socială a statului reprezintă un ansamblu de scopuri şi instrumente de analiză...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad

Capitolul 1. Organizare si functionalitate la SC Agrocomplex SA Bârlad 1.1. Prezentare generala S.C. AGROCOMPLEX S.A. este societate comerciala...

Politici Sociale

Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere, de-a lungul timpului, mai multi autori apartinând unor scoli si...

Politica Socială a Uniunii Europene

Partea I I.Concepte de baza privind politica sociala Politica sociala a UE este formata dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat...

Impactul Integrării României în Spațiul Uniunii Europene în Domeniul Asigurărilor Sociale

INTRODUCERE Cauzele care au stat la baza nevoii de protecţie socială au apărut, ca o necesitate, cu mult înainte de revoluţia industrială, şi s-a...

Ai nevoie de altceva?